Renginiai

2011 metai

Padėkos vakaras

Baigias metai… Sustojam, atsisukam atgal ir matom, kiek daug dar liko nepadaryta… O laikas, kaip pro pirštus byrantis smėlis, – čia jo daug, o žiūrėk jau visai nėra… Metų sandūra – tinkamiausias laikas pastebėti mažus ir didelius darbus, ir už juos padėkoti. Kaip tik dabar sveriame darbus, sumanymus, svajones, o metų pabaiga – tinkamiausia padėkoti už širdies gerumą, padarytą gerą darbą. Tai padarėme jau tradicija tapusio padėkos vakaro „Senus išlydėkim, naujuosius sutikim…“ metu.

Šiemet ant šventinės eglutės buvo ypatingai daug vokų su padėkomis.
Pirmoji padėka įteikta Eimantui Bartkevičiui už saugią ir gerą kaimynystę, padėjusiam gaisro metu.
Antroji – Saločių seniūnui Algimantui Mašalui, už visokeriopą pagalbą įkuriant vaikų ir jaunimo dienos centrą.
Trečioji – Danutei – Aleksandrai Jankauskienei už širdies gerumą, užuojautą, pagalbą, pastabumą savo kaimynams.

Ketvirtoji padėka –Inger Bekkevik už rūpinimasį kaimo vaikais ir pagalbą įkuriant vaikų ir jaunimo dienos centrą.
Penktoji – Zitai Ranonienei už meilę žodžiui, meilę gyvenimui ir mūsų kaimui, kuri ji taip gražiai aprašė naujai išleistoje savo knygoje „Dar širdyje nesutema“.

Šeštoji – Raubonių seniūnaitijos seniūnaitei Stasei Vaitiekūnienei už rūpestingai atliekamas savo pareigas.

Septintoji padėka įteikta Vaidai Balčiūnienei už tai, kad negailėdama jėgų, savo laisvalaikį, gerus sumanymus ir darbus skiria puoselėti ir kurti gražesnę kaimo ateitį.

Aštuntoji – Danguolei ir Jonui Ranoniams už tai, kad nesavanaudiškai rūpinasi kaimo grožiu, didelę visuomeninę teritoriją apsodino pušelėmis.

Devintoji padėka įteikta visų naujausių receptų išbandytojai ir pristatytojai, pyragų karalienei – Albinai Gelažienei.

Dešimtoji – Sonatai Simsonienei už tai, kad šiemet aktyviai įsiliejo į bendruomeninę veiklą.

Vienuoliktoji padėka – už iniciatyvą ir ryžtą įteikta Vitalijai Baltaduonienei.
Dvyliktoji padėka – Vilmai Mikelinskienei, kuri padovanojo mūsų kaimo bibliotekai daugiausiai knygų – net 30 egz.
Tryliktoji padėka įteikta jaunuoliams Ernestui Simsonui ir Aidui Jasėnui, kad jie visur ir visada pirmi.

Keturioliktoji – Ievutei Balčiūnaitei, kuri visada kaip skruzdelytė triūsia šalia suaugusių.

Penkioliktoji padėka įteikta Annai Baltaduonienei už tai, kad aktyviai įsiliejo į bendruomeninę veiklą.

Visiems buvo įteikti kaimo bendruomenės padėkos raštai ir atminimo dovanėlės. O po muzikinį kūrinį visiems skyrė Raubonių kultūros namų saviveiklininkai.

Saločių seniūnas A. Mašalas įteikė padėkas ir dovanas Raubonių seniūnaitei Stasei Vaitiekūnienei bei Raubonių kultūros namų darbuotojoms Gražinai Paškevičienei ir Lidijai Zagorskienei.
Vakarą vedė Irena Povilionienė, jai padėjo 2012 metų simbolis – drakoniukas (Silvija Balčiūnaitė). Drakoniuko kaukę jai padarė Raubonių vaiko dienos centro darbuotoja Kristina Kondrotienė.

Vėliau vyko vakaronė. Visi smagiai praleido priešpaskutinį metų vakarą: šoko, dainavo, žaidė žaidimus, ėjo ratelius.

Popietė „Spalvingo rudens akordai”

Neįprastai šiltą paskutinio lapkričio sekmadienio popietę į kultūros namus rinkosi rauboniečiai. Čia vyko pagyvenusių žmonių popietė „Spalvingo rudens akordai“.

Į susirinkusius kreipėsi seniūnaitė Stasė Vaitiekūnienė. Pasveikinusi juos, ji perskaitė žodžius: „Su giliausia pagarba ir šilčiausiais jausmais sveikinu šios popietės dalyvius. Mes – vyresnioji karta, gyvenimą pažįstam ne iš knygų, pasakojimų ar padavimų. Mes jį išgyvename. Savo išmintį, patirtį ir tradicijas perdavėme savo vaikams ir anūkams.“

Kultūros namų saviveiklininkės parodė literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Gyvenimo laiptai“, skirtą poetės Elenos Mezginaitės 70–čiui. Ji visiems patiko, popietės dalyviai negailėjo plojimų už eiles, dainomis virtusius eilėraščius, nuoširdų poetės biografijos pristatymą.

 Koncertavo ir kultūros namų folkloro ansamblis, kuris šįkart padainavo daug gražių dainų, papasakojo linksmų istorijų.

„Šiandien pirmasis advento sekmadienis. Juo prasideda susikaupimo ir didžiųjų metų švenčių – Kalėdų, laukimo metas. Todėl šią popietę lyg ir padalinome į dvi dalis: linksmesnę ir santūresnę. Pirmąja dalimi – koncertu, pabaigėme vieną laikotarpį, o antrąja – advento vainiko pynimu, pradėsime kitą.“ – kalbėjo kultūros namų administratorė Gražina Paškevičienė.

Ji pakvietė visus kartu nupinti stilizuotą advento vainiką. Jį pradėjome pinti nuo žvakės rato centre. Nuo jos nutiesėme norą bendrauti, būti kartu simbolizuojančius šilumos takelius į širdis. Kiekvieno takelio gale uždegėme mažą žiburėlį – drąsos, atleidimo, meilės, draugystės, padrąsinimo, paramos, supratimo.
Viltį ir šviesą simbolizuoja eglių šakelės, kurių įpynėme į vainiką. Jį papuošėme obuoliais – medžio vaisiais.

Popietėje dalyvavo Saločių seniūnijos seniūnas Algimantas Mašalas ir seniūnijos socialinė darbuotoja Jolanta Aleknavičiūtė. Seniūnas pasidžiaugė šiuo renginiu, palinkėjo visiems gero ir gražaus pasibuvimo kartu.

Prie vaišių stalo visi minė mįsles, ieškojo atsakymų į įvairius klausimus, dainavo liaudies dainas.

Nepastebimai atėjęs vakaras priminė, kad jau laikas į namus. Žmonės skirstėsi dėkodami už galimybę pabūti, pabendrauti, pažadėję dažniau susitikti.