Renginiai

Vasaros šventė

Nors nuo pat ryto dangumi slinko sunkūs, švininiai debesys, visgi lietus tradicinės vasaros šventės nesugadino. Joje susirinkę šurmuliavo ne vien rauboniečiai, bet ir iš aplinkinių kaimų, miestelių atvykę svečiai.

Šventę pradėjo kultūros namų administratorė Gražina Paškevičienė. Ji pasveikino susirinkusius į tradicinę vasaros šventę. Šventės dalyvius sveikino ir Saločių seniūnas Algimantas Mašalas.
Kadangi kaimo bendruomenė net aštuoneris metus organizavo gražiai tvarkomos aplinkos konkursą, kurio rezultatai visada paskelbiami vasaros šventės metu. O šiemet buvo surengta aplinkos apžiūra, kurios tikslas pastebėti ir paskatinti tuos žmones, kurie nė karto nebuvo pagirti ir apdovanoti. Išsamiai apie apžiūrą papasakojo G. Paškevičienė.
Bendruomenės tarybos sudaryta komisija dvi dienas vaikščiojo po kaimą, kruopščiai žvalgėsi kiemuose, grožėjosi mokėjimu kurti grožį, stebėjosi augalų gausybe bei įvairove. Vaikščiodamos po kaimą pastebėjome, kad gražių ir tvarkingų sodybų ir kiemų tik daugėja. O tų, kurie nespėjo ar nepanoro susitvarkyti likę tik vienetai, ir juos galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.
Foto nuotraukų parodą apie aplinkos apžiūrą galima pamatyti bendruomenės centro foje. Ji bus eksponuojama iki pat rudens.
Nors konkurso ir nebuvo, buvo padėkota šiemet savo tvarkingumu išsiskyrusių sodybų šeimininkams – Irenai Poškuvienei, Vilmai ir Bronislovui Mikelinskams, Rimai ir Algirdui Gedaminskams, Aldonai Petronienei ir Vytautui Gasparavičiui. Norėta paskatinti juos ir ateityje taip pat gražiai tvarkytis ir puoselėti savo sodybų aplinką bei puošti kaimą.
Šventėje koncertavo Joniškėlio kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Ramunėlė“. Jos džiugino mus gražiomis, lyriškomis ir melodingomis dainomis.

Jaunimas jėgas mėgino tinklinio varžybose, stipruoliai kilnojo svarsčius.

Ypač daug norinčių buvo išbandyti akies taiklumą šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybose.

Vaikai dalyvavo smagiose estafetėse bei dviračių ir motorolerių lenktynėse.

Visi varžybų bei lenktynių nugalėtojai buvo apdovanoti.
Vakare vyko aukcionas, kuriame buvo galima įsigyti naudingų ir praktiškų daiktų. Bet labiausiai visus nudžiugino „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Skaistės ir Valdo koncertas. Žiūrovai negailėjo plojimų, pritarė atlikėjų dainoms ir pasisėmė puikios nuotaikos.

Šventę tęsė smagi diskoteka.
Sutemus suliepsnojo šventinis laužas, dangų nutvieskė fejerverkai.
Šventė buvo graži ir įdomi. Ji nebūtų įvykusi be geranoriškų pagalbininkų triūso ir gausaus rėmėjų būrio.
Norime padėkoti pagrindiniams šventės rėmėjams: UAB „Indritus“ direktorei Vidai Varnaitei, žemės ūkio bendrovės „Mūša“ direktoriui Eivydui Vaškevičiui.
Rėmėjams: žemės ūkio bendrovės „Draugystė“ direktoriui Juozui Jarašiūnui, degalinei „Neste oil“, Sonatai ir Darijui Simsonams, ūkininkams: Pranciškai ir Antanui Ranoniams, Stasei ir Antanui Gabriūnams, Genovaitei ir Leonui Mažuknoms, Kęstučiui Padkauskui, Jolantai ir Vydui Gabriūnams, Danutei ir Petrui Uzėloms. Ryškiaspalvius fejerverkus padovanojo Vaida ir Kazimieras Balčiūnai. Ačiū ir šventės rėmėjams, kurie nenorėjo būti įvardinti.
Už visokeriopą pagalbą ruošiantis šventei dėkojame seniūnui Algimantui Mašalui ir seniūnijos darbininkams vadovavusiam Audriui Grigui.

Rasos šventė

Į šimtamečių ąžuolų ir liepų prieglobstyje stūksantį Ąžuolpamūšės piliakalnį, pasigrožėti gamta ir išlydėti pačią trumpiausią ir stebuklingiausią – Rasos naktį, rinkosi aukštaitiškų tradicijų mylėtojai.

Įžengę pro dailiai apipintus vartus galėjo apsišlakstyti tyru vandeniu, kuris tą dieną turėjo galių suteikti sveikatos, apsaugoti nuo ligų.

Merginos ir moterys išskubėjo į laukus rinkti žolynų – kupoliauti, nes tikima, kad tąvakar surinkti augalai turi magišką galią: gydo įvairiausias ligas, atneša laimę, išburia ateitį. Tuoj pripynė gražiausių vainikų, puošėsi jais ir būrėsi, metė juos per galvą į kupolės medį, kad sužinotų po kiek metų ištekės.
Nespėjome pastebėti kaip saulutė pakrypo vakarop, ją palydėjome ir pagerbėme dainomis. Norėjome padėkoti už šilumą, kuri atgaivino, papuošė žiedais ir vaisiais žemę.
Kad būtų kuo daugiau šviesos ir nepultų piktosios dvasios, vainikais apvainikuoti Jonai uždegė laužą, kurio ugnis turi nepaprastą galybę – apsaugo nuo nelaimių, atneša sveikatą ir santarvę.

O jaunimas, skambant gitarų garsams, šiuolaikiškai palydėjo saulę – paleido dangaus žibintus.

Visą laiką netilo dainos, skambėjo muzika, linksmų liaudiškų šokių sukūry sukosi ir seni ir jauni.

Vakaro prieblandoje upe plaukė vainikai. Nei vienas neskendo, tik kai kurie upės tėkmėje susitikę, ramiai nuskubėjo į tolį. Bus geri ir sėkmingi metai, gal ir meilė į jaunų širdis pasibels… Ši Jono naktis buvo šilta, graži ir rami, ne be reikalo šią naktį ir papartis žydi…

Edukacinė popietė

Karštą birželio 8-osios popietę į Raubonių kultūros namus rinkosi etnokultūros mylėtojai. Čia vyko edukacinė popietė „Aukštaitiški tradiciniai muzikos instrumentai, muzikavimas, šokiai”.

Pasvalio kultūros centro autobusu atvyko Valakėlių vaikų folkloro ansamblis su savo vadovais Albertu ir Lina Bartašiais.
Kultūros namų scena greit buvo nustatyta įvairiausiais muzikos instrumentais. A. Bartašius išrikiavo eilę dumplinių instrumentų: dvi skirtingas armonikas, bandoniją. Po keletą kanklių, ragų, skudučių, dambrelių, besetlę, švilpą, Labanoro dūdą ir dar daug, daug kitų tradicinių muzikos instrumentų. Apie kiekvieną jų, pradėdamas nuo ūžlio, muzikos instrumentų meistras išsamiai papasakojo: kaip vadinasi, iš ko pagamintas, kokius garsus galima išgauti ir t.t.

Susirinkusieji labai įdėmiai klausėsi pasakojimo, domėjosi instrumentų gaminimu, norėjo kuo daugiau sužinoti.
Kartu atvykę Valakėlių vaikų folkloro ansamblio dalyviai pagrojo tradiciniais muzikos instrumentais, pakvietė kartu pašokti aukštaitiškų šokių.

Buvo galima patiems pabandyti pasigaminti skudučius bei šiaudo birbynę ir jais pagroti. Tą noriai darė ir maži ir dideli.

Popietės dalyviai turiningai ir smagiai praleido laiką, mažesnieji sužinojo, o vyresnieji prisiminė pirmasias savo vaikystės muzikavimo pamokas.

„Pavasarėlis linksmas atėjo”

Gegužės 23 dieną, Pasvalio smegduobių parke vyko vaikų folkloro šventė „Pavasarėlis linksmas atėjo”. Joje dalyvavo ir Raubonių kultūros namų vaikų folkloro ansamblis, vadovaujamas Lidijos Zagorskienės.

Šventę vedė Pasvalio kultūros centro entokultūros specialistė Daiva Adamkavičienė. Joje dalyvavo 8 vaikų folkloro ansambliai. Visus pasveikino Pasvalio švietimo skyriaus vedėjas Kazys Polekas ir skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.
Rauboniečiai padainavo kelias mūsų krašto dainas, skudučiais pagrojo sutartinę, sušoko linksmą šokį ir ratelį bei papasakojo sakmę.

Renginio pabaigoje organizatoriai kiekvienam kolektyvui įteikė padėkos raštus ir saldžias dovanėles.
Vaikai džiaugėsi galėję dalyvauti tokioje šventėje, nes ne tik patys pasirodė, bet ir kitus pamatė, susitiko draugus. Diena pasitaikė graži ir šilta, todėl šventė buvo puiki, kaip ir vaikų nuotaika.

Užgavėnės

Nors šiemet Užgavėnės vėlyvos ir sutapo su Kovo 8-ąja, Tarptautine moters diena, bet švęsti Užgavėnių Raubonių kaimo parke susirinko nemažai dalyvių. Senų ir jaunų, suaugusių ir vaikų.

Linksmiausia atrakcija buvo pasivažinėjimas arklio traukiamu vežimu, kuri važnyčiojo Deimantas Miliauskas. Pilnas vežimas, prisėdęs persirengėlių, lėkė kaimo gatvėmis, linksmais muzikos akordais ir skambiomis dainomis visus kviesdami sutikti pavasarį.
Kol kaimo bendruomenės šeimininkės virė šiupinį,

visi žaidė, dalyvavo atrakcionuose, linksmose rungtyse. Liepsnojo šventės laužas, prie jo sukosi užgavėnių kaukės.

Jų tarpe buvo žydelis, bandęs derėtis ir siūlęs savo prekes, daktarė – gydžiusi nuo visų sielos ligų, čigonėlė, pasipuošusi gražiais blizgančiais apdarais. Buvo daug žvėrelių: kiškutis, briedis, stirnaitė. Neapseita be baubų, velnių ir visokių kitokių mistinių būtybių.

Kaukės gražiai prisistatė ir buvo apdovanotos suvenyrais.
Ratelius ir tradicinius liaudies šokius šoko visi renginio dalyviai. Žiemos varyti susirinkę rauboniečiai buvo linksmai nusiteikę: galynėjosi tarpusavyje, voliojosi sniege, traukė virvę, čiuožė slidėmis, važinėjosi rogutėmis. Išradingasis Lašininis (Birutė Simsonienė) visą laiką rungtyniavo su nenustygstančiu Kanapiniu (Darius Meškinis), kuris nugalės. Jei Lašininis – tada žiema dar nesitrauks, jei Kanapinis – žiema bus priversta išeiti ir užleisti vietą pavasariui.

Nugalėjo Kanapinis ir į laužą buvo linksmai palydėtas Gavėnas, ateinančių septynių savaičių pasninko – Gavėnios simbolis. Šiuo sudeginimu artėja mėsiedo galas ir gavėnios pradžia.

“Žiema, žiema, bėk iš kiemo…” taip žiema buvo išprašyta lauk. Ji jau greitai užleis vietą pavasariui – ilgai lauktam mielam svečiui.

Tramtatulis

Vasario 24 dieną, Pasvalio kultūros centre vyko vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“ rajoninis turas.

Vasario 24 dieną, Pasvalio kultūros centre vyko vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“ rajoninis turas, kuriame dalyvavo Raubonių kultūros namų jaunieji atlikėjai: Vaidas Balčiūnas, Lukas Simsonas ir Indrė Balčiūnaitė. Vaikai atliko dainuojamą ir pasakojamą savo krašto tautosaką.
Lukas Simsonas padainavo dainas „Vieversėlis unt dirvona“ ir „Ainu par lauko“.

Vaidas Balčiūnas padainavo – „Lygio lanko“ ir „Starkai Jonai.“

Indrė Balčiūnaitė papasakojo sakmę „Margojo dagilėlio plunksnos“ ir pasaką „Aludaris žvirblis“.

Valstybės dienos minėjimas

Popietę pradėjo bibliotekininkė Lolita Baranauskienė, išsamiai papasakojusi apie vasario 16-ąją, kuo svarbi ir įsimintina Lietuvai ši data.

Gražią programėlę apie Tėvynę parodė mažieji rauboniečiai.

Po to smagią viktoriną „Ką žinau apie Lietuvą“ pravedė kultūros namų administratorė Gražina Paškevičienė. Dvi komandos atsakinėjo į klausimus, atliko praktines užduotis, dainavo dainas, kūrė ketureilius su duotais žodžiais.

Apdovanoti saldžiais prizais vaikai išskubėjo į biblioteką, kurioje vyko virtualioji viktorina „Lietuvos Nepriklausomybės įvykiai ir žmonės“.