Renginiai

„Dega laisvės liepsna“

Sausio 13 dieną Raubonių kultūros namuose įvyko literatūrinė – muzikinė kompozicija „Dega laisvės liepsna“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Renginį pradėjo Gražina Paškevičienė. Ji priminė, kaip prieš 20 metų vienybės jausmo ir laisvės troškimo suvienyti mūsų šalies žmonės apgynė valstybės nepriklausomybę ir atsilaikė prieš bandymą karine jėga įvykdyti perversmą. Ji pakvietė žuvusius pagerbti tylos minute. Laisvės gynėjų dienos atminimui visi sugiedojo Tautišką giesmę. Renginyje dalyvavo Saločių seniūnas Algimantas Mašalas. Jis sakė, kad daugelis susirinkusiųjų prisimena tos dienos įvykius, tačiau mūsų jaunoji karta, vaikai ir jaunimas, apie tragiškuosius sausio įvykius turi sužinoti iš mūsų. Seniūnas pasidžiaugė, kad renginyje dalyvavusiems vaikams tai bus gera tautiškumo ir pilietiškumo pamoka. Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Baltrūšiūnienė, bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Irena Povilionienė, Raubonių bibliotekininkė Lolita Baranauskienė ir kaimo seniūnaitė Stasė Vaitiekūnienė priminė 14 žuvusiųjų pavardes, perskaitė trumpas jų gyvenimo istorijas ir uždegė po atminimo žvakelę prie nuotraukų išsirikiavusių scenos priekyje. Raubonių folkloro ansamblio „Tatula“ dainininkai padainavo liaudies dainų karine – istorine tematika, kurios Laisvės gynėjų dienos fone skambėjo labai jautriai ir lyriškai. Daugelis klausantis dainų ir skaitovių nubraukė nuriedėjusią ašarą.

G. Paškevičienė pakvietė pasidalinti prisiminimais Lidiją Zagorskienę, Vytautą Ratniką ir Eugeniją Navikienę, tą dieną budėjusius Vilniuje. Jie prisiminė ten tvyrojusią rimtį, susikaupimą, susirinkusių prie perlamento vieningumą. Nors ir tvyrojo įtampa, žmonės neskubėjo skirstytis. L. Zagorskienė pasakojo kaip šildydamiesi prie laužų visi dainavo dainas, giedojo giesmes. E. Navikienė prisiminė kaip aplinkui vis sukiojosi tankai, vienas net pajudėjo minios link, nors ir buvę baisu, bet žmonės niekur nesitraukė. Ji prisiminė kaip vienas kartu buvęs žmogus pasakė: „nebijokit, alkanų žvėrių neerzinti ir nemaitinti, būkim vieningi.“ Salėje veikė spausdinių paroda „Tautos kančios ir prisikėlimo naktis“, kurią parengė L. Baranauskienė.

Tą pačią dieną rauboniečiai dalyvavo ir Laisvės gynėjų dienos renginyje Pasvalio mieste. Gatvės parodą „Sausio barikados: anuomet ir dabar“ surengė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Gatvės parodos lankytojus dainomis pasitiko Raubonių folkloro ansamblis, žodį tarė parodos sumanytoja Vitalija Kazilionytė.

Ekspozijos tęsinį buvo galima apžiūrėti bibliotekos Parodų salėje. Užsukę į biblioteką parodos lankytojai buvo kviečiami išgerti puodelį karštos arbatos, pasiklausyti Raubonių dainininkų atliekamų dainų, pasižiūrėti virtualios Sausio 13-ąją žuvusio Tito Masiulio fotografijų parodos „Laisvės ir kalnų šauksmas“.

2010 metai

Padėkos vakaras

Metų sandūroje sveriame darbus, sumanymus, svajones, o jų pabaiga – tai metas, kai norime padėkoti už širdies gerumą, už šiais metais padarytus gerus darbus. Priešpaskutinį metų vakarą rauboniečiai rinkosi į kultūros namus, kur vyko padėkos vakaras.

Vakarą pradėjo Gražina Paškevičienė dėkodama visiems, kurie buvo šalia ir dalinosi viskuo: kantriai nepaniekindami kasdienybės ir nereikalaudami nieko atgal. Šiandien trumpam stabtelėkime ir palydėkime senuosius retro žingsniu. Šį vakarą Jums skambės romansai, tai dainos iš širdies gelmių, jausmingos, išgyventos, pasakojančios apie meilę. Tad pabūkime šiltai ir jaukiai – taip, kaip su pačiais geriausiais draugais. – kvietė ji.

Gražia, lyriška daina visus pasveikino moterų ansamblis.

Vakaro vedėja Irena Povilionienė kartu su 2011 metų simboliu kiškiu – Ieva Balčiūnaite, nuo šventinės eglutės nukabino vokus su padėkomis.

Buvo padėkota:
Stasei Vaitiekūnienei už aktyvų naudojimasi naujausiomis technologijomis ir kaimo reklamavimą virtualiojoje erdvėje.
Nijolei Navickienei už šaunią iniciatyvą ir gražų renginį bei moterų užimtumo kaime didinimą.
Birutei Simsonienei už įdėjų gausą ir norą pagražinti kaimą. Už gražią bičiulystę su norvegais, kurią džiaugiasi visa kaimo bendruomenė.
Reginai Tirylienei už bendruomenės veiklos didinimą ir naujų iniciatyvų populiarinimą.
Vaidai Balčiūnienei už bendruomenės veiklos didinimą ir naujas įdėjas bei aktyvią pagalbą organizuojant renginius.
Dariui Meškiniui už tradicijos tęsimą be jokio paraginimo – ryškias Kalėdines šviesas.
Zitai Ranonienei ir Emilijai Jasilionienei už gražių akimirkų įamžinimą ir pasidalinimą su visais – nuolatines fotonuotraukų parodas.
Seniūnui Algimantui Mašalui už visokeriopą pagalbą, palaikymą ir supratimą.

Jiems skambėjo romansai, kuriuos atliko kultūros namų saviveiklininkai, kuriems vadovauja Lidija Zagorskienė.
Kaimo bibliotekos vedėja Liolita Baranauskienė įteikė padėką Birutei Simsonienei už dalyvavimą akcijoje Afganistano vaikams „Geros širdys – šiltos kojos“. Ji taip pat padėkojo kaimo bendruomenei už „Lietuvos ryto“ prenumeratą 2010 metams. Seniūnaitė S. Vaitiekūnienė padėkojo kultūros darbuotojoms ir įteikė po puokštę rožių ir įrėmintas nuotraukas. O jos padėkojo visiems saviveiklininkams bei nuolatiniams pagalbininkams: Henrikui Juzėnui, Sigitui Baltaduoniui ir Annai Baltaduonienei.
Koncerto pabaigoje skambėjo daina, kurią dainavo visi vakaro dalyviai.
Vakaras tęsėsi linksma vakarone su skambiomis dainomis, smagiais žaidimais ir liaudiškais šokiais.

Vakaronė, skirta p[agyvenusių žmonių dienai paminėti

Spalio 22 dieną, kaimo senjorai buvo pakviesti į vakaronę, skirtą tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. 

Vakaronę pradėjo kaimo bendruomenės tarybos narė Birutė Simsonienė. Ji pasveikino susirinkusius, palinkėjo dažniau išeiti iš namų, neužsidaryti vieniems, o bendrauti su kaimynais, draugais. Vakaronės dalyvius pasveikino ir Saločių seniūnas Algimantas Mašalas. Jis pasidžiaugė aktyviais vyresniais rauboniečiais dalyvaujančiais folkloro ansamblio veikloje ir humoro grupėje. Jis linkėjo ir kitiems pasekti jų pavyzdžiu. Seniūnas palinkėjo gražios vakaronės ir malonaus pabendravimo. 

Poeto Pauliaus Širvio 90-mečiui paminėti buvo skirta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Ir nusinešė saulę miškai“. 

Susirinkusiems įdomią paskaitą „Sveikata – mūsų proto ir jausmų vienybė“, paskaitė docentė Genovaitė Jasaitienė. Ji visiems palinkėjo teigiamų emocijų ir minčių bei pasakė, kad žmogus yra visada jaunas, nesvarbu kiek jam metų. G. Jusaitienė taip pat pasidalino savo kelionės po Izraelį įspūdžiais. 

Vakaronės dalyvius linksmino humoro grupė „Kaimo keistuolės“. Moterys savo pasirodymu pradžiugino renginio dalyvius. 

Išvyka į Krekenavą

Pirmąjį žiemos penktadienį Raubonių kultūros namų folkloro ansamblis „Tatula“ dalyvavo advento vakare Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centre. Vakarą organizavo Panevėžio miesto folkloro ansamblio „Raskila“ ir Krekenavos folkloro ansamblio „Lokauša“ vadovė Lina Vilienė. Renginyje dalyvavo ir abu L. Vilienės kolektyvai.

Panevėžiečiai gražiai pristatė senasias Kūčių vakaro tradicijas ir papročius. Pirmiausia stalą užtiesė balta staltiese, po kuria paklojo šieno.
Pastatė kryželį. Ant savo ir kitų folkloro ansamblių stalų pastatė po degančią žvakę, įstatytą į stiklinę su grūdais. Linkėdami skalsos ir darnos visus pavaišino namine duona.
„Raskilos“ moterys paruošė tradicinių Kūčių valgių: šližikų, miešimo, spirgės iš kanapių ir kitų. Vaišino aguonpieniu, kisieliumi, duona su medum.

Vakaro vedėja L. Vilienė išsamiai papasakojo apie adventą, senojo Lietuvos kaimo tradicijas. „Lokaušos“ ansamblio dainininkės padainavo gražių liaudies dainų. Rauboniečiai taip pat dainavo dainas, ėjo ratelius, šoko liaudies šokius, papasakojo nutikimą apie velnio pinigus.

O „Raskila“ pristatė advento laikotarpio dainas, ratelius, to meto tautosaką. Vakaro dalyviai prisiminė savo krašto Kūčių ir Kalėdų tradicijas, burtus. Ateitį spėjo traukdami šieną iš po staltiesės.

Vakaras neprailgo, nes visi drauge žaidė žaidimus, ėjo ratelius, dainavo dainas. Dėkodama už dalyvavimą, vakaro vedėja folkloro ansambliams įteikė po puošnią kojinę dovanoms.

Visi gražiai atsisveikinę išsiskirstė į namus.

„Susiedo seklyčioj“

Spalio 24 dieną, Pasvalyje vyko muzikantų ir pasakotojų susiėjimas „Susiedo seklyčioj“, kuriame ne tik linksmai praleidome laiką, bet išgirdome šmaikščių pasakojimų, pasiklausėme įvairiais liaudies instrumentais grojančių muzikantų. Jame dalyvavo ir raubonietės: pasakotojos Regina Tirylienė ir Monika Skapienė, bei muzikantė Lidija Zagorskienė. Regina ir Monika papasakojo linksmus nutikimus, o Lidija pagrojo armonika.

Sutartinių šventė „ Trijula sesula“

Vieną balandžio sekmadienio popietę Pasvalio teatro klėtyje skambėjo sutartinės. Čia buvo susirinkusios penktosios Aukštaitijos regiono sutartinių giedotojų šventės „ Trijula sesula“ dalyviai.
Šventės vedėja Raubonių kultūros namų administratorė G. Paškevičienė papasakojo apie senovėje sutartinėmis apgiedotus įvairius darbus, vestuves, šventes.
Pasibaigus festivaliui visus į kiemą pakvietė Raubonių folkloro ansamblis „ Tatula“. Jie padainavo daug lietuvių liaudies dainų, sušoko smagių šokių ir ratelių.

Rajoninė vaikų folkloro šventė „ Pavasarėlis linksmas atėjo“

Pasvalio Smegduobių parke turėjusią vykti rajono vaikų fokloro šventę išgąsdino lietus. Todėl šventė persikėlė į kultūros namų diskotekų salę. Šiemet pasirodė devyni kolektyvai, jų tarpe ir Raubonių vaikų folkloro ansamblis su nauja programa „ Jurginės – piemenėlių šventė“.

Folkloro festivalis „ Kukuoj raiba gegutėla“

Raubonių folkloro ansamblis „ Tatula“ dalyvavo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vykusiame folkloro festivalyje „ Kukuoj raiba gegutėla“. Rauboniečiai papasakojo apie savo krašto tradicijas, padainavo, pašoko smagių šokių, paporino linksmų nutikimų.

Rudens lygiadienis

Saulė yra raktų nuo Žemės saugotoja. Per rudens lygiadienį išeidama žiemoti Saulė užrakina Žemę, o raktus atiduoda išskrendantiems į pietus, į vasaros karalystę paukščiams. Pavasarį paukščiai sugrįš ,grąžins raktus, ir Saulė vėl atrakins Žemę…

Rauboniečiai susirinko į popietę palydėti saulutę rudens keliu. Dainavo dainas, šoko šokius ir linksminosi kartu su Raubonių vaikų folkloro ansambliu. Smagu buvo žaisti ratelius, kurių daug žinojo Gražina Paškevičienė, dalyvauti atrakcionuose, kuriuos organizavo bibliotekos vedėja Liolita Baranauskienė. Na, o šokiams grojo Raubonių kultūros namų meno vadovė Lidija Zagorskienė ir jaunasis muzikantas Lukas Simsonas.

Parką papuošė Birutės Simsonienės, Emilijos Jasilionienės ir Birutės Ginaitienės jurginų žiedai. Tikrai ne vienas praeivis sustojo pasigrožėti spalvingų, ryškių, įvairiaspalvių žiedų gausybe, kurių buvo net trisdešimt rūšių.

Šventėje dalyvavo Saločių seniūnijos seniūnas Algimantas Mašalas. Jis uždegė šventės laužą ir šiaudines kompozicijas. Šiaudinis ožys simbolizavo rudens lygiadienio „auką”, o ratas – amžiną judėjimą, saulės kelią.

Pasivaišinę ant laužo virtu plovu su gera nuotaika visi išskubėjo namo, o vakaro sutemose dar ilgai žybsėjo žvakelės įžiebtos moliūgėlių nameliuose.