Renginiai

Vasaros šventė

Gražų liepos šeštadienį rauboniečiai rinkosi į tradicinę vasaros šventę.

Pirmiausia pasidžiaugta perkeltomis ir atnaujintomis medžio skulptūromis, kurios gražiai papuošė kaimą. Padėkota visiems prisidėjusiems prie šio didelio darbo.
Vėliau paskelbti gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurso rezultatai.
Apdovanojimus gražiausių sodybų šeimininkams įteikė Saločių seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė ir kaimo bendruomenės pirmininkas Petras Uzėla. Už daug metų pavyzdingai tvarkomas sodybas padėkota:
Albinai ir Aloizui Gelažiams, Birutei ir Petrui Simsonams ir Agotai Ilgutienei.
Už labai gražiai tvarkomas sodybas padėkota Rasai ir Denizui Jarašiūnams ir Emilijai ir Rimučiui Cucėnams.
Už gražiai tvarkomas – Birutei Ginaitienei, Danguolei ir Jonui Ranoniams, Aldonai ir Albinui Jankauskams.
Už originalumą apdovanoti Agnė ir Darius Audikai, Jūratė Svirplienė ir Genė Stankūnienė.
Už meniškumą padėkota Vaidai ir Algimantui Balčiūnams,
už išradingumą Stasei Vaitiekūnienei ir Henrikui Juzėnui.
Konkurso metu išrinkta ir gražiausiai tvarkoma daugiabučio aplinka – tai pagrindinėje Draugystės gatvėje esantis daugiabutis, kuriame gyvena Juzefa Putrienė, Gitana Milčiūtė, Juzė ir Antanas Kiekšos bei Augustina Norkuvienė. Visi šio namo gyventojai labai gražiai susitvarkę savo aplinką, todėl Saločių seniūno Algimanto Mašalo, dalyvavusio gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurso komisijoje, nuomone, kito taip gražiai tvarkomo daugiabučio nėra visoje Saločių seniūnijoje. Seniūno iniciatyva buvo išdrožta daili iškaba, bylojanti apie pavyzdingai prižiūrimą aplinką. Jo dovaną įteikė pavaduotoja, o kaimo bendruomenės pirmininkas visiems namo gyventojams įteikė saldumynų krepšelį, kurį valgydami jie turės sugalvoti, kaip ir kur tą iškabą tvirtinti.

Šventėje koncertavo Krinčino kultūros namų saviveiklininkai. Gražiai skambėjo moterų vokalinio ansamblio atliekamos dainos.

Merginų šokių grupė „Black Angel“ pašoko daug smagių, modernių šokių.

Nuo merginų nedaug atsiliko ir senjoros, kurios puikiai šoko linijinius šokius. Keičiantis pasirodymams skambėjo eilės, buvo vaidinamos intermedijos. Na, o koncerto kulminacija tapo Vilitos Survilaitės atliekamos dainos. Jos taip patiko žiūrovams, kad jie negailėjo plojimų ir vis prašė pakartoti.

Už gražias gėlių kompozicijas suvenyrais apdovanotos jų kūrėjos – B. Simsonienė, A. Jankauskienė, Zita Ranonienė ir S. Vaitiekūnienė.

Šventės organizatoriai padėkojo ir nuolatiniam bendruomenės renginių pagalbininkui Henrikui Juzėnui.
Šventės dalyviai buvo vaišinami gardžia penkių grūdų koše, skaniais čeburekais, sultimis.

Norintieji dalyvavo atrakcionuose, jėgas išbandė pramoginėse rungtyse. Vaikučiai labai džiaugėsi poniu, kuriuo galėjo pajodinėti ir su juo nusifotografuoti.
Vakare koncertavo jaunimo muzikos grupė „Neesmė“. Vėliau vyko diskoteka.

Sutemus į padangę pakilo dangaus žibintai, suliepsnojo šventės laužas ir skulptūra iš šiaudų. Šventės ugnis suvienijo jos dalyvius, ji vyko gražiai, linksmai ir sklandžiai.

Šventė neįvyktų be rėmėjų. Visų jos dalyvių vardu dėkojame UAB „Indritus“ direktorei Vidai Varnaitei ir ŽŪB „Mūša“ direktoriui Eivydui Vaškevičiui.

Vasaros šventė vieniems patiko, kitiems kažko pritrūko…Kad ji būtų įdomi visiems, reikia labai nedaug, tik truputį draugiškumo, supratingumo, na ir, žinoma prisidėti geromis, lengvai įgyvendinamomis idėjomis ir savo pagalba organizatoriams. Tikėkimės, kad kitąmet visi kartu suorganizuosime tokią šventę apie kokią svajojame.

Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo dienos) paminėjimas Ąžuolpamūšės piliakalnyje

2009 metų liepos 5-ąją dieną lietuvius visame pasaulyje kelioms istorinėms akimirkoms į gyvą balsų grandinę sujungė „Tautiška giesmė“. Garsiai ir išdidžiai pasakėme pasauliui – Lietuvos vardui 1000 metų!
Todėl ir šiemet, liepos 6-ąją, Lietuvos Valstybės dieną, 21 val. Ąžuolpamūšės piliakalnyje visi kartu sugiedojome „Tautišką giesmę“.

Sveikinimo žodį tarė Saločių seniūnas A. Mašalas. Jis palinkėjo sukurti naują mūsų laikų tradiciją, vardan pagarbos mūsų šaliai ir jos žmonėms.

Degė šventinis laužas, o besileidžiančią saulę dainomis palydėjo Raubonių ir Saločių saviveiklininkai.

Rajoninė dramos kolektyvų šventė

Kovo 27 d. Raubonių kultūros namuose įvyko rajoninė dramos kolektyvų šventė, skirta Tarptautinei teatro dienai.

Pirmieji pasirodė krinčiniečiai, suvaidinę inscenizaciją pagal A.Jodkaitės – Vrubliauskienės apsakymą „Motinos viską supranta“, režisierė Ramutė Danisevičienė. Motina ( aktorė Irena Danisevičienė ) žiūrovus sužavėjo nuoširdžia vaidyba. Inscenizacija apie motinos ir vaikų santykius, vaikų nuolatinį skubėjimą iš namų, motinos vienišumą.

Girsūdų kultūros namų dramos kolektyvas suvaidino J. Paukštelio komediją „Asmeninis reikalas“, režisierė Angelė Samulėnienė. Tai kolūkinių laikų gyvenimo vaizdelis apie neatsakingą zootechnikę, kuriai labiau rūpi miestas ir vaidyba, nei darbas. Kaimo krautuvės vedėjas Birbalas rėžia apie ją sparną, bet kolūkietis Jonaitis sugriauna užmačias.

Žilpamūšiečiai parodė linksmą A. Kazragio komediją „Žentelis“, apie senbernio ir būsimosios uošvės nuotykį: norėdama jam paslėpti žilę, pasisiūlė nudažyti plaukus. Per apsirikimą plaukai tapo ryškiai raudoni ir „žentas“ vėl liko senbernis.

Gulbinėnų dramos kolektyvas pralinksmino žiūrovus V. Miliūno komedija „Savininkėliai“, režisierė D. Semčiukevičienė. Veiksmas vyksta kolūkių kūrimosi pradžioje, kai kaimiečiai nenori dirbti kolūkyje ir stengiasi išsisukti nuo darbo. Linksmus personažus kūrė Jonas Stulgys, vaidinęs Šermukšnį ir Rita Naglazienė, vaidinusi kaimynę Šarkienę.

Pertraukų metu šventę paįvairino Raubonių kultūros namų jumoro grupė „Kaimo keistuolės“. Jos žaismingai pristatinėjo spektaklius, pasakojo linksmus nutikimus iš kaimo gyvenimo ir teatro užkulisių.

Žiūrovai išrinko labiausiai patikusius: Gulbinėnų kultūros namų dramos kolektyvą, aktorę – Ireną Danisevičienę, aktorių – Joną Stulgį.
Pasvalio kultūros centro direktorė Danutė Breimelytė pasveikino visus su Tarptautine teatro diena, padėkojo visiems už gražią šventę, palinkėjo kūrybinių idėjų ir neblėstančio entuziazmo.

Visi kolektyvai buvo apdovanoti pavasarinėmis kompozicijomis, o žiūrovų simpatijas pelnę – verbomis.

Literatūrinė popietė: „Saulės spindulys“

2010 m. kovo 16 d. Raubonių kultūros namų salėje įvyko popietė , skirta knygnešio dienai paminėti.

Popietę pradėjo kultūros namų administratorė Gražina Paškevičienė. Visus pasveikinusi ir pristačiusi viešnią Ireną Linkevičienę, ji žodį suteikė kaimo literatei Zitai Ranonienei, kuri kalbėjo ne tik apie knygnešius, bet ir pamąstė apie saulės spindulius, nušviečiančius žmogaus širdį, bei paskaitė savo eilėraščius.
Bibliotekininkė Liolita Baranauskienė pasveikino visus su Knygnešio diena ir priminė, kad Raubonių bibliotekoje yra informacinis leidinys skaitmeninėje laikmenoje „Pasvalio krašto knygnešiai“, išleistas 2005 m. Paskaitė I. Linkevičienės eilėraštį „Paminklas knygnešiams“.
Šiemet poetui Justinui Marcinkevičiui sukanka 80 metų . Renginio vedėja papasakojo poeto biografiją ir klausėmės eilėraščių įrašų, kuriuos skaitė pats poetas.
Poetė, Pasvalio klubo „ Užuovėja“ literatė Irena Linkevičienė pristatė savo poezijos knygas. Jų – keturios: „Kurnantis gyvenimas“ , „Tarp dviejų medžių“, „ Šaipeliai“ „Virsmai“. Susirinkusiems labai patiko viešnios skaitomi linksmi ir taiklūs eilėraščiai, pagal nūdienos aktualijas.
Kultūros namų jaunosios saviveiklininkės gražiais eilėraščiais pasveikino visus su pavasariu, padainavo linksmų dainelių.
Viktorinoje „Kas žmogų sieja su gamta?“ dalyvavo dvi komandos – berniukų ir mergaičių. Laimėjo mergaičių komanda, pasivadinusi „Kregždutės“, joje dalyvavo 5 mergaitės: Ieva Balčiūnaitė, Kotryna Simsonaitė, Monika Putinaitė, Rugilė Zilporytė, Indrė Balčiūnaitė.
Buvo pasidžiaugta 2009 m. išleista knyga „Raubonys ir rauboniečiai“.

Raubonių folkloro ansamblio dešimtmetis


Raubonių folkloro ansamblis mini savo kūrybinės veiklos 10-metį. Nors ir nedidelis tas jubiliejius, dar tik 10 metų, dar toks vaikiškas, bet vistiek gražus.

O viskas prasidėjo 1999 metų lapkričio pabaigoje. Raubonių koplyčioje vykusios vakaronės metu klebonas Sigitas Uždavinys pasiūle rauboniečiams susiburti į folkloro kolektyvą. Gerbiamas klebonas pats ėmėsi raginti, kviesti vyresnius kaimo gyventojus dalyvauti kolektyvo veikloje. Repeticijos prasidėjo po naujujų 2000 metų, o pirmą savo programą „Ir atėjo subatėlė“ parodė tų pačių metų pavasarį, per atvelykį. Programa išėjo gera, visiems patiko, dėl to atsirado noras nesustoti, o eiti į priekį. Su naująja programa aplankyta nemažai kaimų. Visur sulaukta pagyrimo.
Per kūrybinės veiklos 10-metį sulipdyta dešimt teminių programų, jų tarpe „Subatos vakarėlį“, žiemos vakarojimo, „Rovėm, nurovėm linelius“, „Nupynėm varduvių vainiką“, romansų vakaras „Dainuoju dainą, raminu širdį“, rugių kūlimo patalkys ir kitos.

Pradžioje dalyvių buvo 13, vėliau sudėtis keitėsi. Daugiausia ansamblio veikloje dalyvavo 18 narių, dabar jų yra 16. Iš viso ansamblyje dalyvavo 28 žmonės.

Nors S. Uždavinys jubiliejaus šventėje nedalyvavo, rauboniečiai dėkodami, linkėjo jam stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir skyrė dainą.

Vadovė Gražina Paškevičienė papasakojo, kad folkloro ansamblio programos susideda iš dainų, iš šokių, iš pasakojimų. O skambios dainos nebūtų be vedančiojo balso, be pirmos dainininkės, kuria jau daug metų yra Regina Tirylienė. Jai vis talkina Eugenija Navikienė, dabar dainas jau užveda Aldona Jankauskienė ir Lidija Zagorskienė.

Nė viena programa neapsėjo be gaspadinės. Net nereikėdavo galvoti, visiems buvo aišku, kad gaspadinė bus Stasytė Petronienė. Gal dėl to, kad rengiant pačią pirmą programą jai teko ja būti, o gal dėl to, kad ji labai nuoširdžiai ir atsakingai įsijausdavo į vaidmenį. Dabar Stasytę pavaduoja Monika Skapienė.

Žmonių gyvenimas pilnas įvairiausių linksmų atsitikimų, kuriuos kažkas prisimena ir papasakoja kitiems. Daugiausia jų žino pasakorės R. Tirylienė ir M. Skapienė. Ir jubiliejinėje vakaronėje paporino.

Prisimintas ir pasveikintas pirmoje ansamblio programoje Tamošėlio vaidmenį atlikęs Jonas Navikas, jam net dainą apie Tamošėlį ansambliečiai sudainavo.

Varduvių programoje reikėjo gaspadoriaus, o juo buvo Vytautas Ratnikas. Prisiminę kaip jis vaišino skaniu alumi, ansambliečiai užtraukė dainą apie apynėlį.

Kur tik alus, ten ir muzikantai, nes kokios gi vakaruškos be muzikos. Ilgą laiką ansamblyje grojo Kęstas Strelčiūnas, Antanas Grabskis, ir šviesaus atminimo Artūras Strelčiūnas. O dabar folkloro ansamblyje groja Lidija Zagorskienė.

Apie gerus dainininkus yra sakoma: dainuoja, kad net lempos gesta, arba – kai po darbų namo eidami užtraukia, tai per kelis sodžius girdisi. O rauboniečiai dainininkai tokie ir yra. Todėl scenoje stovinti alaus bačkelė skirta jiems už gerą dainavimą, nes dainelė prie alaus irgi kitaip skamba, – sakė G. Paškevičienė.

Šokėjams už nuotaikingus šokius buvo suspaustas sūris ir prikepta bandelių. O šokėjai pristatyti taip:
Regina Tirylienė ir Andius Balčiūnas – santūrūs, išlaikyti šokėjai.
Eugenija Navikienė ir Zenonas Bobrevičius – smarkiausia pora.
Genovaitė ir Petras Pažemeckai –ne tik scenoje kartu šoka, bet ir per gyvenimo eina kartu, abu yra prieš 50 metų šokę kultūros namų tautinių šokių kolektyve.
Monika Skapienė ir Vytautas Ratnikas – nepamainomi optimistai, visada geros nuotaikos.

Į jubiliejinę šventę atvyko buvę ansamblio dalyviai – Onutė Šaukliene ir Jonas Navikas.

Raubonių folkloro ansamblis net tris kartus dalyvavo Dainų šventėse Vilniuje: 2003 metais Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“, 2007 metais Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ ir pernai Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“. Ansamblio nariai tuo labai džiaugiasi ir didžiuojasi.

Kitur išvažiavus reikia turėti savo vėliavą. Todėl be didelių užmojų ją pasisiuvo ir kažkaip spontaniškai dar 2001 metais ansamblis pasivadino „Tatula“. Per kaimą tekančios upės vardu, tikėdamiesi, kad sraunioji Tatula plukdydama savo vandenis ir rauboniečių dainų aidą nuneš į tolį.
Šiandien taip ir prisistato – Raubonių kultūros namų folkloro ansamblis „Tatula“.

Už Raubonių garsinimą padėkojo ir jubiliejaus proga pasveikino bendruomenės pirmininkas Petras Uzėla. O savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius pastebėjo, kad šokis ir daina yra pagrindinis vaistas nuo visų ligų. Rauboniečius taip pat pasveikino ir Lina Vilienė. Ji padovanojo gėlę ir linkėjo rauboniečiams sudainuoti tiek dainelių, kiek gėlė turi lapelių. Ansamblio dalyviai pasveikino savo vadoves Gražiną ir Lidiją, o už įgarsinimą padėkojo Žilvinui.

Kolektyvo pasveikinti atvyko ir jų bičiuliai iš Pasvalio, kultūros centro folkloro ansamblis „Rags“. Šio ansamblio vadovė Daiva Adamkavičienė prisiminė, kad nors jų kolektyvas pradėjo repetuoti metais vėliau, bet „Rags“ ir „Tatula“ – vis kartu. Todėl ir dešimtmečio šventėje kartu pašėliojo.

Šią šventę rėmė UAB „Indritus“ direktorė Vida Varnaitė, ŽŪB „Mūša“ direktorius Darius Linkevičius, UAB „Valderas“ savininkas Valdemaras Juozėnas ir Raubonių kaimo bendruomenė.

Po koncerto šventė pratęsta prie vaišių stalo. Uždegtos žvakelės ant jubiliejinio torto, sugiedota ilgiausių metų, pakelti tostai už ilgą, sėkmingą, tolesnį ansamblio gyvavimą. Visi smagiai pašoko tradicinius liaudies šokius, ratelius, užtraukė skambią dainą.