PLANAI

PLANAI

RAUBONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VEIKLOS PROGRAMA

2018 metams:

1. Toliau tvarkyti ir prižiūrėti Raubonių malūno ir bendruomenės teritorijas ir Tatulos pakrantes.
2. Bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – kovo mėn.
3. Parengti ir išspausdinti brošiūrą, skirtą bendruomenės veiklos 15-mečiui – iki susirinkimo.
4. Paminėti bendruomenės įkūrimo 15-metį – kovo mėn.
5. Suorganizuoti visuotinę švaros savaitę – balandžio nėn.
6. Surengti tradicinių amatų festivalį ,,Vilnonės dienos“ – rugpjūčio mėn.
7. Pagyvenusių žmonių vakaronė – spalio mėn.
8. Metų padėkos vakaras – gruodžio mėn.
9. Kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% bendruomenei, vaikučiams – gruodžio mėn.
10. Dalyvauti rajono bendruomenių sąjungos ir Pasvalio VVG veikloje.
11. Parengti ir įgyvendinti projektus ,,Savęs pažinimo link“ bei ,,Amatų ir folkloro festivalis“ per 2018 metus.
Veiklos programa patvirtinta bendruomenės tarybos posėdyje, 2018-01-19