Raubonys.lt

VEIKLA

Ataskaita už 2012 metus

Per ataskaitinį, vienerių metų laikotarpį, bendruomenės taryba į posėdžius rinkosi kas mėnesį. Juose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose, kai galėjo, dalyvavo ir seniūnas, kuris yra nuolatinis kaimo bendruomenės rėmėjas ir pagalbininkas. 
Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai dienos centro vaikai kartu su savo vadove K. Kondrotiene rinko šiukšles iš pakelių. Kaimo jaunimas taip pat tvarkė jiems paskirtą teritoriją.
Mus ne kartą aplankė bičiulė norvegė Inger Bekkevik ir ją lydintys asmenys. Pavasarį viešnia paliko dovanų: vaikų dienos centrui tris dviračius bei norvegiškų pinigų. Kaimo bendruomenei paliko 30 maišų labdaros.
Bendruomenės taryba nutarė gautą labdarą išdalinti po talkos, kuri buvo organizuota birželio pradžioje. Talkoje dalyvavo net 45 įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Tik labai gaila, kad taip gražiai prasidėjęs tvarkymas baigėsi, paaiškėjus, kad ši, ilgai buvusi apleista, teritorija yra privatizuota. To teigė nežinoję nė bendrovės vadovai. Talkininkai įdėjo daug triūso, kad sutvarkytų šakų krūvas, sužėlusius krūmus, susivijusias vielas, šiukšles, plikomis rankomis surinktų stiklų duženas. Visi draugiškai dirbo, negailėdami jėgų, tikėdamiesi, kada nors šioje vietoje matyti parką. Tačiau bendruomenei šio sumanymo, ko gero teks atsisakyti.
Birželio 17 dieną Raubonių kaimą aplankė „Rožinio kaspino“ autobusėlis, apkeliavęs šimtus atokiausių Lietuvos gyvenviečių. Gydytojas echoskopu ištyrė 54 moteris. Dėkojame projekto „Nedelsk“ koordinatoriams, rėmėjams bei globėjams, kurių dėka Lietuvos moterys turi tokią galimybę rūpintis savo sveikata. 
Birželio mėnesį Pasvalyje vykusiame folkloro festivalyje raubonietės pristatė kulinarinį paveldą – aukštaitiškus virtinius. Bendruomenės narės: Regina, Salvinija, Jolanta uždirbo šiek tiek pinigėlių, kurie buvo panaudoti birželio 23 dieną vykusioje pučiamųjų instrumentų šventėje “Vario audra”. Mūsų kaimą tą dieną aplankė 7 orkestrai. Iš pačio ryto kaimą žadino pučiamųjų orkestrai, kurie šventiškai pasipuošę žygiavo pagrindine gatve, o prie kultūros namų žiūrovams dovanojo savo koncertines programas. Juos reikėjo tinkamai sutikti, todėl Jolanta prikepė meduolių, Kristina su vaikais pridarė gėlių kompozicijų, Sigitas padarė vartelius ir rodykles, Irena, Liolita ir Jūratė pripynė vainikų, Salvinija pasitiko orkestrantus.
Birželio 30 dieną Deglėnuose vyko rajono bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvavo ir mūsų bendruomenės atstovai. Sąskrydyje buvo pristatytas Kristinos talentas – kasų pynimas ir šukuosenų kūrimas. 
Liepos 14 dieną vyko tradicinė Vasaros šventė, kurioje netrūko atrakcijų, koncertų, pristatymų. Vėl neapseita be dienos centro vaikų ir vadovės Kristinos, kurie pristatė šaunią šukuosenų ir rūbų kolekciją. Visus nustebino ir nudžiugino jų sukurta rūbų kolekcija „Antrasis daiktų gyvenimas“. Šventę praskaidrino baikeriai, kuriuos pakvietė mūsų bendruomenės narys Žygintas. Jis rūpinosi ir šventės įgarsinimu bei diskoteka. Vaida ir Sonata kartu su vyrais kepė šašlykus, Rita, Nijolė ir Lilija vaišino baikerius, Irena ir Birutė – saviveiklininkus. Salvinija bei Liolita organizavo atrakcionus. Kazimieras – varžybas iš pneumatinio šautuvo. Džiugu, kad tiek daug talkininkų prisidėjo, todėl šventė buvo įdomi. Graži šventė nebūtų įvykusi be gausaus būrio dosnių rėmėjų. Visiems jiems tariame nuoširdų ačiū.
Liepos mėnesį surengta tradicinė aplinkos apžiūra. Pernykštė skyrėsi nuo kitų tuo, kad bendruomenės tarybos sudaryta komisija norėjo pastebėti ir paskatinti dar tik pradedančius kurti gražią aplinką bei niekada neapdovanotus sodybų savininkus. Atminimo dovanėles įteiktos: Jūratei Svirplienei, Sonatai ir Dariui Simsonams, Rasuolei ir Vaidui Mundurams, Rimai ir Sauliui Šimbeliams, Emilijai ir Bronislavui Jasilioniams, Irenai ir Juozui Putinams, Valei ir Romualdui Skvireckams, Augusto Juzėno šeimai. Kultūros namų foje buvo eksponuojama fotografijų paroda, kurioje užfiksuotos akimirkos iš aplinkos apžiūros.
Liepos 26 dieną, Raubonyse lankėsi dviračių žygio „Suk į dešinę“ dalyviai, kurie į mūsų kaimą užsuka jau antrą kartą. Pirmą kartą lankėsi 2006 metais. Vyko draugiškas ir šiltas aukščiausios šalies valdžios: premjero, ministrų, seimo narių ir rauboniečių bendravimas, diskusijos.
Liepos 30 dieną Raubonyse lankėsi ūkio ministras Rimantas Žilius. Domėjosi seniausiu kaimo statiniu Raubonių vandens malūnu bei karšykla-verpykla. Šiandien šis valstybės saugomas unikalus pastatas stovi nepelnytai pamirštas, kiauru stogu, sutrūkinėjusiomis sienomis, išdaužytais langais. Kartu su ministru atvykęs Seimo narys A. Matulas, susižavėjęs rūpestingai išsaugotu istoriniu paveldu, planavo, jog restauravus malūną turistams būtų galima rodyti, kaip girnomis malami grūdai, galbūt čia pat kepti duoną. Vilnų karšykloje galima būtų susipažinti su šio amato ypatumais. Ūkio ministras pritarė, jog tokie unikalūs objektai traukia turistus, o amatų gaivinimas yra vienas iš prioritetų, skirstant projektų lėšas. Tačiau ministrai keičiasi, tik nesikeičia istorinės vertės malūno likimas, kol kas jis stovi ir laukia savo atgimimo.
Dar vienas senovę menantis objektas mūsų kaime – Raubonių ąžuolas. Anksčiau buvo įrašytas į Valstybės saugomų gamtos paminklų sąrašą. Jam irgi šiandien labai reikia pagalbos – visas išpuvęs, kiauru kamienu, prašyte prašosi žmonių dėmesio. Apie tai jau irgi kalbėjomės su seniūnu, tarėmės ką būtų galima padaryti, kad šis gražuolis kuo ilgiau gyvuotų. 
Rugsėjo pabaigoje kaime vėl lankėsi norvegai. Jie dalyvavo vaikų dienos centro vienerių metukų šventėje. Svečiai bendruomenei paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie spalio 5 dieną buvo išdalinti kaimo gyventojams. Ją gavo 52 rauboniečiai. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. O kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas viskas buvo išdalinta.
Bendruomenė stengiasi vykdyti projektinę veiklą. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp keturių mūsų kaimo bendruomenių, pernai jų delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Šį projektą parengė Atžalyno bendruomenė, partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes. Projekto metu keturiasdešimties žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Projekto metu pasirašytos dvi tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.
Mūsų bendruomenė įgyvendino projektą „Pradėkime gyventi sveikiau“. Projekto įgyvendinimui buvo gautas finansavimas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 1500 litų. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Saločių seniūnija – nemokamai skyrė autobusą nuvykti į Pasvalio sporto mokyklą, kur rauboniečiai pasinaudojo puikiomis baseino paslaugomis: pirtimis ir vandens procedūromis. Kaimo bendruomenė pagal šį projektą įsigijo 4 šiaurietiško vaikščiojimo lazdų poras, todėl kviečiame visus susidomėti šią sporto rūšimi ir pradėti mankštintis.
Raubonių kaimo bendruomenė kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengė sveikatinimo renginių ciklą. Projekto įgyvendinimo eigoje rauboniečiai galėjo dalyvauti 6 sveikatinimo renginiuose. 
Iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektui „Kuriame orkestrą“ įgyvendinti buvo gauta 460 litų, už kuriuos įsigyti stovai natoms. Stovai naudojami pučiamųjų instrumentų repeticijose.
Pernai bendruomenė parengė dvi paraiškas, kurias pateikė Pasvalio VVG, projektams finansuoti. Jau pasirašyta pirmojo projekto „Kraštiečių susitikimas “Gera sugrįžt į Raubonis” vykdymo sutartis. Rengiamasi ir antrojo projekto „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“ vykdymo sutarties pasirašymui. 
Paskutinį lapkričio penktadienį, rauboniečiai rinkosi į tradicinę popietę pagyvenusiems žmonėms „Neskubėkime senti…“, kuri vyko jau trečią kartą. Renginyje dalyvavo Meškalaukio kaimo „Bočiai“. Pasidžiaugę meškalaukiečių veikla ir rauboniečiai tarėsi apie Lietuvos pensininkų sąjungos Pasvalio bendrijos Raubonių skyriaus įkūrimą. Belieka palinkėti, kad tai išsipildytų. 
Norvegė Inger Bekkevik mūsų kaimą aplankė gruodžio 11 dieną. Tai buvo jau šeštasis gerosios mūsų bičiulės Kalėdinis vizitas su dovanomis pas kaimo vaikučius. Šiemet svečiai atvežė ir išdalino virš 40 dovanėlių. 
Šventinių bendruomenės renginių ciklą pratęsė eglutės įžiebimas ir mažųjų rauboniečių susitikimas su Kalėdų seneliu, kuris šiemet buvo ypač dosnus ir išdalino 45 dovanėles kaimo bendruomenės narių ir paaukojusių bendruomenei 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. 
Metų pabaigoje rauboniečiai buvo pakviesti į tradicinį padėkos vakarą „Metai metams tiesia ranką“. Šiemet įteiktos keturios padėkos: Birutei Simsonienei ir Albinai Gelažienei, Kristinai Kondrotienei, Eimučiui Bartkevičiui.
Švenčių proga išsiuntinėti sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau trečius metus padeda juos išdalinti.
Taip pat dėkojame visiems dirbantiesiems, kurie skiria 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio mūsų bendruomenei. Tikimės, kad ir šiemet, kas dar nepaskyrėte, galite iki gegužės pradžios tą padaryti. Taip paremsite kaimo bendruomenės veiklą. Pernai pasikeitė beveik visa kaimo bendruomenės taryba. Naujoji taryba gan aktyviai ėmėsi veiklos: tęsė anksčiau pradėtus darbus, drąsiai ėmėsi naujų. Dėkojame visiems, kurie aukoja savo laiką, dalyvauja kaimo bendruomenės veikloje. Norėtusi paraginti ir kitus aktyviau įsijungti į bendruomeninę veiklą, juk visi norime, kad mūsų kaimas būtų gražus, kad jame būtų gera visiems – mažiems ir dideliems, jauniems ir seniems.


2011 metai

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 bendruomenės tarybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose dalyvavo ir seniūnas, kuris padėjo išspręsti daugelį klausimų.

Pavasarį buvo surengta kasmetinė švarinimosi talka.

Bendruomenė pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis: su Pasvalio visuomenės sveikatos centru dėl bendruomenės sveikatinimo ir antroji – su Diliauskų, Pajiešmenių, Krinčino bendruomenėmis dėl jaunimo veiklos didinimo, aktyvesnio jo dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime. 

Pernai Kovo 25 dieną, įvyko rauboniečių susitikimas su Vaškų jaunimo iniciatyvine komanda “MARABU”. 

Birželio 4 dieną dalyvavome rajono bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Diliauskuose.

Birželio 11 dieną dalyvavome Respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Giruliuose, Klaipėdos rajone.

Lapkričio mėnesį bendruomenės atstovai dalyvavo Saločių seniūnijos bendruomenių susiėjime. Taip pat įstojome į Lietuvos kaimo tinklą.

Bendruomenė kartu su Pasvalio pedagogų mokymo centru suorganizavo nemokamus kompiuterių kursus, kuriuos baigė dvi grupės – 17 rauboniečių. Mokymai vyko Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje, juos vedė mokytoja Violeta Lazickienė. Vienos grupės mokymo trukmė 80 valandų. 

Aštuonerius metus kaimo bendruomenės taryba organizavo gražiai tvarkomos aplinkos konkursą. Pernai konkurso nebuvo, bet surengta aplinkos apžiūra, kurios tikslas pastebėti ir paskatinti tuos žmones, kurie nė karto nebuvo pagirti ir apdovanoti. Šiemet padėkota savo tvarkingumu išsiskyrusių sodybų šeimininkams – Irenai Poškuvienei, Vilmai ir Bronislovui Mikelinskams, Rimai ir Algirdui Gedaminskams, Aldonai Petronienei ir Vytautui Gasparavičiui. Gražiai tvarkytis ir puoselėti savo sodybų aplinką bei puošti kaimą mūsų žmonės sugeba, tačiau kaimo teritorijoje esančios žemės ūkio bendrovės plotai ir pastatai mūsų nedžiugina. Gal pagerės situacija ir dirbtuvių kiemas, pasikeitus savininkui pagražės. Tačiau kitoje kelio pusėje, buvusio šiltnamio teritorijoje, augantys brūzgynai kaimo tikrai nepuošia. Jau seniai posėdžiuose diskutuojame, kad neblogai būtų toje vietoje pasodinti bendruomenės parką. 

Vieno posėdžio metu buvo gautas pasiūlymas sutvarkyti per kaimą tekančios Tatulos upės pakrantes. Apsvarstėme šį klausimą, seniūnas irgi dalyvavo posėdyje. Kartu tarėmės kaip tą padaryti – gal reikėtų organizuoti talkas ir kviestis talkininkus iš viešųjų darbų. Tačiau mūsų kaimas yra Biržų regioninio parko teritorijoje, todėl tokius darbus reikia derinti su parko direkcija.

Ne kartą posėdžiuose išsakytas susirūpinimas dėl tilto per Tatulą būklės. Tiltas yra labai duobėtas, ištrupėjusia danga. Seniūnas informavo, kad jis neseniai buvo sutvarkytas, tačiau dėl sunkiasvorio transporto, važiuojančio tiltu, remontas būna trumpalaikis. Beje, dėl sunkiasvorio transporto nusiskundimų turime ir daugiau, skundžiasi Trečionių ir Alytaus gatvės gyventojai, kad didieji traktoriai ir didžiuliai sunkvežimiai važiuoja jų siaura, tam nepritaikyta gatvele, kad ardoma jų ir taip prasto kelio danga. 

Kaimo bendruomenės tarybai rūpi architektūrinio paveldo objekto – Raubonių malūno likimas. Jis stovi išdaužytais langais, kiauru stogu, trūkinėjančiomis sienomis. Prieš keletą metų muziejininko A. Stapulionio rūpesčiu šį problema buvo aprašyta spaudoje. Po to, malūnas išnuomotas privatiems asmenims, kurie jame planavo įkurti verslo ir turizmo įmonę, tačiau negavę ES paramos, malūną pamiršo. Tarėmės kreiptis į rajono savivaldybę su prašymu gelbėti šį svarbu architektūros paminklą ir jį restauruoti. Kaimo bendruomenė irgi galėtų prisidėti išsaugant mūsų kaimo pasididžiavimą. Mūsų manymu jame galėtų įsikurti Pasvalio karšto muziejaus filialas, juolab, kad jame išlikusi visa autentiška karšyklos-verpyklos technologinė įranga. Taip būtų propaguojamas turizmas, iš to naudos būtų ir rauboniečiams.

Kaimo bendruomenė kartu su kultūros namais organizuoja tradicinę vasaros šventę.Dėkojame daugeliui rėmėjų ir talkininkų, kad šventė buvo graži ir įdomi. 
Už puikų šventės įgarsinimą dėkojame Žygintui Simsonui.
Už linksmus atrakcionus – Salvinijai Mackutei ir Liolitai Baranauskienei. 
Už motorolerių ir dviračių varžybų organizavimą – Mariui ir Sigitui Baltaduoniams.
Už šaudymo varžybų organizavimą dėkojame seniūnui A. Mašalui, jų pravedimą – Daliui Kazėnui, Kazimierui Balčiūnui. 
Nuoširdžiai triūsė ir kaimo bendruomenės tarybos moterys – jos ruošė vaišes svečiams.
Ačiū ir šaunuolėms bendruomenės šeimininkėms: Vaidai Balčiūnienei, Sonatai Simsonienei, Annai Baltaduonienei ir jų vyrams, kad gardžiai maitino šventės dalyvius!

Pernai suorganizuota išvyka į Kernavę ir Trakus, kur liepos 9 dieną vyko tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje”. Taip pat aplankyti Trakai. 

Rugsėjo mėnesį įvyko vaiko dienos centro atidarymas. Dėkojame seniūnui už nuoširdžią pagalbą, rūpestį įrengiant dienos centrą. Didelį indėlį į centro atidarymą įnešė norvegė Inger Bekkevik, nes be jos piniginio indėlio nebūtų buvę taip jauku, šviesu ir šilta kaip yra šiandien. Norvegų paaukotų lėšų dėka buvo pakeista stogo danga, suremontuotos patalpos, pakeistos grindys ir durys, nupirkti šildymo radiatoriai, langų žaliuzės. Visa paaukota suma jau perkopė 15000 litų.
Moterys sutvarkė aplinką, į pagalbą atskubėjo ir patys vaikai bei jaunimas. Už tai reikia padėkoti Vaidai Balčiūnienei ir Stasei Vaiteikūnienei. Kaimo bendruomenės tarybos iniciatyva buvo surengta graži atidarymo šventė, kurioje dalyvavo daug svečių iš Norvegijos, nes atidarymas sutapo su Pasvalio miesto švente, skirta Pasvalio ir Norvegijos draugystės 20-mečiui.

Džiaugiamės, kad centro atidarymas labai pasiteisino, ten visada pilna lankytojų, visos patalpos išpuoštos vaikų darbeliais. Jau antrą kartą vaikų darbelių parodėlės surengtos ir kaimo bendruomenei. Su vaikais dirba šauni vadovė Kristina Kondrotienė, kuri nestokoja gerų įdėjų ir minčių, yra kūrybinga, ne kartą prisidėjo organizuojant bendruomenės renginius. 

Kaip ir kasmet, surengta kalėdinė eglutė vaikams. Paaukojusių bendruomenei 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio bei bendruomenės narių vaikų dovanėlėms skirta po 10 litų. Išdalintos 28 dovanėlės. Dar 34 dovanėles ir pučiamiuosius muzikos instrumentus atvežė mūsų draugė norvegė. Dėkojame pajiešmeniečiui Vaidui Gikiui, kuris entuziastingai, negailėdamas laiko, be jokio atlygio ėmėsi mokyti vaikus jais groti.

Išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau antrus metus padeda išdalinti sveikinimus.

Dėkojame visiems rauboniečiams, kurie atsiliepė į bendruomenės prašymą padėti nuo gaisro nukentėjusiai mūsų bendruomenės slaugytojos Loretos Banienės šeimai. 

Tarybos narės – Birutė Simsonienė ir Albina Gelažienė rūpinasi Jonu Darčka. Moterys ne tik nuneša jam maisto, bet sutvarkė ir namus: pakeitė patalynę, užuolaidas, nuvalė langus, kai prisireikia vyriškos pagalbos – padeda ir jų vyrai. Jų rūpesčio sulaukia ir Svajūno Briedžio šeima, kurioje du mažamečiai vaikučiai. Tai tikrų tikriausias savanorystės pavyzdys.

Metų pabaigoje surengtas padėkos vakaras, kurio metu išdalinta 15 padėkų žmonėms, kuriuos taip pagerbti pasiūlė rauboniečiai.

Kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus dėl geriamojo vandens kokybės. Kai kurie kaimo gyventojai išvis neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Gyventojų sueigos metu mero pavaduotojas P. Balčiūnas pažadėjo šią problemą padėti išspręsti. Bendruomenės susirinkimo metu jis kartu su „Pasvalio vandenys“ direktoriumi Mataičiu, atsakė į žmonėms rūpimus klausimus.

Kartu su partneriais parengėme paraišką projektui „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida”, kuris teikiamas Lietuvos kaimo tinklui finansuoti. Iš kiekvienos bendruomenės į kelionę po minėtas šalis išvyks po 10 jaunų žmonių. 

Kartu su minėtais partneriais parengėme dar vieną paraišką projektui „Atžalyno, Raubonių, Pajiešmenių ir Krinčino bendruomenių sveikos gyvensenos vystymo strategija“, kuris pateiktas Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programai.
Pasvalio rajono savivaldybei pateiktas projektas “Kuriame orkestrą”, natų stovams ir instrumentų tepalams įsigyti.

Sveikatinimo projektui „Pradėkime gyventi sveikiau” įgyvendinti gavome 1500 litų. Planuojame kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengti paskaitą apie sveikos gyvensenos esmę, šiaurietiško vaikščiojimo pamokas bei išvyką į baseiną.

Užpildyta paraiška projektui „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“. Numatyta suremontuoti bendruomenės patalpas, įsigyti biuro baldus, kompiuterinę ir įgarsinimo įrangą, sporto inventorių. Bendruomenės verslumui skatinti būtų organizuojamos audimo pamokos, įsigytos tam reikalingos priemonės. 

Paraiška projektui „Kaip gera sugrįžt ir pabūti kartu…“, būtų skirta kaimo jubiliejui paminėti, kraštiečių susitikimui organizuoti. Susitikimo metu būtų pristatyta knyga „Raubonių istorijos vingiais“.

Labai džiaugiamės atgavę mokyklos muziejaus eksponatus, kurie buvo išvežti į Pajiešmenius, gaila, bet dėl prastų laikymo sąlygų kai kurie labai nukentėjo. Planuojame mokyklos antrajame aukšte įrengti muziejų, kuris reprezentuotų mūsų kaimą. 


2010 metai

Bendruomenės taryba rinkosi kartą per mėnesį, svarstė įvairius aktualius klausimus, sprendė problemas, aptarė savo veiklą. Posėdžiuose taip pat dalyvavo seniūnas A. Mašalas ir seniūnaitė S. Vaitiekūnienė.

Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo bei tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Jie surinko šiukšles iš pakelių, išgrėbė ir sutvarkė parko teritoriją. Šiemet taip pat ketiname dalyvauti visuotinėje švarinimosi talkoje, kuri vyks balandžio 16 dieną, todėl jau iš anksto kviečiame visus aktyviai prisidėti.

Tarybos posėdyje buvo apsvarstytas pasiūlymas buvusios mokyklos patalpose įrengti vaikų dienos centrą. Buvo nutarta kreiptis į savivaldybės tarybą su prašymu dėl vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centro įsteigimo mūsų kaime. Labai džiaugiamės, kad mūsų prašymas rajono savivaldybės tarybos buvo išgirstas ir toks centras nuo š. m. rugsėjo 1 dienos jau atvers duris.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Už daug metų pavyzdingai tvarkomas sodybas padėkota: Albinai ir Aloizui Gelažiams, Birutei ir Petrui Simsonams ir Agotai Ilgutienei. Už labai gražiai tvarkomas sodybas padėkota Rasai ir Denizui Jarašiūnams ir Emilijai ir Rimučiui Cucėnams. Už gražiai tvarkomas – Birutei Ginaitienei, Danguolei ir Jonui Ranoniams, Aldonai ir Albinui Jankauskams. Už originalumą apdovanoti Agnė ir Darius Audikai, Jūratė Svirplienė ir Genė Stankūnienė. Už meniškumą padėkota Vaidai ir Algimantui Balčiūnams, už išradingumą Stasei Vaitiekūnienei ir Henrikui Juzėnui. Konkurso metu išrinkta ir gražiausiai tvarkoma daugiabučio aplinka – tai pagrindinėje Draugystės gatvėje esantis daugiabutis, kuriame gyvena Juzefa Putrienė, Gitana Milčiūtė, Juzė ir Antanas Kiekšos bei Augustina Norkuvienė. Rajono savivaldybė pernai spalio pradžioje pakvietė gražiai besitvarkančius į nemokamą išvyką po Vilniaus universiteto botanikos sodą. Keletas rauboniečių taip pat dalyvavo šioje išvykoje.

Buvo parengtas projektas „Gražiname savo kaimo aplinką“ ir rajono savivaldybė jo įgyvendinimui skyrė 1000 litų. Už gautus pinigus sutvarkytos ir perdažytos skulptūros, padaryti suoliukai, įrengtas apžvalgos takelis. Nuoširdžiai dėkojame seniūnui A. Mašalui, seniūnijos darbininkams, kurie visą savaitę triūsė, kol skulptūros buvo sutvarkytos ir pastatytos parke. Taip pat dėkojame ūkininkui Vydui Gabriūnui, kuris skyrė savo techniką skulptūroms pakelti ir pastatyti.

Buvo suorganizuota talka apžvalginiam takeliui iš lauko akmenų padaryti. Akmenų jau iš anksto atvežė seniūnijos transportas, o juos pakrovė Vaidos Balčiūnienės ir Reginos Tirylienės suorganizuota talka. Į takelio darymo talką susirinko 26 kaimo gyventojai.

Pernai kaimo bendruomenės taryba kreipėsi į seniūną su prašymu iškirsti pakelėje augančius menkaverčius medžius, jų vietoje pasodinti kitus – liepas. Žiemą medžiai buvo nupjauti, o balandžio mėnesį į jų vietą pasodinta 31 plačialapė liepa, kurias nupirkome iš kaimo bendruomenės lėšų. 

Mūsų kaimo bendruomenės taryba aktyviai dalyvauja rajono bendruomenių sąjungos veikloje. Birželio pradžioje Krinčine vyko rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo ir rauboniečiai. Kartu su Saločių bendruomene, liepos mėnesį dalyvavome respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, vykusiame Klaipėdos rajone, Karklėje, kur atstovavome Pasvalio rajoną. Stasė Vaitiekūnienė sukūrė gražias gėlių kompozicijas, kuriomis papuošė kiemelį, Regina ir Birutė priraitė aukštaitiškų virtinių, kuriais vaišino visus sąskrydžio dalyvius.

Pernai vykusioje Pasvalio miesto šventėje kartu su žilpamūšiečiais bei salotiečiais dalyvavo ir mūsų kaimo bendruomenės atstovai, ėjo karnavalinėje eisenoje, bei sukūrė erdvinę gamtinių medžiagų kompoziciją – laivą. Jos autoriai: Henrikas Juzėnas, Stasė Vaitiekūnienė ir Birutė Simsonienė.

Prieš Kalėdas taryba savo posėdyje apsvarstė Birutės Simsonienės siūlymą organizanizuoti gerumo akciją, kuri padėjo jaunai besikuriančiai Svajūno Briedžio šeimai. 

Jau ketvirtą kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Jų išdalinta 26. Gruodžio pradžioje kaimą aplankė mūsų draugė norvegė Inger Bekkevik. Šį kartą ji atvyko ne viena o su savo kolegomis. Jie atvežė ir išdalino kalėdines dovanėles. Šiemet jas gavo 36 mažieji rauboniečiai. Dovanėlėmis buvo apdovanota ir kaimo bendruomenės taryba. Svečiai paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie buvo išdalinti kaimo gyventojams. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. Pirmąją jie atvežė pavasarį, balandžio mėnesį. O, kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas ji buvo išdalinta kaimo gyventojams.

Priešpaskutinį metų vakarą kultūros namuose vyko padėkos vakaras, kurio metu įteiktos 9 padėkos, už mažus ir didesnius 2010 metų darbus. Visiems nominantams padovanoti suvenyrai.

Pernai pavasarį bendruomenė dalyvavo Pasvalio pedagogų švietimo centro rengtame projekte dėl nemokamų kompiuterio raštingumo mokymų organizavimo. Šiemet džiaugiamės sulaukę žinių, kad kompiuterio raštingumo mokymai prasidėjo kovo 21 dieną, Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Juose dalyvauti užsirašė 17 norinčių, pirmojoje grupėje mokysis 10 rauboniečių, o kiti mokslus pradės rudenį. 

Šiemet parengėme projektą “Sužinok, išmok, padaryk ir pamatyk”, kuri pateikėme savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisijai. Tikimės gauti finansavimą. Už gautas lėšas planuojame organizuoti rankdarbių kursus, vėliau nuvykti į Kernavę, kur liepos pradžioje vyksta amatų dienos, taip pat aplankyti Trakus. Tokios išvykos jau seniai pageidavo mūsų bendruomenės nariai. Viename posėdyje kartu su seniūnu svarstėme klausimą dėl priešgaisrinio tvenkinio aplinkos sutvarkymo. Šiandien, seniūnijos dėka, tvenkinio aplinka jau sutvarkyta. 

Kaime problemų dar nemažai: kai kurie kaimo gyventojai neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Dėl to kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus. Apie tai jau buvo kalbėta kaimo gyventojų ir rajono savivaldybės vadovų susitikime, vasario 23 dieną. Dar viena rimta problema esanti mūsų kaime tai geriamo vandens kokybė. Rajono savivaldybės vadovai pažadėjo išspręsti šią problemą ir įrengti vandens gerinimo įrenginius. 

Gyvenvietėje dar yra neasfaltuotų gatvių, dėl kurių bendruomenės taryba girdi nusiskundimų. Viename savo posėdyje kartu su seniūnu svarstėme kaip tas gatves sutvarkyti, gal būt ir išasfaltuoti. Kad nėra pinigų, tą mes žinome, bet vis tiek norime gyventi švariau ir geriau. Tikimės, kad seniūnas pagal išgales tą klausimą išspręs.

Taryba dažnai girdi kaimo gyventojų reiškiamą nepasitenkinimą buvusių šiltnamių griuvėsiais, kurie želia piktžolėmis, krūmais ir labai gadina bendrą gyvenvietės vaizdą. Posėdžiuose apie tai ne kartą buvo diskutuojama, siūloma vietoj jų pasodinti parką, šį darbą atliktų pati kaimo bendruomenė, jei tik tie griuvėsiai būtų likviduoti. Kol kas realių situacijos sprendimo būdų nežinome. Gal mums galėtų pagelbėti seniūnija ar savivaldybės taryba?

Jau prieš kelis metus prašėm galinčių paaukoti 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, kuriuos norėjom skirti atributikos įsigijimui. Šiandien Jums pristatėm vėliavą ir kitą atributiką, kurią įsigijome iš Jūsų paaukotų pinigų. Už pernai paaukotus 2% kaimo bibliotekai užsakėme „Lietuvos ryto“ metinę prenumeratą ir įsigijome nešiojamą kompiuterį. Ačiū visiems remiantiems mūsų kaimo bendruomenę.

2009 metai

2009 m. bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo ir tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Mokyklos mokiniai kartu su mokytojomis surinko šiukšles iš pakelių. Talkos metu buvo išgrėbta ir sutvarkyta parko teritorija.

Balandžio pradžioje kartu su Saločių seniūnijos bendruomenėmis suorganizuota išvyka į žemės ūkio parodą „Ką pasėsi“ Kaune. Iš mūsų bendruomenės važiavo 10 žmonių.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Sodybų kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vandos Simsonienės sodyba, antrąją – Rasos ir Denizo Jarašūnų sodyba, trečiąją – Zitos ir Vytauto Baltrušiūnų sodyba. Daugiabučių namų kategorijoje nugalėjo Gitanos Milčiūtės, Juzės ir Antano Kiekšų ir Juzefos Putrienės kiemai. Džiaugiamės, kad žmonės nori gyventi gražiai ir tvarkingai, kaime kasmet vis daugėja puoselėjančių savo aplinką.

Pernai parengti du projektai: „Kaimo jubiliejų pasitinkant“ ir „Stipri bendruomenė – vieningas kaimas“. Pirmasis teiktas rajono savivaldybei finansuoti, o antrasis pateiktas Žemės ūkio ministerijai, Valstybės paramai gauti. Pinigų reikalingų projektui įgyvendinti gavome tik iš rajono savivaldybės, o žemės ūkio ministerija, dėl lėšų stokos, mūsų projekto nefinansavo. O iš savivaldybės gautus 2100 litų panaudojome vasaros šventei – Kraštiečių susitikimui organizuoti. Buvo nupirkti dažai spausdintuvui, popierius, išleistas lankstinukas, darytos foto nuotraukos, pirkti rėmeliai, įsigyti suvenyrai, dangaus žibintai, kurių dėl blogo oro negalėjome paleisti, todėl jie laukia kitos šventės.

Dar 2008 metais, pablogėjus rajoninių autobusų tvarkaraščiui, kaimo bendruomenės taryba išgirdo rauboniečių prašymą pasirūpinti tarpmiestinių autobusų sustojimu Raubonių stotelėje. Pernai mes kreipėmės į Seimo narį Antaną Matulą su prašymu padėti išspręsti šią problemą. Ir ačiū jam, šiandien tarpmiestiniai autobusai Raubonyse sustoja.

Vos tik susikūrusi bendruomenė jau turėjo svajonę, surinkti medžiagą apie kaimą ir išleisti knygą. Ir jau tada, 2003 metais, buvo paprašyta kaimo literatės Ksaverijos Skujienės atlikti tą darbą. Ir kai 2009 metų pavasarį susirinkom į susitikimą su mūsų kraštiete Nele Narbutaite–Griciene, prasidėjo knygos parengimo ir ruošimo spaudai darbai. Prie minėtų knygos sudarytojų prisijungus Gražinai Paškevičienei ir Zitai Ranonienei, per kelių mėnesių laikotarpį šis sunkus ir atsakingas darbas buvo padarytas. Jau rugpjūčio pradžioje knyga atsidūrė spaustuvėje, o rugpjūčio 24 dieną buvo atsiimta ir parvežta į Raubonis.

2009 metais paskutinį vasaros šeštadienį suorganizuotas pirmasis kraštiečių susitikimas, į kuri susirinko apie 200 dalyvių. Jo metu buvo pristatyta knyga „Raubonys ir rauboniečiai“. Atidengtas ir palaimintas stogastulpis, skirtas Lietuvos Tūkstantmečiui, kuri mūsų bendruomenei padovanojo seniūnas. O jį išdrožė raubonietis Petras Kazėnas. Ruošiantis šiai šventei daug padėjo seniūnijos darbininkai. Ačiū už visus darbus, o ypač už sutvarkytą ir atnaujintą senąjį Raubonių kaimo kryžių, už sumūrytą bendruomenės aukurėlį dėkojame Remigijui Kiežai, Remigijui Trasauskui.

Prieš pat šventę kaime lankėsi „Ambulatorija ant ratų“, suvažiavę gydytojai tikrino gyventojų sveikatą, mokė teikti primąją pagalba.

Pirmą kartą pernai prieš Kalėdų šventes įžiebta eglutė lauke.

Jau trečią kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Nors kaime pradinės mokyklos nebėra, bet mokytojos Birutės Simsonienės kvietimu mūsų kaimą aplankė norvegė Inger Bekkevik. Atvyko ne tuščiomis, bet atvežė 24 dovanėles vaikučiams.

Šiemet prieš užgavėnes mūsų kaimą maloniai nustebino auksinis virtuvės šefas Linas Samėnas, atvykęs su visa TV3 filmavimo komanda. Tai mūsų bendruomenės narės Stasės Vaitiekūnienės staigmena rauboniečiams.

Dar pernai spalio mėnesį bendruomenės taryba svarstė klausimą apie kaimo pakraštyje esančių 4 medžio skulptūrų sutvarkymą. Buvo nutarta jas perkelti į parką, šalia jau stovinčios Nykštuko skluptūros, įrengti lauko akmenų takelį ir suoliukus. Skulptūras reikėtų atnaujinti ir nudažyti. Nutarta rengti projektą ir teikti jį rajono savivaldybei finansuoti. Iš to paties projekto lėšų planuojama nupirkti medelių ir juos atsodinti vietoj nupjautų pakelėje augusių tuopų. Planuojame pirkti liepas arba klevus.

Pernai bendruomenės taryba ir vėl kreipėsi į geros valios kaimo gyventojus, kad padėtų nelaimės metu sunkiai nukentėjusiam rauboniečiui Mariui Baltaduoniui pasveikti. Žmonės buvo supratingi, aukojo kiek kas galėjo. Buvo surinkta 2385 litai. Labai ačiū visiems.Šiemet startuos Vietos veiklos grupių (VVG) projektai. Mūsų kaimo bendruomenė jau pateikė planuojamų teikti projektų sąrašą: 1. Raubonių kaimo administracinio pastato renovacija, projekto vertė 200 000 litų. 2. Raubonių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas, projekto vertė 25 000 litų. 3. Jaunimo ir vaikų meno studijų įkūrimas, laisvalaikio organizavimas, veiklai reikalingų priemonių įsigijimas, projekto vertė 35 000 litų.