Bendruomenės renginiai | 2014 m.

Bendruomenės renginiai | 2014 m.

Padėkos vakaras 2014

Po pačių gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų, paskutinįjį metų šeštadienį rauboniečiai rinkosi į tradicinį padėkos vakarą. Jį pradėjo Raubonių bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė. „Žengdami per naują laiko slenkstį visada susimąstome apie tolstančius metus, susimąstome apie tai, ką per juos nuveikėme sau, savo artimui, tiems, kurie visada drauge. Kiek išdalinome gerumo? Kiek ištarėme šiltų žodžių, kažkam pakėlusių dvasią ar įžiebusių viltį?“ – sakė ji. Ji kvietė pabūti šį gražų vakarą šiltai ir jaukiai, prisiminti tai, kas gera, gražu, kas visuomet atveria širdį, pripildydamas ją kuo skaidriausių emocijų ir gėrio, kas atveria kelią žmoniškajai bendrystei, kas nuliūdusiose akyse uždega žiburėlį, kas dovanoja kilnius užmojus, gyvenimo pilnatvę… 

Džiugu, kad į bendruomenės kvietimą pasiūlyti rauboniečius, vertus apdovanojimo, atsiliepė tokius žmones pažįstantys kaimo gyventojai. Jų siūlymu ir buvo išdalintos Metų padėkos: 
Metų įvykis – bendruomenės centro renovacija. Už kokybiškai ir sparčiai atliktą Raubonių bendruomenės pastato renovaciją ir geranorišką pagalbą bei paramą vykdant projektą padėkos įteiktos UAB „Valmita“ Direktoriui Rividui Šiliui ir Saločių seniūnijos seniūnui Algimantui Mašalui.
Metų kaimynė – Marytė Jankauskienė. Gražiai santarvėje sugyvena su visais kaimynais, palaiko draugiškus ryšius, padeda kitiems. Ji yra darbštumo, tolerancijos, pareigingumo ir nuoširdumo pavyzdys. Marytė niekieno neraginama prižiūri senojo Raubonių kaimo kryžių, tvarko jo aplinką.
Metų senjorės. Padėkos įteiktos Reginai Tirylienei, Aldonai Jankauskienei, Stasei Vaitiekūnienei. Joms širdyje tikrai dar ne ruduo, jos spėja visur: ir dainuoja, ir vaidina, ir gieda. R. Tirylienė dar ir puikiai atlieka svarbias pareigas – yra mūsų kaimo seniūnaitė. 
Metų žmogus. Padėkos įteiktos Kristinai Kondrotienei, kuri užaugino sesers Ritos jauniausiąjį sūnų iki pilnametystės ir Jolantai Miniauskienei, kuri šeimai netekus mamos padėjo tėvui užauginti seseris ir brolius. Šių moterų gyvenimas paženklintas ne žodžiais, o darbais.
Metų atradimas. Raubonių kultūros namų tercetas: Lidijai Zagorskienė, Jolanta Miniauskienė ir Vidutis Lauraitis. Jie debiutavo šiemet, vasaros šventės metu, o lapkritį vykusioje vokalinių ansamblių šventėje “Rudens melodija” užėmė trečiąją vietą.
Antroji padėka Raubonių folkloro ansambliui „Tatula“, už Raubonių vardo garsinimą ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Ansamblis šiemet jau trečią kartą dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“, kur pristatė savo krašto tradicijas ir papročius. Šiam kolektyvui suteikta mėgėjų meno kolektyvo II kategorija.
Metų talentas – Salvinija Mackutė už artistiškumą ir puikiai skaitomas eiles, už pagalbą organizuojant ir pravedant renginius. Vidutis Lauraitis, už įvairiapusį talentą, gerą balsą ir aktyvų dalyvavimą saviveikloje bei Raubonių „Bočių“ veikloje. 
Metų poelgis. Padėka Lukui Simsonui. Už tai, kad jis tyliai, nesigirdamas daro gerus darbus – Beržynės kapinėse kruopščiai ir nuoširdžiai prižiūri 7 kapavietes, kurių jau nebelanko artimieji.

Padėkas išdalinti padėjo ateinančiųjų 2015-ųjų metų simbolis – Ožka, kurią vaidino Vilija Balčiūnaitė (kostiumą sukūrė K. Kondrotienė). Apdovanotiems ir visiems vakaro dalyviams koncertavo Raubonių kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Lidijos Zagorskienės, o šokius šoko daugiafunkcio centro mergaičių šokių grupė, vadovaujama K. Kondrotienės. 

„Geriausias būdas prisiminti gerus darbus – juos kartoti. Taip yra pasakęs E. Bekonas. Tai žymaus žmogaus žodžiai, bet labai teisingi. Mums tereikia įsiklausyti į savo širdis, jose tiek gerumo! Apsikabinkime širdimis – ir bus ramiau, saugiau, viltingiau!“ – koncerto pabaigoje kvietė G. Paškevičienė.
Vakaras tęsėsi prie suneštinėmis vaišėmis nukrautų stalų. Skambėjo liaudies dainos, buvo sakomi tostai, nuoširdūs linkėjimai ateinantiems Naujiesiems Metams, šokami rateliai ir šokiai.


Kalėdinės dovanėlės

Atskubėjusi žiema padovanojo savo džiaugsmus – su kalėdinėmis dovanėlėmis pas vaikus jau devintą kartą atkeliavo Inger Bekkevik iš tolimosios Norvegijos.
Kalėdų senelis išklausė deklamuojamus eilėraštukus, pagyrė vaikučius, kurie klausė tėvelių ir apdalino saldainiais.
Smagų kalėdinį vaidinimą visiems padovanojo daugiafunkcio centro lankytojai.


Adventinė popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“

Ramų gruodžio vakarą Raubonių kultūros namuose įvyko adventinė popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Popietę pradėjo „Bočių“ draugijos, Raubonių skyriaus pirmininkė Birutė Simsonienė. Ji pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo visiems kartu ramiai sulaukti Kalėdų stebuklo, pabėgti nuo šventinio šurmulio ir rasti savo širdyse ne dykumą, o atjautą ir gailestingumą.

Sveikinimo žodį tarė ir bendrai maldai pakvietė Krinčino parapijos klebonas Algimantas Petkūnas. Visiems neblėstančios energijos, puikios sveikatos ir kūrybinių sumanimų išsipildymo linkėjo Saločių seniūnijos seniūnas Algimantas Mašalas. Savo kūrybos eilėmis visus džiugino kraštietė Banga Likpetrienė.

Iš eglės šakelių, konkorėžių ir obuoliukų sudėliotame adventiniame vainike uždegę tris žvakes sugiedojome giesmę „Rasokit dangūs“. 
Popietės metu dainavome skambias Salomėjos Nėries dainas, Vidutis Lauraitis skaitė puikias Justino Marcinkevičiaus eiles, prisiminėme advento tradicijas ir papročius.


Vėlinės Beržynės kapinaitėse

Ramią Vėlinių dieną, nedrąsiai pro debesis švysčiojant saulutei, o vėjui drąskant paskutinius medžių lapus, į Ąžuolpamūšės kaimo Beržynės kapinaites rinkosi žmonės. 
Čia Krinčino parapijos klebonas Algimantas Petkūnas pašventino naująji kapinių kryžių, kuris atstatytas vietoje kryžiaus, pastatyto baigiant kapinių atnaujinimą 1984 metais. Iš kapinėse augusio ąžuolo jį išdrožė Saločių seniūnijos darbininkas Donatas Prėnas. 

Raubonių kultūros namų skaitovų būrelis pagerbė mirusiųjų atminimą jiems skirta literatūrine –muzikine kompozicija „Tik žvakė vėjyje plazdens…“

Saločių seniūnijos seniūnas Algimantas Mašalas padėkojo visiems, dalyvavusiems talkoje tvarkant kapines, papuošusiems kryžių ir pasiteiravo žmonių nuomonės dėl kapinėse esančios koplytėlės. Ji pastatyta už suaukotas aplinkinių kaimų žmonių lėšas. Nuomonių būta įvairių: vieni siūlė koplytėlę nugriauti, kiti – atnaujinti ir perkelti į kitą vietą, kad neužstotų kryžiaus. 

Bendruomenė prašo atsiliepti tuos, kurie atsimena koplytėlės atsiradimo istoriją, ar turi išlikusių senų nuotraukų. 


Pokalbis-sveikatos akcija „Savikontrolės diena“.

Spalio 30 d. Raubonių bendruomenės patalpose vyko pokalbis-sveikatos akcija „Savikontrolės diena“.
Atvykusios Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės supažindino su sveikos gyvensenos principais ir patarė kaip sustiprinti sveikatą. 

Buvo galimybė pasimatuoti kraujospūdį ir plaštakos jėgą, pasisverti specialiomis svarstyklėmis ir sužinoti kūno svorį, riebalų, vandens, raumenų, kaulų masės kiekį savo organizme.

Gerdami kvapnią vaistažolių arbatą, pagardintą medumi, kalbėjomės apie judėjimo, pozityvaus mąstymo naudą, apie kovos su stresu būdus.
Popietė visiems labai patiko, tad nusprendėme susitikti sekantį kartą mankštos pamokėlėje.


„Mano namai – Pasvalio kraštas” 2014-09-20

Pasvalio miesto šventės „Mano namai – Pasvalio kraštas“ šventinėje eisenoje miestiečius ir šventės svečius sveikino ir Raubonių kaimo bendruomenė. 

Gražią rūbų ir šukuosenų koleciją „Rudenėlio fėjos“ pristatė daugiafunkcio centro lankytojos su vadove Kristina Kondrotiene. 


Bendruomenės ataskaitinis susirinkimas

Kovo 21 dieną vyko Raubonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Žmonės turėjo galimybę rinktis iš trijų kandidatų. Daugiausiai balsų surinko ir rinkimus laimėjo Renė Tirylienė. 

Vėliau įvyko Raubonių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Jo metu buvo išklausytos, įvertintos ir patvirtintos pirmininkės ir revizoriaus ataskaitos, patvirtinti bendruomenės finansiniai dokumentai. 

Po susirinkimo Žilpamūšio kultūros namų saviveiklinikai parodė Kazimiero Čyplio-Vijūno vieno veiksmo komediją „Medinė piela“.

Social:

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė