Raubonių bendruomenės išleistos knygos

2009-aisiais sukako 1000 metų, kai Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
Raubonių kraštotyrininkų parengta knyga – tai siekio prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo rezultatas. Joje aprašytos istoriniais dokumentais pagrįstos kai kurios senojo Raubonių kaimo ir to krašto praeities akimirkos nuo XIV a., apžvelgiama iki šiol tebestovinčio Raubonių pasididžiavimo – malūno istorija, pristatoma šiuolaikinio naujojo Raubonių kaimo kasdienybė ir šventės, kūryba ir darbas, pateikiama nuotraukų, buvusių ir dabartinių Raubonių bei Ąžuolpamūšės kaimų gyventojų atsiminimų.

2013 metais išleista Raubonių kaimo ir krašto istorijai skirta knyga „Raubonių istorijos vingiais“, skirta kaimo 425-mečiui paminėti.
Leidinyje pristatomas chronologinis Raubonių kaimo ir krašto istorijos nuo 1588 metų tyrimas, pateikiama daug naujų faktų ir archyvinių žinių apie šio krašto žemėvaldos raidą, čia gyvenusių kitataučių dvarininkų puoselėtą savitą Kuršo ir Livonijos žemės dirbimo ir ūkininkavimo kultūrą, tradicijas; pasakojama apie į Pasvalio ir Biržų kraštą atėjusias XX a. technikos, administravimo, ekonomikos ir kultūros naujoves – telefonų liniją, siaurąjį geležinkelį, Biržų–Pasvalio apskrities, Ąžuolpamūšės pieninės steigimą, pirmąją po spaudos draudimo legaliai veikusią Ąžuolpamūšės pradžios mokyklą ir kt.
Knygoje rasite patikslintą ir dokumentuotą Raubonių vandens malūno (nuo 1775 m.) istoriją, daug nuotraukų. Rauboniečiai liudija apie 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusį „Baltijos kelią“, savo tėvų ir senelių bei jų pačių gyvenimą, indėlį į Lietuvos kultūrą ir ekonomiką.
Knyga „Raubonių istorijos vingiais“ per kraštiečių šventę buvo pristatyta savo krašto žmonėms.

2013 metais išleista Raubonių kaimo ir krašto istorijai skirta knyga „Raubonių istorijos vingiais“, skirta kaimo 425-mečiui paminėti.
Leidinyje pristatomas chronologinis Raubonių kaimo ir krašto istorijos nuo 1588 metų tyrimas, pateikiama daug naujų faktų ir archyvinių žinių apie šio krašto žemėvaldos raidą, čia gyvenusių kitataučių dvarininkų puoselėtą savitą Kuršo ir Livonijos žemės dirbimo ir ūkininkavimo kultūrą, tradicijas; pasakojama apie į Pasvalio ir Biržų kraštą atėjusias XX a. technikos, administravimo, ekonomikos ir kultūros naujoves – telefonų liniją, siaurąjį geležinkelį, Biržų–Pasvalio apskrities, Ąžuolpamūšės pieninės steigimą, pirmąją po spaudos draudimo legaliai veikusią Ąžuolpamūšės pradžios mokyklą ir kt.
Knygoje rasite patikslintą ir dokumentuotą Raubonių vandens malūno (nuo 1775 m.) istoriją, daug nuotraukų. Rauboniečiai liudija apie 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusį „Baltijos kelią“, savo tėvų ir senelių bei jų pačių gyvenimą, indėlį į Lietuvos kultūrą ir ekonomiką.
Knyga „Raubonių istorijos vingiais“ per kraštiečių šventę buvo pristatyta savo krašto žmonėms.

Social:

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė