Knygos

Knygos

Išleistos knygos


2009-aisiais sukako 1000 metų, kai Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
Raubonių kraštotyrininkų parengta knyga – tai siekio prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo rezultatas. Joje aprašytos istoriniais dokumentais pagrįstos kai kurios senojo Raubonių kaimo ir to krašto praeities akimirkos nuo XIV a., apžvelgiama iki šiol tebestovinčio Raubonių pasididžiavimo – malūno istorija, pristatoma šiuolaikinio naujojo Raubonių kaimo kasdienybė ir šventės, kūryba ir darbas, pateikiama nuotraukų, buvusių ir dabartinių Raubonių bei Ąžuolpamūšės kaimų gyventojų atsiminimų.

____________________________________________________________________________2013 metais išleista Raubonių kaimo ir krašto istorijai skirta knyga „Raubonių istorijos vingiais“, skirta kaimo 425-mečiui paminėti.
Leidinyje pristatomas chronologinis Raubonių kaimo ir krašto istorijos nuo 1588 metų tyrimas, pateikiama daug naujų faktų ir archyvinių žinių apie šio krašto žemėvaldos raidą, čią gyvenusių kitataučių dvarininkų puoselėtą savitą Kuršo ir Livonijos žemės dirbimo ir ūkininkavimo kultūrą, tradicijas; pasakojama apie į Pasvalio ir Biržų kraštą atėjusias XX a. technikos, administravimo, ekonomikos ir kultūros naujoves – telefonų liniją, siaurąjį geležinkelį, Biržų–Pasvalio apskrities, Ąžuolpamūšės pieninės steigimą, pirmąją po spaudos draudimo legaliai veikusią Ąžuolpamūšės pradžios mokyklą.

Knygoje rasite įdomią Raubonių vandens malūno (nuo 1775 m.) istoriją, daug nuotraukų.

Knygos sudarytoja – kraštietė, senųjų Raubonių atstovė Nelė Narbutaitė – Gricienė. Leidiniui straipsnius parengė gydytoja dr. Genovaitė Jusaitienė, bibliografė Vitalija Kazilionytė, muziejininkai Albinas Kazlauskas ir Antanas Seibutis, Krinčino pagrindinės mokyklos direktorius, istorikas, lingvistas Algimantas Krinčius, eseistas ir dailininkas Zenonas Nistelis.

Knyga „Raubonių istorijos vingiais“ per kraštiečių šventę buvo pristatyta savo krašto žmonėms.