2009-aisiais sukako 1000 metų, kai Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
Raubonių kraštotyrininkų parengta knyga – tai siekio prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo rezultatas. Joje aprašytos istoriniais dokumentais pagrįstos kai kurios senojo Raubonių kaimo ir to krašto praeities akimirkos nuo XIV a., apžvelgiama iki šiol tebestovinčio Raubonių pasididžiavimo – malūno istorija, pristatoma šiuolaikinio naujojo Raubonių kaimo kasdienybė ir šventės, kūryba ir darbas, pateikiama nuotraukų, buvusių ir dabartinių Raubonių bei Ąžuolpamūšės kaimų gyventojų atsiminimų.

2009-aisiais sukako 1000 metų, kai Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
Raubonių kraštotyrininkų parengta knyga – tai siekio prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo rezultatas. Joje aprašytos istoriniais dokumentais pagrįstos kai kurios senojo Raubonių kaimo ir to krašto praeities akimirkos nuo XIV a., apžvelgiama iki šiol tebestovinčio Raubonių pasididžiavimo – malūno istorija, pristatoma šiuolaikinio naujojo Raubonių kaimo kasdienybė ir šventės, kūryba ir darbas, pateikiama nuotraukų, buvusių ir dabartinių Raubonių bei Ąžuolpamūšės kaimų gyventojų atsiminimų.