BENDRUOMENĖS TARYBA

2021-2024 metai

Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė – Gražina Paškevičienė, tel.: 8680 10366.
Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja – Loreta Velikytė-Švedienė.

Tarybos nariai:
Gražina Paškevičienė, Lidija Zagorskienė, Jolanta Miniauskienė, Dalia Varnienė, Justinas Rekašius.
Aktyvo nariai: Irena Povilionienė, Dalia Gaidelionienė, Loreta Velikytė-Švedienė, Vaida Balčiūnienė, Sandra Paškevičienė.
Apskaitininkė – Aldona Jankauskienė.
Revizorė – Edita Buivydienė.

Bendruomenės taryba į posėdžius renkasi kiekvieną mėnesį. 

2018-2021 metai

Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė – Gražina Paškevičienė, tel.: 8680 10366.
Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja – Dalia Varnienė.

Tarybos nariai:
Lidija Zagorskienė, Birutė Simsonienė, Saulius Šimbelis, Irena Povilionienė, Zita Baltrušiūnienė, Jolanta Miniauskienė, Vaida Balčiūnienė, Sandra Paškevičienė.
Buhalterė – Danguolė Ranonienė.
Revizorė – Edita Buivydienė.

Bendruomenės taryba į posėdžius renkasi kiekvieną mėnesį. 


2015-2018 metai

Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė 

Tarybos nariai:
Lidija Zagorskienė, Eivydas Vaškevičius, Irena Povilionienė, Salvinija Mackutė, Kristina Kondrotienė, Liolita Baranauskienė, Jolanta Miniauskienė, Vaida Balčiūnienė, Sandra Paškevičienė, Stasė Vaitiekūnienė.
Finansininkė – Edita Buivydienė
Revizorius – Aloizas Gelažis.

Bendruomenės taryba į posėdžius renkasi kiekvieną mėnesį. 


2012- 2015 metai 

Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė

Tarybos nariai:
Lidija Zagorskienė, Irena Povilionienė, Eivydas Vaškevičius, Salvinija Mackutė, Kristina Kondrotienė, Liolita Baranauskienė, Jolanta Miniauskienė, Gitana Milčiūtė.
Finansininkė – Nijolė Ranonienė.
Revizorius – Aloizas Gelažis.

Bendruomenės taryba renkasi kiekvieno mėnesio antrą penktadienį. Tarybos posėdžiai atviri, juose kviečiame dalyvauti visus, neabejingus kaimo bendruomenės veiklai. 
Ypač laukiami turintys gerų idėjų ir pasiūlymų. 


2009-2012 metai
Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkas Petras Uzėla. 

Tarybos nariai:
Gražina Paškevičienė, Birutė Simsonienė, Danguolė Ranonienė, Danutė Kauneckienė,Vaida Balčiūnienė, Stasė Vaitiekūnienė, Albina Gelažienė, Irena Povilionienė.
finansininkė – Aldona Jankauskienė,
revizorė – Renė Tirylienė.

2007-2009 metai 
Pirmininkas Petras Uzėla,
Nariai: 
Gražina Paškevičienė, Birutė Simsonienė, Danutė Kauneckienė, Zita Ranonienė, Albina Gelažienė, Daiva Kiežienė, Danguolė Ranonienė, Stasė Vaitiekūnienė, Marius Maskoliūnas.
finansinikė – Aldona Jankauskienė,
revizorė – Renė Tirylienė.

2005-2007 metai
Pirmininkas Petras Uzėla,
Nariai: 
Gražina Paškevičienė, Birutė Simsonienė, Ksaverija Skujienė, Stasė Petronienė, Augustina Norkuvienė, Aloizas Gelažis, Zita Ranonienė, Anna Baltaduonienė, Petras Naudžiūnas.
finansininkė Aldona Jankauskienė,
revizorė – Renė Tirylienė.

Pirmoji 2003 – 2005 metų bendruomenės taryba:
Pirmininkas Petras Uzėla,
Nariai: 
Gražina Paškevičienė, Birutė Simsonienė, Augustina Norkuvienė, Aloizas Gelažis, Stasė Petronienė, Renė Tirylienė.
Finansininkė – Aldona Jankauskienė,
revizorė – Kazimiera Grabskienė.