Projektai

Projektai

2018 metai

 Projektas „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“.

Finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. 

Tikslas (-ai): Užtikrinti kultūros paveldo objekto – Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.

Uždavinys: Įgyvendinti Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.


Projektas “Savęs pažinimo link”, finansuojamas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Tikslas (-ai): Skatinti bendruomenės narius ugdyti sveiką gyvenseną, domėtis harmoningu gyvenimo būdu. 
Uždaviniai:
1. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktine dalimi „Įdomioji aromaterapija“.
2. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktine dalimi „Atpalaiduojanti garso ir kvapų terapija“.
3. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktiniu užsiėmimu “Streso įveikimo būdai“.
4. Suorganizuoti 5 išvykas į Pasvalio PASP centro druskų kambarį.
5. Parengti ir išspausdinti lankstinuką apie projekto veiklą – 50 vnt.
6. Surengti baigiamąjį sveikatinimo renginį „Harmoningas vidinis pasaulis – sveikas žmogus“.

2017 metai

Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“.

Projektas įgyvendintas iš Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Projekto tikslas:
Skatinti senjorus aktyviai leisti laisvalaikį, domėtis sveiku gyvenimo būdu, daugiau bendrauti.

Uždaviniai: 
1. Suorganizuoti 4 išvykas į Pasvalio sporto mokyklos baseiną.
2. Suorganizuoti 4 išvykas į Pasvalio PASP centro druskų kambarį.
3. Suorganizuoti 2 paskaitas apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.
4. Suorganizuoti 1 praktinį šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimą.
5. Suorganizuoti 1 kineziterapinės mankštos užsiėmimą.
6. Parengti ir išspausdinti lankstinuką apie projekto veiklą – 50 vnt.
7. Surengti baigiamąjį sveikatinimo renginį „Sveiku žingsniu per gyvenimo rudenį“.


Projektas “Bendrauk, išmok, sukurk, padovanok”

Projektas įgyvendintas pagal 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.

Projekto tikslas:
Skatinti Saločių seniūnijos bendruomenių gyventojų kūrybiškumą ir saviraišką įtraukiant juos į bendrą veiklą. 

Uždaviniai:
1. Organizuoti seniūnijos septynių vietos bendruomenių narių kūrybinius mokomuosius užsiėmimus.
2. Įsigyti visas mokymo medžiagas ir priemones reikalingas užsiėmimams organizuoti. 
3. Surengti padarytų darbų parodas Raubonių karšyklos amatų centre ir Pasvalio mieste.
4. Įsigyti priemones reikalingas sukurtų darbų parodoms organizuoti bei veiklai viešinti.
5. Surengti labdaros ir paramos akciją ir aplankyti senyvo amžiaus vienišus asmenis gyvenančius seniūnijos bendruomenėse. 


Projektas padėkos vakaras „Pasukus laiko ratą”

Projekto tikslas:
Skatinti Raubonių ir aplinkinių kaimų gyventojus aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūrinėje veikloje. Suorganizuoti renginį ir padėkoti vietos saviveiklininkams už kaimo kultūros puoselėjimą, tradicijų išsaugojimą bei tęstinumą.
Projekto uždaviniai:
1. Suorganizuoti renginį visai vietos bendruomenei.
2. Surengti konferenciją „Kultūra bendruomenėje vakar, šiandien ir rytoj“.
3. Surengti fotonuotraukų parodą.
4. Surengti nominacijų paskelbimą ir padėkų įteikimą.
5. Paruošti vietos saviveiklininkų koncertą.
6. Surengti vakaronę ir diskoteką.

2016 metai

Projektas „Antrasis amatų festivalis – Vilnonės dienos“

Tikslai:
1. Skatinti tradicinius vilnos amatus Raubonių kaimo bendruomenėje;
2. Garsinti Raubonių vandens malūną ir vilnų karšyklą-verpyklą.
3. Perteikti vaikams ir jaunimui krašto tradicijas ir papročius.

Uždaviniai:
1. Surengti dviejų dienų amatų festivalį “Vilnonės dienos” ir vienos dienos kalėdinę “Vilnonę mugę”;
2. Surengti kūrybines dirbtuves, kuriose būtų galima išmokti tradicinių vilnos amatų;
3. Demonstruoti įvairius vilnos amatus;
4. Siekti rekordo – numegzti didžiausią pirštinę;Projektas „Raubonių bendruomenės šventė – Vasaros spalvos“

Projekto tikslas:
Skatinti Raubonių ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumą, suorganizuoti renginį ir paminėti vietos bendruomenių metus.


Projekto uždaviniai:
1. Suorganizuoti 1 dienos renginį visai vietos bendruomenei.
2. Surengti gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursą.
3. Suorganizuoti pramogines rungtis ir sporto varžybas įvairioms amžiaus grupėms.
4. Įrengti „vaikų kiemelį“.
5. Surengti vaikų piešinių konkursą – parodą.
6. Surengti fotonuotraukų parodą.
7. Paruošti vietos saviveiklininkų koncertą.
8. Surengti diskoteką jaunimui.Projektas „Senieji vilnos amatai Raubonių malūne“

Projekto tikslas:
Stiprinti Raubonių kaimo vietos tapatybę puoselėjant tradicinius amatus kultūros paveldo objekte.
Projekto uždaviniai:
1. Išsaugoti ir pritaikyti bendruomeninėje veikloje senuosius vilnos vėlimo amatus;
2. Veiklą populiarinti ir vykdyti kultūros paveldo objekte – Raubonių vandens malūne karšykloje verpykloje;
3. Burti jaunimą, senjorus ir kitus darbingus visuomenės gyventojus bendrai kūrybinei veiklai;
4. Organizuoti užsiėmimus apie vilną ir jos vėlimą.
5. Įsigyti būtinas vilnos vėlimo bazei skirtas priemones, medžiagas, baldus, kompiuterinę techniką, foto įrangą.

2015 metai

Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas Raubonių bendruomenės poreikiams“

Projekto tikslas:
Sukurti kaimo gyventojams viešąją erdvę laisvalaikiui, poilsiui ir renginiams.

Projekto uždaviniai:
1. Sutvarkyti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams viešąją erdvę;
2. Įrengti pėsčiųjų takus;
3. Įrengti poilsio zonas su suoliukais ir šiukšliadėžėmis;
4. Pastatyti lauko treniruoklius;
5. Viešajai erdvei sutvarkyti ir prižiūrėti įsigyti žoliapjovę-krūmapjovę ir benzininį pjūklą. 


Projektas „Amatų festivalis – Vilnonės dienos“ 

Projekto tikslai:
1. Skatinti tradicinius vilnos amatus kaimo bendruomenėje;
2. Garsinti Raubonių vandens malūną ir karšyklą-verpyklą.

Projekto uždaviniai:
1. Surengti amatų festivalį „Vilnonės dienos”;
2. Pritraukti kuo daugiau vilnos gaminių meistrų;
3. Demonstruoti įvairius vilnos amatus;
4. Surengti amatininkų parodas, kuriose eksponuojamuose dirbiniuose būtų naudojama vilna;
5. Pristatyti šalies tautinį kostiumą ir jo vilnonius gaminius.


Projektas “Tradicinių amatų centro kūrimas”

2014 metai


Raubonių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk aktyvus, būsi sveikas ir laimingas“, kuriam finansavimas skirtas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Projekto tikslas – skatinti kaimo gyventojus domėtis sveika gyvensena, daugiau bendrauti, pajusti bendravimo džiaugsmą ir aktyvaus gyvenimo naudą bei sudaryti sąlygas dalyvauti bendruomenės sveikatinimo veikloje. Projektas buvo skirtas įvairaus amžiaus kaimo gyventojų grupėms. Įgyvendindami šį projektą skatinome vyresnio amžiaus žmones kuo daugiau bendrauti. Organizavome paskaitą apie sveiką ir aktyvią gyvenseną, vyko pokalbis-sveikatos akcija „Savikontrolės diena“. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės supažindino su sveikos gyvensenos principais ir patarė kaip sustiprinti sveikatą. 
Organizavome sveikatinimo popietes ir vaistažolių arbatų degustacijas. Gerdami kvapnią vaistažolių arbatą, pagardintą medumi, kalbėjomės apie judėjimo, pozityvaus mąstymo naudą, apie kovos su stresu būdus. Įgyvendine projektą ir toliau domėsimės aktyvia veikla, didinsime fizinį aktyvumą, sportuosime, kasmet organizuosime keletą įvairių sveikatinimo renginių.
Projektui įgyvendinti buvo skirta 500 litų. Už juos įsigytas elektrinis virdulys, arbatinukas arbatai plikyti, termosas, vaistažolių arbatų rinkiniai, padarytos nuotraukos ir surengta foto nuotraukų paroda.


Projektas „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas”Jau baigtas įgyvendinti projektas „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas” pagal vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m.vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti” I prioriteto „Viešosios infrastuktūros ir kaimo aplinkos gerinimas bei verslumo skatinimas” 1.2 priemonę „Bendruomeninių paslaugų organizavimas”
Įgyvendinant projektą suremontuotos bendruomenės patalpos, įrengta apsaugos signalizacija, įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir įgarsinimo įranga, sporto inventorius, surengtos audimo pamokos.
Projekto partneris – Pasvalio rajono savivaldybė.
Bendra projekto vertė: 57350,21 Lt.
Paramos lėšos – 45880,17 Lt.
Partnerio įnašas: natūra (nekilnojamas turtas) – 1202,11 Lt. ir piniginės lėšos – 4800 Lt.
Prie projekto įgyvendinimo nemokamu savanorišku darbu prisidėjo Raubonių kaimo bendruomenė už 5467,93 Lt.


2013 metai

Projektas “Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai tyrimas”

Įgyvendinant projektą “Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai tyrimas”, kurį finansavo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, 2013 m. rugpjūčio 6 dieną buvo atlikti elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimai nuo mobiliojo ryšio stiprinimo antenų įrengtų ant vandens bokšto Raubonių gyvenvietėje. 
Išmatuoti elektromagnetinio lauko energijos srauto tankiai parinktose matavimų vietose, siekė 0,1-0,8 µW/cm2 ir visuose matavimų taškuose neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10KHz – 300GHz dažnių juostoje” leidžiamo 10 µW/cm2 lygio.
Tyrimą atliko Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro Panevėžio laboratorija. Pasirinktose vietose iš viso buvo atlikta 10 matavimų. 
Tyrimo rezultatai buvo pristatyti kaimo gyventojams:
Parengti ir išspausdinti lankstinukai apie elektromagnetinio lauko poveikį žmogaus sveikatai. Lankstinukai išdalinti kaimo gyventojams.
Surengtas pokalbis apie mobiliojo ryšio bazinių stočių ir mobiliųjų telefonų poveikį žmogaus organizmui. 
Projekto vertė – 700 Lt. 


Projektas „Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“

Įgyvendinant projektą „Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“, kurį finansavo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, buvo suorganizuotas dviračių žygis „Būk aktyvus – mink pedalus“. Pagal sudarytą maršrutą ir aktyvią programą buvo nukeliauta į Puškonių kaimą. Pakeliui aplankyti Brenčių, Vidugirių, Gudiškių, Medinių, Puigiškių kaimai. Dviračiais numinta apie 30 km. Žygyje dalyvavo per 30 įvairaus amžiaus kaimo gyventojų.
Surengta aktyvaus poilsio stovykla, kurioje buvo gausų sportinių varžybų, estafečių, įvairių rungčių. Stovykloje dalyvavo 35 įvairaus amžiaus kaimo gyventojai.
Projekto įgyvendinimo eigoje buvo parengtas ir išspausdintas lankstinukas apie aktyvaus poilsio naudą žmogaus organizmui. Lankstinukai išdalinti kaimo gyventojams. 
Aktyviausi projekto dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir suvenyrais.
Įgyvendindami šį projektą skatinome įvairaus amžiaus žmones rinktis aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą, daugiau judėti.
Projekto vertė – 600 Lt. 


Projektas „Kraštiečių susitikimas – Gera sugrįžti į Raubonis”

Įgyvendintas vietos projektas „Kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis”, pagal Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti” II prioriteto „Etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas, kultūringos ir sveikos gyvensenos ugdymas bei gerosios patirties sklaida” 2.1. priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas ir krašto tradicijų išsaugojimas”.
Surinkta kraštotyrinė medžiaga, parengta ir išleista knyga „Raubonių istorijos vingiais”, suorganizuotas kraštiečių susitikimas, surengtas atlikėjų koncertas. 
Paramos lėšos – 11974,61 Lt.,
Raubonių kaimo bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidedėjo piniginėmis lėšomis – 1503,19 Lt. ir savanorišku darbu už 1490,47 Lt.
Bendra projekto vertė 14968,27 Lt. Raubonių kaimo bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginėmis lėšomis – 1503,19 Lt. ir savanorišku darbu už 1490,47 Lt.
Bendra projekto vertė 14968,27 Lt.


Projektas „Pradėkime gyventi sveikiau“

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Pradėkime gyventi sveikiau“. Projekto įgyvendinimui buvo gautas finansavimas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 1500 litų. Taip pat prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis prisidėjo Saločių seniūnija – nemokamai skyrė autobusą rauboniečiams nuvykti į Pasvalio sporto mokyklą. Projekto tikslas – kaimo gyventojams suteikti detalią ir naudingą informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti juos rūpintis savo sveikata, domėtis sveika mityba, daugiau judėti. 
Projektas buvo skirtas įvairaus amžiaus kaimo gyventojų grupėms. Įgyvendindami šį projektą skatinome vyresnio amžiaus žmones rinktis sveiką gyvenseną: surengėme paskaitą apie sveiko gyvenimo būdo propagavimą, siūlėme rinktis aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą, daugiau judėti: organizavome šiaurietiško vaikščiojimo pamokas ir mankštos užsiėmimus. 

Parengėme ir išspausdinome lankstinukus apie sveiko gyvenimo būdo propagavimą, alkoholio, tabako, narkotikų žalą ir juos išdalinome Raubonių daugiafunkcio centro lankytojams: vaikams ir jaunimui, jų tėvams. 
Visiems projekto dalyviams organizavome išvyką į Pasvalio sporto mokyklą, kur jie susipažino ir pasinaudojo puikiomis baseino paslaugomis: pirtimis bei vandens procedūromis.

Projektas turi tęstinumą: iš projekto lėšų įsigiję lazdas, organizuojame šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimus, rengiame mankštos užsiėmimus.Ir ateityje planuojame bendradarbiauti su Pasvalio visuomenės sveikatos biuro specialistais, kurie toliau mokys kaimo gyventojus ugdyti sveiką gyvenseną, domėtis sveika mityba, didinti fizinį aktyvumą. 
Pagilinti įgytas žinias bei pasisemti patyrimo norėtume suorganizuoti daugiau susitikimų su sveikos gyvensenos propaguotojais, nuvykti į sveikatinimo renginius vykstančius Lietuvoje. 

Jaunimo patirtis Švedijoje ir Norvegijoje

Keturių mūsų kaimo bendruomenių jaunimo delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Bendruomenių atstovai viešėjo LR ambasadose Stokholme ir Osle, abiejose šalyse susitiko su ten įsikūrusiais Lietuvos verslininkais, lietuvių bendruomenėmis. Tokia galimybė mūsų krašto bendruomenių žmonėms atsirado paruošus ES remiamą projektą, kuris buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį Nacionalinis kaimo tinklas. Tinklo veiksmų programos kryptis – patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida. Projektas vadinasi „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida“. Šį projektą parengė Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė, kartu partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes. Šio projekto metu keturiasdešimt jaunų žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Šių konferencijų metu Kaimo jaunimas turėjo galimybę susitikti su Lietuvos ambasadoriais, komercijos atašė, Lietuviais verslininkais, vykdančiais verslą šiose šalyse, švietimo atstovais ir ūkininkais. Šių renginių metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi, pasakojama apie jauno žmogaus galimybes, apie pagalbą, kurios gali kreiptis kiekvienas norintis pradėti savo nuosavą verslą, apie eksporto galimybes į šias šalis, apie užimtumo galimybes ugdančias verslumą, bei galimybes kurti verslą kaimiškosiose vietovėse. Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Bergene tema „Jaunimo verslumo skatinimas ir užimtumo organizavimas. Gerosios patirties sklaida” lietuviai verslininkai dalinosi gerąja patirtimi, pristatydami verslo idėjas, kurias jie įgyvendino, konferencijoje dalyvavo komercinių renginių organizatorių firma, “ma-uri” masažus atliekanti įmonė, fotografė, valymo paslaugas teikianti įmonė. Bergeno bendruomenė pasakojo kaip jie dirba su jaunimu, kaip skatina jų verslumą ir rūpinasi vaikų užimtumu, pristatė bendradarbiavimo galimybes. Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Stavangeryje tema “Bendruomeninių organizacijų plėtros ir Jaunimo verslumo skatinimo bei užimtumo organizavimo gerosios patirties sklaida” Rogolando Lietuvių bendruomenė dalinosi savo gerąja patirtimi jaunimo verslumo skatinimo srityje, kurį vykdo bendradarbiaudama su Jæren vietovės jaunaisiais ūkininkais, kurie pristatė savo veiklą ir pasakojo apie kaimiškųjų vietovių jaunimo galimybes ūkininkaujant. Šio projekto metu pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.