Raubonys.lt

Projektai

2022 metai

Projektas „Septintasis tarptautinis amatų ir meno festivalis Vilnonės dienos“


Tikslas (-ai): Puoselėti vietos tradicijas, skatinti domėjimąsi krašto istorija ir papročiais, populiarinti regiono ir vietos kultūrinį identitetą, novatorišką raišką bei patrauklumą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius bei paskatinti bendradarbiavimą su vietos gyventojais.

Uždaviniai:

1. Surengti dviejų dienų festivalį.
2. Surengti mėgėjų meno ir profesionalaus meno atlikėjų pasirodymus.
3. Teatralizuotai pristatyti krašto ir Raubonių malūno istoriją.
4. Pristatyti įvairius amatus ir surengti jų edukacijas.
5. Surengti vilnos vėlimo čempionatą.
6. Sukurti kūrybišką ir savitą istorinę renginio atmosferą, bendradarbiaujant su atvykusiais ir vietos
gyventojais.


Projektas Tradicinė šventė „Vasaros spalvos 2022“


Tikslas (-ai): Plėtojant kultūrines ir sportines tradicijas suburti kaimo gyventojus ir kraštiečius bendrai ir aktyviai veiklai.

Uždaviniai:

 1. Suorganizuoti 1 dienos renginį.
 2. Surengti jaunimo sportines varžybas.
 3. Surengti pramogas vaikams.
 4. Surengti renginio dalyvių maitinimą.

Projektas „Stiprinkime psichinę sveikatą 3“


Tikslas (-ai): Skatinti bendruomenės narius nuolat rūpintis savo emocine būsena, stiprinti psichinę
sveikatą, išmokti įveikti stresą.

Uždaviniai:

 1. Surengti 2 garso ir dailės terapijos užsiėmimus.
 2. Įsigyti dailės terapijai reikalingas priemones.
 3. Parengti ir išspausdinti plakatus ir atvirukus apie psichikos sveikatos stiprinimo būdus.
 4. Surengti baigiamąjį renginį ir padarytų darbų parodą.

2021 metai

Projektas „Šeštasis tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilnonės dienos“

Tikslas (-ai): Puoselėti vietos tradicijas, skatinti domėjimąsi krašto istorija ir papročiais, populiarinti regiono ir vietos kultūrinį identitetą, novatorišką raišką bei patrauklumą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius bei paskatinti bendradarbiavimą su vietos gyventojais.

Uždaviniai:
1. Surengti folkloro ansamblių, teatrų, orkestro, profesionalių  operos solistų pasirodymus.
2. Sukurti kūrybišką ir savitą istorinę renginio atmosferą, bendradarbiaujant su atvykusiais ir vietos gyventojais.


Projektas „Penktasis kraštiečių susitikimas – Kaip gera sugrįžti“

Tikslas (-ai): Suburti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinti bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis ir dalinimąsi gerąją patirtimi, paskatinti kraštiečius aktyviau įsilieti į kaimo gyvenimą.

Uždaviniai:

 1. Suorganizuoti kraštiečių susitikimą.
 2. Surengti sportines varžybas.
 3. Surengti amatininkų mugę.
 4. Surengti trijų bendruomenių kulinarinio paveldo pristatymą.
 5. Surengti populiariosios muzikos atlikėjų koncertą.
 6. Surengti diskoteką.

Projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą 2“

Tikslas (-ai): Skatinti bendruomenės narius nuolat rūpintis savo emocine būsena, stiprinti psichinę sveikatą, išmokti įveikti stresą.

Uždaviniai:

 1. Suorganizuoti 3 meno ir garso terapijos užsiėmimus.
 2. Parengti padarytų darbų parodą.
 3. Parengti ir išspausdinti plakatus ir atvirukus.

Projektas „Bendraukime, keliaukime, pažinkime“

Tikslas (-ai): Stiprinti Saločių seniūnijos bendruomenių narių sutelktumą, skatinant gyventojų kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti išvyką į Rokiškio rajono Ilzenbergo dvarą, Bajorų kaimo ir Juodupės miestelio bendruomenes ir kitus šio krašto lankytinus objektus.
 2. Tenkinti svarbiausius bendruomenės narių socialinius, kultūrinius ryšius.
 3. Ugdyti bendruomenės narių bendruomeniškumą ir draugiškumą.
 4. Surengti projekto įgyvendinimo aptarimą.

2020 metai

Projektas „Raubonys – „Vilnonis“ kaimas mobilioje programėlėje“. 

Tikslas (-ai): Pristatyti savo bendruomenę skaitmeninėje erdvėje, supažindinti su lankytinomis vietomis, suteikti reikiamą informaciją. Paskatinti apie mus sužinoti visos Lietuvos mastu.

Projektas padėjo kaimą reprezentuoti kaip turistinį, išnaudoti modernias technologijas. Bendruomenės nariams leido kūrybiškai pažvelgti į šį projektą, ieškoti paprastų, bet netradicinių būdų jį įgyvendinti, paskatino susidomėti savo krašto istorija, patiems pastebėti, kokią gražią gamtą turime aplinkui.

Plačiau apie projektą: www.suraskavi.eu


Projektas „Raubonių bendruomenės vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas sutvarkant ir pritaikant viešąją erdvę“

Tikslas (-ai): Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti juos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį.

Uždaviniai:
1. Sutvarkyti ir aktyviam poilsiui pritaikyti viešąją erdvę.
2. Įsigyti ir pastatyti lauko gimnastikos kompleksą.
3. Įsigyti ir pastatyti žaidimo aikštelę.
4. Įsigyti ir pastatyti karuselę.
5. Įsigyti ir pastatyti sūpynes.
6. Įsigyti ir pastatyti staliuką su suoliukais.
7. Surengti talkas ir sutvarkyti aplinką.


Projektas „V tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilnonės dienos““

Tikslas (-ai): Puoselėti vietos tradicijas, skatinti domėjimąsi krašto istorija ir papročiais, populiarinti regiono ir vietos kultūrinį identitetą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius.

Uždaviniai:
1. Surengti dviejų dienų festivalį.
2. Įrengti amatininkų kiemelį ir pristatyti senuosius amatus.
3. Įrengti pirčių kiemelį, pristatyti vilnonę pirtį ir supažindinti su pirtininkystės tradicijomis.
4. Įrengti vaikų veiklos kiemelį.
5. Supažindinti su krašto istorija, tradicijomis ir papročiais – demonstruoti dokumentinius filmus ir pasakoti malūno bei krašto istoriją.
6. Surengti sutartinių atlikėjų, folkloro grupių, tradicinės kapelos, folkroko grupės koncertus.
7. Surengti teatro ir ugnies šou pasirodymus.
8. Surengti žolininkų ir bitininkų paskaitas.
9. Surengti edukaciją „Vilnos kelias“ ir pademonstruoti senųjų karšyklos įrengimų ir mašinų darbą.


Projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą“

Tikslas (-ai): Skatinti bendruomenės narius nuolat rūpintis savo emocine būsena, stiprinti psichinę sveikatą, išmokti įveikti stresą.

Uždaviniai:
1. Suorganizuoti 2 paskaitas „Kaip pergudrauti stresą“ ir „Streso valdymo technikos“.
2. Suorganizuoti 4 skirtingus meno terapijos užsiėmimus „Tapymas ant šilko“.
3. Parengti ir išspausdinti plakatus ir atvirukus apie psichikos sveikatos stiprinimo būdus – 50 vnt.
4. Surengti tapymo ant šilko darbų parodą.
5. Surengti projekto baigiamąjį renginį – prevencinę draugystės dieną, skirtą tarptautinei psichikos sveikatos dienai.


Projektas „Plėtodami senas – kuriame naujas kultūrines tradicijas“.

Tikslas (-ai): Plėtoti senas kultūrines tradicijas ir kurti naujas, įtraukiant kuo daugiau gyventojų į aktyvią veiklą.

Uždaviniai:
1. Surengti renginį ir paminėti kolektyvų jubiliejines sukaktis.
2. Įsigyti priemones ir medžiagas reikalingas renginiui suorganizuoti.
3. Įtraukti naujus gyventojus į aktyvią kultūrinę veiklą.
4. Surengti fotonuotraukų parodą.


2019 metai

Projektas „Partnerystės įgūdžiai per kulinarinio paveldo patirtį“.

Tikslas (-ai): Puoselėjant vietos kultūrines ir kulinarines tradicijas skatinti partnerystę ir stiprinti bendruomeniškumą.

Uždaviniai:
1. Įsigyti virtuvės įrangą, baldus, reikmenis, indus, palapines, maisto produktus, lauko virtuvės reikmenis.
2. Sukurti 4 kulinarinio paveldo ženklus, įsigyti mobilius stendus.
3. Parengti 4 skirtingas edukacines kulinarines programas.
4. Dalintis sukaupta patirtimi tarp partnerių perduodant kultūrines ir kulinarines tradicijas rengiant edukacinių programų pristatymus ir kulinarinius užsiėmimus kiekvienoje bendruomenėje.
5. Pristatyti vietos kulinarinį paveldą tradiciniuose bendruomenių renginiuose ir Pasvalio miesto šventėje.
6. Pasisiūti aprangą edukacinių programų pristatymams.

Pareiškėjas:
Namišių krašto bendruomenė.

Partneriai:
Raubonių kaimo bendruomenė,
Atžalyno bendruomenė,
Daujėnų krašto bendruomenė.


2018 metai

 Projektas „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“

Tikslas (-ai): Užtikrinti kultūros paveldo objekto – Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.

Uždaviniai:
1. Įgyvendinti Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.

Finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. 


Projektas „Savęs pažinimo link“

Tikslas (-ai): Skatinti bendruomenės narius ugdyti sveiką gyvenseną, domėtis harmoningu gyvenimo būdu. 

Uždaviniai:
1. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktine dalimi „Įdomioji aromaterapija“.
2. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktine dalimi „Atpalaiduojanti garso ir kvapų terapija“.
3. Suorganizuoti 1 paskaitą su praktiniu užsiėmimu „Streso įveikimo būdai“.
4. Suorganizuoti 5 išvykas į Pasvalio PASP centro druskų kambarį.
5. Parengti ir išspausdinti lankstinuką apie projekto veiklą – 50 vnt.
6. Surengti baigiamąjį sveikatinimo renginį „Harmoningas vidinis pasaulis – sveikas žmogus“.

Projektas finansuojamas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.


2017 metai

Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“

Tikslas (-ai): Skatinti senjorus aktyviai leisti laisvalaikį, domėtis sveiku gyvenimo būdu, daugiau bendrauti.

Uždaviniai: 
1. Suorganizuoti 4 išvykas į Pasvalio sporto mokyklos baseiną.
2. Suorganizuoti 4 išvykas į Pasvalio PASP centro druskų kambarį.
3. Suorganizuoti 2 paskaitas apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.
4. Suorganizuoti 1 praktinį šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimą.
5. Suorganizuoti 1 kineziterapinės mankštos užsiėmimą.
6. Parengti ir išspausdinti lankstinuką apie projekto veiklą – 50 vnt.
7. Surengti baigiamąjį sveikatinimo renginį „Sveiku žingsniu per gyvenimo rudenį“.

Projektas įgyvendintas iš Pasvalio rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.


Projektas „Bendrauk, išmok, sukurk, padovanok“

Tikslas (-ai): Skatinti Saločių seniūnijos bendruomenių gyventojų kūrybiškumą ir saviraišką įtraukiant juos į bendrą veiklą. 

Uždaviniai:
1. Organizuoti seniūnijos septynių vietos bendruomenių narių kūrybinius mokomuosius užsiėmimus.
2. Įsigyti visas mokymo medžiagas ir priemones reikalingas užsiėmimams organizuoti. 
3. Surengti padarytų darbų parodas Raubonių karšyklos amatų centre ir Pasvalio mieste.
4. Įsigyti priemones reikalingas sukurtų darbų parodoms organizuoti bei veiklai viešinti.
5. Surengti labdaros ir paramos akciją ir aplankyti senyvo amžiaus vienišus asmenis gyvenančius seniūnijos bendruomenėse. 

Projektas įgyvendintas pagal 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.


Projektas padėkos vakaras „Pasukus laiko ratą“

Tikslas (-ai): Skatinti Raubonių ir aplinkinių kaimų gyventojus aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūrinėje veikloje. Suorganizuoti renginį ir padėkoti vietos saviveiklininkams už kaimo kultūros puoselėjimą, tradicijų išsaugojimą bei tęstinumą.

Uždaviniai:
1. Suorganizuoti renginį visai vietos bendruomenei.
2. Surengti konferenciją „Kultūra bendruomenėje vakar, šiandien ir rytoj“.
3. Surengti fotonuotraukų parodą.
4. Surengti nominacijų paskelbimą ir padėkų įteikimą.
5. Paruošti vietos saviveiklininkų koncertą.
6. Surengti vakaronę ir diskoteką.


2016 metai

Projektas „Antrasis amatų festivalis – Vilnonės dienos“

Tikslas (-ai): Skatinti tradicinius vilnos amatus Raubonių kaimo bendruomenėje, garsinti Raubonių vandens malūną ir vilnų karšyklą-verpyklą, perteikti vaikams ir jaunimui krašto tradicijas ir papročius.

Uždaviniai:
1. Surengti dviejų dienų amatų festivalį „Vilnonės dienos“ ir vienos dienos kalėdinę „Vilnonę mugę“;
2. Surengti kūrybines dirbtuves, kuriose būtų galima išmokti tradicinių vilnos amatų;
3. Demonstruoti įvairius vilnos amatus;
4. Siekti rekordo – numegzti didžiausią pirštinę;Projektas „Raubonių bendruomenės šventė – Vasaros spalvos“

Tikslas (-ai): Skatinti Raubonių ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumą, suorganizuoti renginį ir paminėti vietos bendruomenių metus.

Uždaviniai:
1. Suorganizuoti 1 dienos renginį visai vietos bendruomenei.
2. Surengti gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursą.
3. Suorganizuoti pramogines rungtis ir sporto varžybas įvairioms amžiaus grupėms.
4. Įrengti „vaikų kiemelį“.
5. Surengti vaikų piešinių konkursą – parodą.
6. Surengti fotonuotraukų parodą.
7. Paruošti vietos saviveiklininkų koncertą.
8. Surengti diskoteką jaunimui.


Projektas „Senieji vilnos amatai Raubonių malūne“

Tikslas (-ai): Stiprinti Raubonių kaimo vietos tapatybę puoselėjant tradicinius amatus kultūros paveldo objekte.

Uždaviniai:
1. Išsaugoti ir pritaikyti bendruomeninėje veikloje senuosius vilnos vėlimo amatus;
2. Veiklą populiarinti ir vykdyti kultūros paveldo objekte – Raubonių vandens malūne karšykloje verpykloje;
3. Burti jaunimą, senjorus ir kitus darbingus visuomenės gyventojus bendrai kūrybinei veiklai;
4. Organizuoti užsiėmimus apie vilną ir jos vėlimą.
5. Įsigyti būtinas vilnos vėlimo bazei skirtas priemones, medžiagas, baldus, kompiuterinę techniką, foto įrangą.


2015 metai

Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas Raubonių bendruomenės poreikiams“

Tikslas (-ai): Sukurti kaimo gyventojams viešąją erdvę laisvalaikiui, poilsiui ir renginiams.

Uždaviniai:
1. Sutvarkyti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams viešąją erdvę;
2. Įrengti pėsčiųjų takus;
3. Įrengti poilsio zonas su suoliukais ir šiukšliadėžėmis;
4. Pastatyti lauko treniruoklius;
5. Viešajai erdvei sutvarkyti ir prižiūrėti įsigyti žoliapjovę-krūmapjovę ir benzininį pjūklą. 


Projektas „Amatų festivalis – Vilnonės dienos“ 

Tikslas (-ai): Skatinti tradicinius vilnos amatus kaimo bendruomenėje, garsinti Raubonių vandens malūną, karšyklą-verpyklą.

Uždaviniai:
1. Surengti amatų festivalį „Vilnonės dienos“;
2. Pritraukti kuo daugiau vilnos gaminių meistrų;
3. Demonstruoti įvairius vilnos amatus;
4. Surengti amatininkų parodas, kuriose eksponuojamuose dirbiniuose būtų naudojama vilna;
5. Pristatyti šalies tautinį kostiumą ir jo vilnonius gaminius.


Projektas „Tradicinių amatų centro kūrimas“

Tikslas (-ai): Išsaugoti kaime esantį kultūros paveldo objektą – Raubonių vandens malūną, karšyklą-verpyklą, įkuriant tradicinių amatų centrą. Čia atgaivinti bei puoselėti tradicinius vilnos amatus.

Uždaviniai:
1. Pagal atestuoto kultūros paveldo architekto parengtą paprastojo remonto darbų projektą atlikti būtinus ir galimus nurodytus remonto darbus, kultūros paveldo objekte.
2. Surengti vilnos vėlimo kursus.
3. Įgyvendinus šiame projekte numatytas veiklas parengti „Vilnos kelio“ pristatymo programą.


2014 metai

Projektas „Būk aktyvus, būsi sveikas ir laimingas“

Projekto finansavimas skirtas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Projekto tikslas – skatinti kaimo gyventojus domėtis sveika gyvensena, daugiau bendrauti, pajusti bendravimo džiaugsmą ir aktyvaus gyvenimo naudą bei sudaryti sąlygas dalyvauti bendruomenės sveikatinimo veikloje. Projektas buvo skirtas įvairaus amžiaus kaimo gyventojų grupėms. Įgyvendindami šį projektą skatinome vyresnio amžiaus žmones kuo daugiau bendrauti. Organizavome paskaitą apie sveiką ir aktyvią gyvenseną, vyko pokalbis-sveikatos akcija „Savikontrolės diena“. Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės supažindino su sveikos gyvensenos principais ir patarė kaip sustiprinti sveikatą. 
Organizavome sveikatinimo popietes ir vaistažolių arbatų degustacijas. Gerdami kvapnią vaistažolių arbatą, pagardintą medumi, kalbėjomės apie judėjimo, pozityvaus mąstymo naudą, apie kovos su stresu būdus. Įgyvendinę projektą ir toliau domėsimės aktyvia veikla, didinsime fizinį aktyvumą, sportuosime, kasmet organizuosime keletą įvairių sveikatinimo renginių.
Projektui įgyvendinti buvo skirta 500 litų. Už juos įsigytas elektrinis virdulys, arbatinukas arbatai plikyti, termosas, vaistažolių arbatų rinkiniai, padarytos nuotraukos ir surengta foto nuotraukų paroda.


Projektas „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“

Jau baigtas įgyvendinti projektas „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“ pagal vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m.vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto „Viešosios infrastuktūros ir kaimo aplinkos gerinimas bei verslumo skatinimas“ 1.2 priemonę „Bendruomeninių paslaugų organizavimas“
Įgyvendinant projektą suremontuotos bendruomenės patalpos, įrengta apsaugos signalizacija, įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir įgarsinimo įranga, sporto inventorius, surengtos audimo pamokos.
Projekto partneris – Pasvalio rajono savivaldybė.
Bendra projekto vertė: 57350,21 Lt.
Paramos lėšos – 45880,17 Lt.
Partnerio įnašas: natūra (nekilnojamas turtas) – 1202,11 Lt. ir piniginės lėšos – 4800 Lt.
Prie projekto įgyvendinimo nemokamu savanorišku darbu prisidėjo Raubonių kaimo bendruomenė už 5467,93 Lt.


2013 metai

Projektas „Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai tyrimas“

Įgyvendinant projektą “Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai tyrimas”, kurį finansavo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, 2013 m. rugpjūčio 6 dieną buvo atlikti elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimai nuo mobiliojo ryšio stiprinimo antenų įrengtų ant vandens bokšto Raubonių gyvenvietėje. 
Išmatuoti elektromagnetinio lauko energijos srauto tankiai parinktose matavimų vietose, siekė 0,1-0,8 µW/cm2 ir visuose matavimų taškuose neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10KHz – 300GHz dažnių juostoje” leidžiamo 10 µW/cm2 lygio.
Tyrimą atliko Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro Panevėžio laboratorija. Pasirinktose vietose iš viso buvo atlikta 10 matavimų. 
Tyrimo rezultatai buvo pristatyti kaimo gyventojams:
Parengti ir išspausdinti lankstinukai apie elektromagnetinio lauko poveikį žmogaus sveikatai. Lankstinukai išdalinti kaimo gyventojams.
Surengtas pokalbis apie mobiliojo ryšio bazinių stočių ir mobiliųjų telefonų poveikį žmogaus organizmui. 
Projekto vertė – 700 Lt. 


Projektas „Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“

Įgyvendinant projektą „Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“, kurį finansavo Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, buvo suorganizuotas dviračių žygis „Būk aktyvus – mink pedalus“. Pagal sudarytą maršrutą ir aktyvią programą buvo nukeliauta į Puškonių kaimą. Pakeliui aplankyti Brenčių, Vidugirių, Gudiškių, Medinių, Puigiškių kaimai. Dviračiais numinta apie 30 km. Žygyje dalyvavo per 30 įvairaus amžiaus kaimo gyventojų.
Surengta aktyvaus poilsio stovykla, kurioje buvo gausų sportinių varžybų, estafečių, įvairių rungčių. Stovykloje dalyvavo 35 įvairaus amžiaus kaimo gyventojai.
Projekto įgyvendinimo eigoje buvo parengtas ir išspausdintas lankstinukas apie aktyvaus poilsio naudą žmogaus organizmui. Lankstinukai išdalinti kaimo gyventojams. 
Aktyviausi projekto dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir suvenyrais.
Įgyvendindami šį projektą skatinome įvairaus amžiaus žmones rinktis aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą, daugiau judėti.
Projekto vertė – 600 Lt. 


Projektas „Kraštiečių susitikimas – Gera sugrįžti į Raubonis“

Įgyvendintas vietos projektas „Kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis“, pagal Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ II prioriteto „Etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas, kultūringos ir sveikos gyvensenos ugdymas bei gerosios patirties sklaida“ 2.1. priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas ir krašto tradicijų išsaugojimas“.
Surinkta kraštotyrinė medžiaga, parengta ir išleista knyga „Raubonių istorijos vingiais“, suorganizuotas kraštiečių susitikimas, surengtas atlikėjų koncertas. 
Paramos lėšos – 11974,61 Lt.,
Raubonių kaimo bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginėmis lėšomis – 1503,19 Lt. ir savanorišku darbu už 1490,47 Lt.
Bendra projekto vertė 14968,27 Lt. Raubonių kaimo bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginėmis lėšomis – 1503,19 Lt. ir savanorišku darbu už 1490,47 Lt.
Bendra projekto vertė 14968,27 Lt.

Projektas „Pradėkime gyventi sveikiau“

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Pradėkime gyventi sveikiau“. Projekto įgyvendinimui buvo gautas finansavimas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 1500 litų. Taip pat prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis prisidėjo Saločių seniūnija – nemokamai skyrė autobusą rauboniečiams nuvykti į Pasvalio sporto mokyklą. Projekto tikslas – kaimo gyventojams suteikti detalią ir naudingą informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti juos rūpintis savo sveikata, domėtis sveika mityba, daugiau judėti. 
Projektas buvo skirtas įvairaus amžiaus kaimo gyventojų grupėms. Įgyvendindami šį projektą skatinome vyresnio amžiaus žmones rinktis sveiką gyvenseną: surengėme paskaitą apie sveiko gyvenimo būdo propagavimą, siūlėme rinktis aktyvesnį laisvalaikio praleidimo būdą, daugiau judėti: organizavome šiaurietiško vaikščiojimo pamokas ir mankštos užsiėmimus. 

Parengėme ir išspausdinome lankstinukus apie sveiko gyvenimo būdo propagavimą, alkoholio, tabako, narkotikų žalą ir juos išdalinome Raubonių daugiafunkcio centro lankytojams: vaikams ir jaunimui, jų tėvams. 
Visiems projekto dalyviams organizavome išvyką į Pasvalio sporto mokyklą, kur jie susipažino ir pasinaudojo puikiomis baseino paslaugomis: pirtimis bei vandens procedūromis.

Projektas turi tęstinumą: iš projekto lėšų įsigiję lazdas, organizuojame šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimus, rengiame mankštos užsiėmimus.Ir ateityje planuojame bendradarbiauti su Pasvalio visuomenės sveikatos biuro specialistais, kurie toliau mokys kaimo gyventojus ugdyti sveiką gyvenseną, domėtis sveika mityba, didinti fizinį aktyvumą. 
Pagilinti įgytas žinias bei pasisemti patyrimo norėtume suorganizuoti daugiau susitikimų su sveikos gyvensenos propaguotojais, nuvykti į sveikatinimo renginius vykstančius Lietuvoje. 

Jaunimo patirtis Švedijoje ir Norvegijoje

Keturių mūsų kaimo bendruomenių jaunimo delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Bendruomenių atstovai viešėjo LR ambasadose Stokholme ir Osle, abiejose šalyse susitiko su ten įsikūrusiais Lietuvos verslininkais, lietuvių bendruomenėmis. Tokia galimybė mūsų krašto bendruomenių žmonėms atsirado paruošus ES remiamą projektą, kuris buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį Nacionalinis kaimo tinklas. Tinklo veiksmų programos kryptis – patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida. Projektas vadinasi „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida“. Šį projektą parengė Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė, kartu partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes. Šio projekto metu keturiasdešimt jaunų žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Šių konferencijų metu Kaimo jaunimas turėjo galimybę susitikti su Lietuvos ambasadoriais, komercijos atašė, Lietuviais verslininkais, vykdančiais verslą šiose šalyse, švietimo atstovais ir ūkininkais. Šių renginių metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi, pasakojama apie jauno žmogaus galimybes, apie pagalbą, kurios gali kreiptis kiekvienas norintis pradėti savo nuosavą verslą, apie eksporto galimybes į šias šalis, apie užimtumo galimybes ugdančias verslumą, bei galimybes kurti verslą kaimiškosiose vietovėse. Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Bergene tema „Jaunimo verslumo skatinimas ir užimtumo organizavimas. Gerosios patirties sklaida” lietuviai verslininkai dalinosi gerąja patirtimi, pristatydami verslo idėjas, kurias jie įgyvendino, konferencijoje dalyvavo komercinių renginių organizatorių firma, “ma-uri” masažus atliekanti įmonė, fotografė, valymo paslaugas teikianti įmonė. Bergeno bendruomenė pasakojo kaip jie dirba su jaunimu, kaip skatina jų verslumą ir rūpinasi vaikų užimtumu, pristatė bendradarbiavimo galimybes. Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Stavangeryje tema “Bendruomeninių organizacijų plėtros ir Jaunimo verslumo skatinimo bei užimtumo organizavimo gerosios patirties sklaida” Rogolando Lietuvių bendruomenė dalinosi savo gerąja patirtimi jaunimo verslumo skatinimo srityje, kurį vykdo bendradarbiaudama su Jæren vietovės jaunaisiais ūkininkais, kurie pristatė savo veiklą ir pasakojo apie kaimiškųjų vietovių jaunimo galimybes ūkininkaujant. Šio projekto metu pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.