VEIKLA

VEIKLA

Ataskaita už 2016 metus


Pernai vyko 1 kaimo bendruomenės narių visuotinis susirinkimas ir 12 tarybos posėdžių. Kaip ir pernai organizuota daug talkų, kurių metu toliau tvarkėme malūno teritoriją, Tatulos pakrantes, bendruomenės aikštelių teritoriją, parką. Kaimas kasmet vis gražėja. Tai talkų rezultatas. Ačiū visiems nors kartą dalyvavusiems talkoje.
Netrūko ir renginių. Birželio mėnesį dalyvavome Saločių miestelio šventėje „Antaninės ant Mūšos“, pristatėme programą „Vilnos kelias“. Taip pat buvome išvykę į Druskininkus. 
Liepos mėnesį vyko vasaros šventė, kurios metu buvo paskelbti gražiausiai tvarkomos aplinkos apžiūros rezultatai, įteikti kalendoriai su gražiausių sodybų ir kiemų nuotraukomis.
Rugsėjo mėnesį vyko antrasis amatų festivalis “Vilnonės dienos”, rudens lygiadienis.
Gruodžio mėnesį vyko Saločių seniūnijos bendruomenių sveikatinimo vakaronė, kurioje dalyvavo ir rauboniečiai. Ten pristatė nuotaikingą šou programą „Linksmos sveikuolės“, atliko įvairias užduotis.
Surengti tradiciniai kalėdiniai renginiai: eglutė vaikams, susitikimas su norvege, sušvito eglutė lauke, padaryti atvirukai ir išsiųsti sveikinimai, surengtas padėkos vakaras. Reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą šventinė eglutė papuošta ne tradiciniais žaisliukais, o vilnoniais darbeliais. 
Praėję metai buvo reklamos, išbandymų ir iššūkių metais. Metų pradžioje atvyko laidos „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“ kūrėjai, Kovo 11-ąja bendruomenė gavo „Metų deimančiuką“, pavasarį Raubonių malūne lankėsi naujienų portalo 15min. žurnalistai, „Lietuvos ryto“ televizijos laidos „Auginantiems savo kraštą“ kūrėjai, apie bendruomenę ir malūną rašė žurnalas „Šeimininkė“, „Ūkininko patarėjas“.
Rugsėjo 3 dieną Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyko I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė-mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginyje dalyvavo ir Pasvalio rajoną atstovavo Raubonių kaimo bendruomenė, kurį pristatė tradicinių amatų centro veiklą. Už suteiktą transportą esame dėkingi Pasvalio rajono savivaldybei.
Bendruomenės ir amatų centro veikla pristatyta ir Bendruomenių kontaktų mugėje Marijampolėje, “Gyvosios archeologijos dienoje Biržuose – Biržų laukas”, taip pat Lietuvos televizijoje – pavasarinės mugės metu. Vilnonėm spalvom nuspalvinom Panevėžio literatūrinę žiemą, kuri vyko gruodžio pradžioje Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.
Visa šį reklama išgarsino mūsų malūną ir ten įsikūrusi amatų centrą. Todėl visus metus netrūko lankytojų norinčių pamatyti, dalyvauti ir išmokti. 
Apie skaniuosius raubonių gaspadinių verdamus virtinius garsas pasklido plačiai, juos teko virti Saločiuose, Joniškėlyje, Pasvalyje, o Raubonyse nesuskaičiuojama kiekį kartų.
Pernai buvo įgyvendinti 4 projektai. Projektas “Gimtasis kraštas mano akimis”, buvo finansuotas Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Gauta 200 eurų. Už juos įsigytas pastatomas stendas ir dažai spausdintuvui.
Projektas “Raubonių bendruomenės šventė – Vasaros spalvos”, kuriam finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Buvo gauta 1500 eurų, jie panaudoti šventės pravedimui: suvenyrams, dovanėlėms ir šokoladui vaikams, batuto nuomai, įgarsinimui, kalendoriams, nuotraukoms, taurėms ir medaliams bei šventės svečių pavaišinimui. 
Projektas „Antrasis amatų festivalis – Vilnonės dienos“. Bendra projekto vertė 2628 eurai. 2000 eurų paramos lėšos, 500 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybė, 128 eurus prisidėjo Pasvalio kultūros centras. Įgyvendinant šį projektą buvo surengtas amatų festivalis, kurio metu vyko mugė, buvo demonstruojami įvairūs amatai, vyko kūrybiniai mokymai, 5 folkloro ansambliai pristatė savo krašto dainuojamą, šokamą ir pasakojamą folklorą. Buvo įsigytos reikalingos medžiagos, reklaminiai plakatai, išnuomota scena, sumokėta už įgarsinimo paslaugą, kolektyvų dalyvių maitinimą. Festivalio metu buvo siekiama šalies rekordo – mezgamos didžiausios pirštinės, kurios pabaigtos megzti per Pasvalio miesto šventę. 
Projektas „Senieji vilnos amatai Raubonių malūne”. Finansavimas gautas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bendra projekto vertė 11225 eurai. Paramos suma 9892 eurai, 1333 eurus skyrė Pasvalio rajono savivaldybė. Projekto tikslas – stiprinti Raubonių kaimo vietos tapatybę puoselėjant tradicinius amatus kultūros paveldo objekte. Įsigytos vilnos vėlimui būtinos priemonės ir medžiagos, taip pat baldai, kompiuterinė technika, foto įranga, palapinė, stalai, suolai reikalingi vilnos gaminių vėlimui ir pristatymui, sumokėta už mokymo paslaugas, projekto dalyvių maitinimą. Projekto įgyvendinimo metu vyko gerosios patirties sklaida, buvo suorganizuota pažintinė išvyka pas Vilniaus Dailės akademijos Tekstilės katedros studentus, įsikūrusius Mizarų kaime, Druskininkų rajone. Vėliau jie dalyvavo mūsų amatų festivalyje. 

Ataskaita už 2015 metusPer ataskaitinį laikotarpį vyko 3 kaimo bendruomenės narių visuotiniai susirinkimai ir 12 tarybos posėdžių. 
Prabėgę 2015 metai įsimins dėl daugybės talkų, kurios buvo organizuotos nuo pat ankstyvo pavasario. Pirmoji talka įvyko kovo mėnesį. Talkos metu sutvarkyta malūno teritorija ir Tatulos pakrantės. Per šią talką susmulkinta 250 maišų šakų. Tai padaryti padėjo Kraštų bendruomenės technika. Ačiū draugiškiems kaimynams! Antroji talka buvo suorganizuota balandžio mėnesį. Kitos – gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Džiaugiamės visais talkininkais ir tariame jiems nuoširdų ačiū.
Gegužės 9 d. bendruomenė prisidėjo organizuojant Pasvalio dekanato jaunimo dieną. Džiaugiamės, kad nebuvo aplenkti ir Raubonys, kad jaunimą vežę autobusai sustojo mūsų kaime prie kryžiaus, kad mūsų koplytėlę aplankė Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Ačiū visiems, kas prisidėjo pinigais, naminio maisto produktais, kurie buvo įteikti svečiams. O už surinktus pinigus vaišinome piligriminės kelionės dalyvius. 
Birželio mėnesį buvome išvykę į Naisius. Šią kelionę suorganizavo B. Simsonienė. Dar į vieną Birutės organizuotą kelionę išsiruošėme liepos pabaigoje – buvome išvykę į kaimyninį Biržų kraštą, apžiūrėjome naujai pastatytą Kirkilų apžvalgos bokštą, aplankėme Linkevičių ir Cibų ūkius. Iš abiejų kelionių parsivežėme daug gerų ir teigiamų emocijų, nepakartojamų įspūdžių. Dėkojame Birutei už geras idėjas ir puikų organizacinį darbą. Lauksime naujų išvykų.
Liepą dalyvavome rajono bendruomenių jaunimo sąskrydyje Saločiuose. Vaikus ir jaunimą mokėme gaminti tradicinius aukštaitiškus virtinukus.
Liepos mėnesį net tris dienas vyko vilnos vėlimo mokymai. Džiaugiuosi, kad jie buvo populiarūs, kad šis amatas jau turi savo gerbėjų mūsų kaime. 
Praėję metai buvo dosnūs projektų. Jų įgyvendinome net keturis. Projektas “Tradicinių amatų centro kūrimas” finansuotas iš Pasvalio VVG lėšų. Bendra projekto vertė 64353,57 €. 57918,21 eurai yra paramos lėšos, prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Pasvalio rajono savivaldybė 5791,82 €, bei Raubonių kaimo bendruomenė savanorišku darbu už 643,54 €. Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie darbai: sutvarkyta elektrotechninė dalis: elektros darbai, vaizdo ir stebėjimo sistema, apsauginė signalizacija, žaibosauga, atliktas tecnologinės įrangos remontas, suremontuotos patalpos, įsigyti reikiami vidaus baldai, lauko bio tualetai, surengtos vilnos vėlimo pamokos, sumokėta už techninio projekto parengimą ir konsultanto paslaugas projekto įgyvendinimo klausimais. 
Projektas „Amatų festivalis – Vilnonės dienos“. Bendra projekto vertė 2500 eurų. 2000 eurų paramos lėšos, 200 eurų bendruomenės lėšos, 300 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybė. Įgyvendinant šį projektą buvo surengtas amatų festivalis, kurio metu vyko skirtingų etnografinių regionų folkloro ansamblių pasirodymas, amatų demonstravimas ir kūrybiniai mokymai, įsigytos reikalingos medžiagos, reklaminiai plakatai, išnuomota scena, sumokėta už įgarsinimo paslaugą.
Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas Raubonių bendruomenės poreikiams“. Bendra projekto vertė 6769,28 eurų. Paramos lėšos 5788,60 Eurai. Bendruomenės lėšos 480,63 eurų, 500 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybės administracija. Įgyvendinant projektą sutvarkyta viešoji erdvė, įrengti pėsčiųjų takeliai, pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės, lauko treniruokliai. Įsigyti įrankiai erdvei sutvarkyti ir prižiūrėti. 
Projektas „Mus vienija bendra veikla ir noras pagrąžinti savo kaimą“. Iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 220 Eurų. Už juos įsigyti aplinkos tvarkymui ir priežiūrai reikalingi įrankiai.
Pernai rugpjūčio mėnesį bendruomenė įsigijo du pastatus. Džiaugiamės, kad tvarkant apleistą teritoriją ir griūvančius pastatus atsiliepė daugelis ir prisidėjo kuo gali – darbu, lėšomis, technika.
Rugsėjo įvyko I amatų festivalis “Vilnonės dienos”. Festivalis sutapo su Raubonių karšyklos amatų centro atidarymu. Šiam renginiui buvo pradėta ruoštis iš anksto. Nuo rugpjūčio pradžios organizuotos talkos, kurios vyko kiekvieną savaitę iki pat festivalio. Neįmanoma išvardinti visų talkininkų pavardžių, bet jie tikrai myli savo kaimą, nori, kad jis būtų gražesnis, švaresnis, šviesesnis. Ačiū visiems. 
Kaimas pagražėjo ir pašviesėjo, keičiasi Tatulos slėnis, malūno ir bendruomenės teritorijos, keičiasi kaimo parkas. 2015 metais noras pagrąžinti kaimą neliko nepastebėtas – bendruomenė buvo apdovanota Pasvalio miesto šventės metu, jai įteikta padėka už tėviškės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, bendruomenės kultūros ugdymą, bei pavyzdingą aplinkos tvarkymą.
Metams bėgant į pabaigą surengta eglutė vaikams, išsiųsti sveikinimai visiems bendruomenės nariams, surengta advento šviesos šventė, kalėdinė “Vilnonė mugė”, susitikimas su norvege I. Bekkevik, sušvito ir eglutė lauke, metų padėkos išdalintos tradiciniame padėkos vakare. Antrą kartą buvo aplankyti niekur iš namų nebeišeinantys kaimo gyventojai. 
2015-ieji buvo dosnūs iššūkių ir svarbių darbų, kurių bendruomenė neišsigando ir iš peties paplušėjusi – įveikė. Surinkusi 885 jūsų balsus, Raubonių kaimo bendruomenė „Metų deimančiukų“ rinkimuose gavo „Metų bendruomenės“ įvertinimą. Ačiū visiems už palaikymą, nuoširdžius linkėjimus ir sveikinimus.


Ataskaita už 2014 metus

Bendruomenė gyvuoja jau dvyliktus metus. Bendruomenėje 144 nariai. Per šį laikotarpį į bendruomenę įstojo 5 nariai, išstojo 5, mirė 2 nariai. 
2014 metais buvo parengtos paraiškos ir įgyvendinti projektai „Būsi sveikas ir aktyvus, būsi laimingas“ bei „Ir dirbame, ir švenčiame kartu“, juos finansavo Pasvalio rajono savivaldybės ir visuomenės sveikatos rėmimo programa. Pirmajam buvo skirta 500 lt, o antrajam – 212 lt. 
Kovo mėnesį vyko kaimo bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Tą pačią dieną vyko ir Raubonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Daugiausiai balsų surinko ir rinkimus laimėjo Renė Tirylienė. 
Balandį organizavome tradicinę švarinimosi akciją – prisijungėme prie visuotinės tvarkymosi talkos „Darom 2014”. Jos metu buvo tvarkoma Raubonių malūno teritorija ir Tatulos pakrantės. „Bočių“ moterys talkininkams privirė gardžios košės, arbatos. 
Birželį vykom į Pasvalio VVG 10-mečio šventę. Ten pristatėme savo veiklą ir įgyvendintus projektus. 
Jau daug metų organizuojam tradicinę vasaros šventę. Prie šventės organizavimo prisidėjo gausus būrys talkininkų: Raubonių saviveiklininkai, daugiafunkcio centro lankytojai ir jų vadovė, jaunimas. Atrakcionus ir pramogines rungtis organizavo Ksaverija Skujienė, Liolita Baranauskienė ir Lukas Simsonas. Vakare salves iš savo padarytos patrankos iššovė Kazimieras Balčiūnas Triūsė šaunios šeimininkės Vaida Balčiūnienė ir Sonata Simsonienė. Esame dėkingi šventės rėmėjams: UAB “Indritus”, Eivydui Vaškevičiui, Kavinei „19-as kilometras“, UAB “R-vizija”, Annai ir Sigitui Baltaduoniams, Genovaitei ir Leonui Mažuknoms, Pranciškai ir Antanui Ranoniams, Gitanai ir Zenonui Ranoniams, Birutei ir Petrui Simsonams, Dianai ir Nerijui Svirpliams.
Keliaujančius Via Balticos keliu džiugino rauboniečių sukurta originali gėlių kompozicija, skirta Baltijos kelio 25-mečiui pažymėti. Padėkų už šią kompoziciją sulaukėm iš pačios “Baltijos kelio” atminimo įamžinimo organizatorės Angonitos Rupšytės ir Neringos miesto savivaldybės bei kitų žmonių.
Rugsėjį bendruomenės aktyvas ir dienos centro mergaitės dalyvavo Pasvalio miesto šventėje. Pasipuošėme bendruomenės atributika, pasigaminom skambų šūkį, o mergaitės pristatė rūbų kolekciją.
Gruodžio mėnesį buvo surengti net keli renginiai: popietė pagyvenusiems žmonėms, su kalėdinėmis dovanėlėmis atkeliavo Inger Bekkevik iš Norvegijos, surengta Kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. Išdalintos 42 dovanėlės. 
Buvo sukurtos sveikinimo atvirutės ir išsiųstos visiems bendruomenės nariams. 
Pernai, pasiūlius „Bočių“ nariams, buvo aplankyti niekur iš namų nebeišeinantys rauboniečiai. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie šios akcijos: A. A Gelažiams, B. P Simsonams, R. Tyrilienei, S. Vaitiekūnienei, S. Mackutei ir S. Paškevičienei. Ačiū, kad aplankė įvairaus amžiaus rauboniečius bei ąžuolpamūšiečius, viso 11 žmonių. 
Paskutinįjį metų šeštadienį suorganizuotas tradicinis padėkos vakaras. Buvo išdalintos Metų padėkos.
Pernai gruodžio mėnesį gauta parama iš „Maisto banko“. Išdalinta 500 kg kopūstų ir 1000 kg morkų. 
Bendruomenės tarybos posėdžiai vyko kiekvieną mėnesį. Juose apsvarstyta daug įvairių aktualių klausimų. Per ataskaitinį laikotarpį bendruomenė išsiuntė 18 įvairių dokumentų: daugiausia prašymų. Gavome 10 įvairių dokumentų, informacinių pranešimų, atsakymų.
Raubonių kaimo bendruomenės taryba kreipėsi su prašymu į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją rasti galimybių rekonstruoti tiltą per Tatulą bei pritaikyti juo važiuojančio transporto intensyvumui ir svoriui. Gavome Pasvalio rajono savivaldybės atsakymą, kad 2015 metais planuojama parengti tilto projektinę rekonstravimo dokumentaciją ir jo rekonstravimą įtraukti į vietinės reikšmės kelių priežiūros plėtros programos 2014-2020 metų objektų sąrašą.
Opus klausimas visada buvo ir yra gatvių tvarkymas ir asfaltavimas. Pernai B. Simsonienė surinko gyventojų parašus, ir pateikėme prašymą dėl Alytaus gatvės sutvarkymo, nes ši gatvė yra labai prastos būklės, jai būtinas remontas. Raubonių gyvenvietėje yra 10 gatvių, keturios iš jų neasfaltuotos ir yra prastos būklės. Tačiau atsakymo dar nesulaukėme. 
Prieš metus pasirašėme Raubonių vandens malūno panaudą, ėmėmės aktyviai ieškoti pagalbos šiam unikaliam tecnikos ir architektūros paminklui. Padedami Vaidoto Gikio, kuris kaip konsultantas parengė paraišką projektui “Tradicinių amatų centro kūrimas”, vasario mėnesį su Pasvalio VVG pasirašėme šio vietos projekto įgyvendinimo sutartį. Bendra projekto vertė 64353,57 €. 
Šiemet yra gauta lėšų iš Kultūros paveldo departamento išsamiems malūno projektavimo darbams atlikti. Atlikus šiuos darbus bus galima tikėtis lengviau gauti reikiamą finansavimą ir toliau tvarkyti malūną.
Pernai pradėtas kurti dokumentinis filmas apie šį paveldo objektą. Nufilmuoti jame dirbusių žmonių pasakojimai ir prisiminimai. Padaryta daug fotonuotraukų, nufilmuotas malūnas iš paukščio skrydžio. Kai bus baigtas šis filmas jį pristatysime visuomenei. 
Dar pernai Raubonių kaimo bendruomenė pradėjo tvarkyti malūno teritoriją ir Tatulos pakrantes. Šiuos darbus tęsia ir dabar. Teritorija labai apleista, prižėlusi krūmų, joje daug sausuolių, vėjo nuverstų medžių. 
Norime, kad kaimas būtų švarus, sutvarkytomis ir prižiūrimomis pakelėmis, kad jame būtų saugu ir gera gyventi. Pagal galimybes tvarkome: pasitelkdami viešuosius darbus turinčius atlikti asmenis, surenkame šiukšles iš pakelių. 
Su Biržų regioninio parko direktoriumi tarėmės, kaip pagelbėti senajam ąžuolui, augančiam netoli tilto per Tatulą. Jis žadėjo atvykti ir apžiūrėti ąžuolą bei visą teritoriją. Turime svajonių įrengti apžvalgos takus, kad prie gražuolių medžių būtų galima prieiti bet kuriuo metų laiku. Tačiau kai visa tai išdėstėme prašyme, sulaukėme Biržų regioninio parko nepritarimo, nes čia yra saugotina teritorija, kurioje veikla yra apribota. 
Į tarybą ne kartą kreipėsi rauboniečiai dėl piliakalnio skulptūrų. Mėginsime pateikti prašymą rajono savivaldybei, kad jas sutvarkytų ir prižiūrėtų. 
Bendruomenės tarybos prašymu buvo apgenėti prie centro augę žilvyčiai, gaila, bet visai neplanuotai kai kuriuos reikėjo nupjauti, nes jie buvo pažeisti grybo, išpuvę. Dabar jie atrodo nelabai kaip, tačiau žinome kaip greit žilvyčiai želia, tikimės, kad greit vėl sužaliuos ir toliau puoš kaimo centrą.
Už palaikymą, patarimus ir atliktus darbus dėkojame seniūnui A. Mašalui. Džiaugiamės, kad turime tokią aktyvią seniūnaitę: ji visada mielai padeda, mato ir žino kaimo problemas, stengiasi jas išspręsti. Dėkojame A. Jankauskienei už buhalterinių ataskaitų sutvarkymą, metų finansinių dokumentų parengimą. Ačiū aktyviems „Bočių“ nariams ir jų pirmininkei B. Simsonienei. 
Dėkojame visiems, kurie nelaukdami įvertinimo triūsia bendram labui. Juk kai kartu dirba buvusi, esama ir būsima bendruomenės taryba, lydi sėkmė. Bendruomenė – visų bendra veikla, kai žmonės kalbasi, tariasi, planuoja ir visi kartu dirba, o paskui džiaugiasi nuveiktais darbais, savo įdėtu triūsu.


Ataskaita už 2013 metus

Sausio 1 dieną bendruomenėje buvo 147 nariai. Per 2013 metus į bendruomenę įstojo 1, išstojo 3, mirė 3 nariai. 
Per praėjusius metus įvyko 11 tarybos posėdžių. Juose buvo svarstomi įvairiausi klausimai: dėl gatvių apšvietimo, jaunimo problemų, dėl atvirų neuždengtų šulnelių, koplyčios kėdžių perdažymo, bendruomenės patalpų remonto, dėl rūšiuojamų atliekų konteinerių aplinkos, dėl prastos būklės medžių nupjovimo gyvenvietės teritorijoje. Svarstytas ir žmonių prašymas Ąžuolpamūšės kapinėse nugriauti seną sukiužusią koplytėlę, taip pat dėl krūmų išpjovimo apie minėtas kapines, prašymas sutvarkyti senojo kaimo kryžių, patiesinti jį. Ne kartą svarstytas klausimas dėl palaidų šunų ir tilto per Tatulą būklės. Visus klausimus apsvarstome kartu su seniūnu, ir daugelis jų šiandien jau išpręsti. Už tai dėkojame seniūnui. 
Daug skundų sulaukiame dėl tilto per Tatulą būklės. Tilto danga labai prastos būklės, duobėta. Kai kurie žmonės net abejoja ar tiltas yra saugus, ar nekelia pavojaus žmonių gyvybei. Upėje besimaudydami jaunuoliai pastebėjo, kad tilto konstrukcijos suirusios, užpilus duobes viskas netrukus subyra į upę. 
Tarybos posėdžiuose ne kartą svarstytas klausimas ir dėl Raubonių vandens malūno su karšykla verpykla likimo. Vos tik pasitaikius progai visiems stengėmės priminti, kad tai svarbus kultūros paveldo objektas, laukiantis ir nesulaukiantis atitinkamų institucijų dėmesio. Šiame objekte lankėsi nemažai įvairaus rango svečių, visi žavisi, bet jokios realios paramos neskiria. Vis teisinasi, kad nelieka pinigų. Todėl šiandien šis klausimas įrašytas į susirinkimo darbotvarkę ir mes turėsime visi kartu nuspręsti kaip gelbėti ir prikelti antram gyvenimui šį reikšmingą ir įdomų objektą, mūsų kaimo seniausią statinį ir jame esančius įrengimus. 
Bendruomenėje vyksta daug įvairių renginių. Kartu su dienos centru, kultūros namais pernai buvo švenčiamos Užgavėnes, vyko Kaziuko kermošius, kaimą jau trečią kartą drebino pučiamųjų instrumentų orkestrų varžytuvės “Vario audra”. Pernai suorganizuoti net du gražūs ir dideli renginiai: balandžio mėnesį paminėtas kaimo bendruomenės 10-mečio jubiliejus ir rugpjūčio mėnesį suorganizuotas II kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis“. Šis susitikimas ypatingas tuo, kad kartu buvo švenčiamas kaimo 425-metis. Jam paminėti parengta ir išleista knyga „Raubonių istorijos vingiais“. Tai mūsų kraštietės N. Narbutaitės-Gricienės nuopelnas. Labai gražiai ir išmoningai kaimą jubiliejaus proga papuošė dienos centro vadovė Kristina su centro vaikais.
Bendruomenės draugė iš tolimosios Norvegijos Inger Bekkevik prieš kalėdas jau aštuntąjį kartą atvyko pasveikinti Raubonių kaimo bendruomenę. Neatsitiktinai susitikimas prasidėjo pučiamųjų orkestro garsais, nes I. Bekkevik jau prieš porą metų padovanojo keletą pučiamųjų instrumentų. O šįkart jų atvežė žymiai daugiau. Viešnia išdalino kalėdines dovanėles, kurias gavo per 40 mažųjų rauboniečių. 
Viešnia paliko dovanų daugiafunkcio centro lankytojams ir kaimo bendruomenei. Jos buvo išdalintos nuolatiniams bendruomenės talkininkams: pavasarinių švarinimosi talkų dalyviams, žmonėms visada atskubantiems į pagalbą organizuojant bendruomenės renginius, aktyviai prisidedantiems prie bendruomeninės veiklos vystymo. Vienas dviratis, bendruomenės tarybos sprendimu, atiduotas J. Darčkui. 
Džiaugiuosi, kad mažieji rauboniečiai labai noriai įsijungė į pučiamųjų instrumentų pamokėles, kurias veda mūsų kaimynas Vaidotas Gikys. Nuo sausio mėnesio vaikai mokosi groti šiais instrumentais. Pradžioje net 17 vaikučių lankė šias repeticijas. 
Pernai kalėdinėms dovanėlėms nupirkti skirta beveik 400 litų. Dovanėles gavo bendruomenės narių ir paaukojusių bendruomenei 2% vaikučiai iki 11 metų amžiaus. 
Metų pabaigoje suorganizuotas tradicinis padėkos vakaras įvyko ketvirtąjį kartą. Išdalinta dvylika padėkų, įteiktos dovanėlės.
Kaip ir kasmet pernai suorganizuota pavasarinė talka “Darom”. Sutvarkytas parkas, surinktos šiukšlės iš pakelių. Talkoje dalyvavo nemažas būrys talkininkų.
Gegužės mėnesį, Raubonių kaimo bendruomenėje įvyko susitikimas su svečiais iš Biržų rajono Vabalninko bendruomenės. 
Liepos mėnesį Namišiuose vyko VI rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Raubonių bendruomenės atstovai. Kiekviena bendruomenė pristatė kulinarinį paveldą. Raubonietės visus vaišino aukštaitiškais virtiniais. Apie juos papasakojo Salvinija Mackutė. Šventę tęsė alternatyvios mados drabužių pristatymas. Šaunią kolekciją iš gamtinių medžiagų sukūrė Kristina Kondrotienė, o pademonstravo jaunosios raubonietės. 
Rugsėjo mėnesį Aukštaitijos sostinėje – Panevėžyje, vykusioje miesto šventėje, raubonietės: Salvinija Mackutė, Birutė Simsonienė, Regina Tirylienė, Stasė Vaitiekūnienė pristatė aukštaitišką kulinarinį paveldą – virtinius. Kadangi jie visiems labai patiko, jais moterys vaišino ir Pasvalio miesto šventės metu. Prie minėtų moterų Pasvalyje prisijungė Vaida Balčiūnienė.
Per 2013 metus bendruomenė įgyvendino 4 projektus: 
“Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai, tyrimas“ – 700 litų. 
„Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“. Gauta 600 litų. 
„Raubonių kaimo jubiliejus“. Gauta 650 litų. 
Raubonių kaimo bendruomenės parengtas, ES paramos lėšomis finansuojamas projektas pagal Pasvalio VVG vietos plėtros vykdomą strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti, kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis“, kurio bendra vertė 14968,27.
Per 2013 metus gauta 2% paramos 1547 Lt. surinkta nario mokesčio 1430 Lt. 
Iš Saločių seniūnijos gauti 500 lt., tai Pasvalio rajono savivaldybei skirti 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio. Už juos nupirkta bendruomenės patalpoms langų žaliuzės už 300 litų, už 200 litų nupirkta dažų koplyčios kėdėms perdažyti. Pritrūkus dažų, jų dar buvo nupirkta iš bendruomenės lėšų už 150 litų. Kėdės buvo nudažytos pasitelkiant viešuosius darbus turinčius atidirbti asmenis.
Norime padėkoti aktyvistams, kurie prisideda prie bendruomenės veiklos vystymo. Tai Raubonių skyriaus „Bočiams“ ir jų vadovei Birutei Simsonienei. Aldutei Jankauskienei nuoširdžiausias ačiū už metinių finansinių ataskaitų ir balansų parengimą. 
Gražus mūsų kaimas, geri čia gyvenantys žmonės. Taip dainuojame savo bendruomenės dainoje. Jei visi būsime savo kaimo šeimininkais, gyventi jame bus gražiau, šviesiau, jaukiau. 


Ataskaita už 2012 metus


Per ataskaitinį, vienerių metų laikotarpį, bendruomenės taryba į posėdžius rinkosi kas mėnesį. Juose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose, kai galėjo, dalyvavo ir seniūnas, kuris yra nuolatinis kaimo bendruomenės rėmėjas ir pagalbininkas. 
Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai dienos centro vaikai kartu su savo vadove K. Kondrotiene rinko šiukšles iš pakelių. Kaimo jaunimas taip pat tvarkė jiems paskirtą teritoriją.
Mus ne kartą aplankė bičiulė norvegė Inger Bekkevik ir ją lydintys asmenys. Pavasarį viešnia paliko dovanų: vaikų dienos centrui tris dviračius bei norvegiškų pinigų. Kaimo bendruomenei paliko 30 maišų labdaros.
Bendruomenės taryba nutarė gautą labdarą išdalinti po talkos, kuri buvo organizuota birželio pradžioje. Talkoje dalyvavo net 45 įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Tik labai gaila, kad taip gražiai prasidėjęs tvarkymas baigėsi, paaiškėjus, kad ši, ilgai buvusi apleista, teritorija yra privatizuota. To teigė nežinoję nė bendrovės vadovai. Talkininkai įdėjo daug triūso, kad sutvarkytų šakų krūvas, sužėlusius krūmus, susivijusias vielas, šiukšles, plikomis rankomis surinktų stiklų duženas. Visi draugiškai dirbo, negailėdami jėgų, tikėdamiesi, kada nors šioje vietoje matyti parką. Tačiau bendruomenei šio sumanymo, ko gero teks atsisakyti.
Birželio 17 dieną Raubonių kaimą aplankė „Rožinio kaspino“ autobusėlis, apkeliavęs šimtus atokiausių Lietuvos gyvenviečių. Gydytojas echoskopu ištyrė 54 moteris. Dėkojame projekto „Nedelsk“ koordinatoriams, rėmėjams bei globėjams, kurių dėka Lietuvos moterys turi tokią galimybę rūpintis savo sveikata. 
Birželio mėnesį Pasvalyje vykusiame folkloro festivalyje raubonietės pristatė kulinarinį paveldą – aukštaitiškus virtinius. Bendruomenės narės: Regina, Salvinija, Jolanta uždirbo šiek tiek pinigėlių, kurie buvo panaudoti birželio 23 dieną vykusioje pučiamųjų instrumentų šventėje “Vario audra”. Mūsų kaimą tą dieną aplankė 7 orkestrai. Iš pačio ryto kaimą žadino pučiamųjų orkestrai, kurie šventiškai pasipuošę žygiavo pagrindine gatve, o prie kultūros namų žiūrovams dovanojo savo koncertines programas. Juos reikėjo tinkamai sutikti, todėl Jolanta prikepė meduolių, Kristina su vaikais pridarė gėlių kompozicijų, Sigitas padarė vartelius ir rodykles, Irena, Liolita ir Jūratė pripynė vainikų, Salvinija pasitiko orkestrantus.
Birželio 30 dieną Deglėnuose vyko rajono bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvavo ir mūsų bendruomenės atstovai. Sąskrydyje buvo pristatytas Kristinos talentas – kasų pynimas ir šukuosenų kūrimas. 
Liepos 14 dieną vyko tradicinė Vasaros šventė, kurioje netrūko atrakcijų, koncertų, pristatymų. Vėl neapseita be dienos centro vaikų ir vadovės Kristinos, kurie pristatė šaunią šukuosenų ir rūbų kolekciją. Visus nustebino ir nudžiugino jų sukurta rūbų kolekcija „Antrasis daiktų gyvenimas“. Šventę praskaidrino baikeriai, kuriuos pakvietė mūsų bendruomenės narys Žygintas. Jis rūpinosi ir šventės įgarsinimu bei diskoteka. Vaida ir Sonata kartu su vyrais kepė šašlykus, Rita, Nijolė ir Lilija vaišino baikerius, Irena ir Birutė – saviveiklininkus. Salvinija bei Liolita organizavo atrakcionus. Kazimieras – varžybas iš pneumatinio šautuvo. Džiugu, kad tiek daug talkininkų prisidėjo, todėl šventė buvo įdomi. Graži šventė nebūtų įvykusi be gausaus būrio dosnių rėmėjų. Visiems jiems tariame nuoširdų ačiū.
Liepos mėnesį surengta tradicinė aplinkos apžiūra. Pernykštė skyrėsi nuo kitų tuo, kad bendruomenės tarybos sudaryta komisija norėjo pastebėti ir paskatinti dar tik pradedančius kurti gražią aplinką bei niekada neapdovanotus sodybų savininkus. Atminimo dovanėles įteiktos: Jūratei Svirplienei, Sonatai ir Dariui Simsonams, Rasuolei ir Vaidui Mundurams, Rimai ir Sauliui Šimbeliams, Emilijai ir Bronislavui Jasilioniams, Irenai ir Juozui Putinams, Valei ir Romualdui Skvireckams, Augusto Juzėno šeimai. Kultūros namų foje buvo eksponuojama fotografijų paroda, kurioje užfiksuotos akimirkos iš aplinkos apžiūros.
Liepos 26 dieną, Raubonyse lankėsi dviračių žygio „Suk į dešinę“ dalyviai, kurie į mūsų kaimą užsuka jau antrą kartą. Pirmą kartą lankėsi 2006 metais. Vyko draugiškas ir šiltas aukščiausios šalies valdžios: premjero, ministrų, seimo narių ir rauboniečių bendravimas, diskusijos.
Liepos 30 dieną Raubonyse lankėsi ūkio ministras Rimantas Žilius. Domėjosi seniausiu kaimo statiniu Raubonių vandens malūnu bei karšykla-verpykla. Šiandien šis valstybės saugomas unikalus pastatas stovi nepelnytai pamirštas, kiauru stogu, sutrūkinėjusiomis sienomis, išdaužytais langais. Kartu su ministru atvykęs Seimo narys A. Matulas, susižavėjęs rūpestingai išsaugotu istoriniu paveldu, planavo, jog restauravus malūną turistams būtų galima rodyti, kaip girnomis malami grūdai, galbūt čia pat kepti duoną. Vilnų karšykloje galima būtų susipažinti su šio amato ypatumais. Ūkio ministras pritarė, jog tokie unikalūs objektai traukia turistus, o amatų gaivinimas yra vienas iš prioritetų, skirstant projektų lėšas. Tačiau ministrai keičiasi, tik nesikeičia istorinės vertės malūno likimas, kol kas jis stovi ir laukia savo atgimimo.
Dar vienas senovę menantis objektas mūsų kaime – Raubonių ąžuolas. Anksčiau buvo įrašytas į Valstybės saugomų gamtos paminklų sąrašą. Jam irgi šiandien labai reikia pagalbos – visas išpuvęs, kiauru kamienu, prašyte prašosi žmonių dėmesio. Apie tai jau irgi kalbėjomės su seniūnu, tarėmės ką būtų galima padaryti, kad šis gražuolis kuo ilgiau gyvuotų. 
Rugsėjo pabaigoje kaime vėl lankėsi norvegai. Jie dalyvavo vaikų dienos centro vienerių metukų šventėje. Svečiai bendruomenei paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie spalio 5 dieną buvo išdalinti kaimo gyventojams. Ją gavo 52 rauboniečiai. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. O kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas viskas buvo išdalinta.
Bendruomenė stengiasi vykdyti projektinę veiklą. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp keturių mūsų kaimo bendruomenių, pernai jų delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Šį projektą parengė Atžalyno bendruomenė, partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes. Projekto metu keturiasdešimties žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Projekto metu pasirašytos dvi tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.
Mūsų bendruomenė įgyvendino projektą „Pradėkime gyventi sveikiau“. Projekto įgyvendinimui buvo gautas finansavimas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 1500 litų. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Saločių seniūnija – nemokamai skyrė autobusą nuvykti į Pasvalio sporto mokyklą, kur rauboniečiai pasinaudojo puikiomis baseino paslaugomis: pirtimis ir vandens procedūromis. Kaimo bendruomenė pagal šį projektą įsigijo 4 šiaurietiško vaikščiojimo lazdų poras, todėl kviečiame visus susidomėti šią sporto rūšimi ir pradėti mankštintis.
Raubonių kaimo bendruomenė kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengė sveikatinimo renginių ciklą. Projekto įgyvendinimo eigoje rauboniečiai galėjo dalyvauti 6 sveikatinimo renginiuose. 
Iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektui „Kuriame orkestrą“ įgyvendinti buvo gauta 460 litų, už kuriuos įsigyti stovai natoms. Stovai naudojami pučiamųjų instrumentų repeticijose.
Pernai bendruomenė parengė dvi paraiškas, kurias pateikė Pasvalio VVG, projektams finansuoti. Jau pasirašyta pirmojo projekto „Kraštiečių susitikimas “Gera sugrįžt į Raubonis” vykdymo sutartis. Rengiamasi ir antrojo projekto „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“ vykdymo sutarties pasirašymui. 
Paskutinį lapkričio penktadienį, rauboniečiai rinkosi į tradicinę popietę pagyvenusiems žmonėms „Neskubėkime senti…“, kuri vyko jau trečią kartą. Renginyje dalyvavo Meškalaukio kaimo „Bočiai“. Pasidžiaugę meškalaukiečių veikla ir rauboniečiai tarėsi apie Lietuvos pensininkų sąjungos Pasvalio bendrijos Raubonių skyriaus įkūrimą. Belieka palinkėti, kad tai išsipildytų. 
Norvegė Inger Bekkevik mūsų kaimą aplankė gruodžio 11 dieną. Tai buvo jau šeštasis gerosios mūsų bičiulės Kalėdinis vizitas su dovanomis pas kaimo vaikučius. Šiemet svečiai atvežė ir išdalino virš 40 dovanėlių. 
Šventinių bendruomenės renginių ciklą pratęsė eglutės įžiebimas ir mažųjų rauboniečių susitikimas su Kalėdų seneliu, kuris šiemet buvo ypač dosnus ir išdalino 45 dovanėles kaimo bendruomenės narių ir paaukojusių bendruomenei 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. 
Metų pabaigoje rauboniečiai buvo pakviesti į tradicinį padėkos vakarą „Metai metams tiesia ranką“. Šiemet įteiktos keturios padėkos: Birutei Simsonienei ir Albinai Gelažienei, Kristinai Kondrotienei, Eimučiui Bartkevičiui.
Švenčių proga išsiuntinėti sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau trečius metus padeda juos išdalinti.
Taip pat dėkojame visiems dirbantiesiems, kurie skiria 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio mūsų bendruomenei. Tikimės, kad ir šiemet, kas dar nepaskyrėte, galite iki gegužės pradžios tą padaryti. Taip paremsite kaimo bendruomenės veiklą. Pernai pasikeitė beveik visa kaimo bendruomenės taryba. Naujoji taryba gan aktyviai ėmėsi veiklos: tęsė anksčiau pradėtus darbus, drąsiai ėmėsi naujų. Dėkojame visiems, kurie aukoja savo laiką, dalyvauja kaimo bendruomenės veikloje. Norėtusi paraginti ir kitus aktyviau įsijungti į bendruomeninę veiklą, juk visi norime, kad mūsų kaimas būtų gražus, kad jame būtų gera visiems – mažiems ir dideliems, jauniems ir seniems.

2011 metaiPer ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 bendruomenės tarybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose dalyvavo ir seniūnas, kuris padėjo išspręsti daugelį klausimų.

Pavasarį buvo surengta kasmetinė švarinimosi talka.

Bendruomenė pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis: su Pasvalio visuomenės sveikatos centru dėl bendruomenės sveikatinimo ir antroji – su Diliauskų, Pajiešmenių, Krinčino bendruomenėmis dėl jaunimo veiklos didinimo, aktyvesnio jo dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime. 

Pernai Kovo 25 dieną, įvyko rauboniečių susitikimas su Vaškų jaunimo iniciatyvine komanda “MARABU”. 

Birželio 4 dieną dalyvavome rajono bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Diliauskuose.

Birželio 11 dieną dalyvavome Respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Giruliuose, Klaipėdos rajone.

Lapkričio mėnesį bendruomenės atstovai dalyvavo Saločių seniūnijos bendruomenių susiėjime. Taip pat įstojome į Lietuvos kaimo tinklą.

Bendruomenė kartu su Pasvalio pedagogų mokymo centru suorganizavo nemokamus kompiuterių kursus, kuriuos baigė dvi grupės – 17 rauboniečių. Mokymai vyko Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje, juos vedė mokytoja Violeta Lazickienė. Vienos grupės mokymo trukmė 80 valandų. 

Aštuonerius metus kaimo bendruomenės taryba organizavo gražiai tvarkomos aplinkos konkursą. Pernai konkurso nebuvo, bet surengta aplinkos apžiūra, kurios tikslas pastebėti ir paskatinti tuos žmones, kurie nė karto nebuvo pagirti ir apdovanoti. Šiemet padėkota savo tvarkingumu išsiskyrusių sodybų šeimininkams – Irenai Poškuvienei, Vilmai ir Bronislovui Mikelinskams, Rimai ir Algirdui Gedaminskams, Aldonai Petronienei ir Vytautui Gasparavičiui. Gražiai tvarkytis ir puoselėti savo sodybų aplinką bei puošti kaimą mūsų žmonės sugeba, tačiau kaimo teritorijoje esančios žemės ūkio bendrovės plotai ir pastatai mūsų nedžiugina. Gal pagerės situacija ir dirbtuvių kiemas, pasikeitus savininkui pagražės. Tačiau kitoje kelio pusėje, buvusio šiltnamio teritorijoje, augantys brūzgynai kaimo tikrai nepuošia. Jau seniai posėdžiuose diskutuojame, kad neblogai būtų toje vietoje pasodinti bendruomenės parką. 

Vieno posėdžio metu buvo gautas pasiūlymas sutvarkyti per kaimą tekančios Tatulos upės pakrantes. Apsvarstėme šį klausimą, seniūnas irgi dalyvavo posėdyje. Kartu tarėmės kaip tą padaryti – gal reikėtų organizuoti talkas ir kviestis talkininkus iš viešųjų darbų. Tačiau mūsų kaimas yra Biržų regioninio parko teritorijoje, todėl tokius darbus reikia derinti su parko direkcija.

Ne kartą posėdžiuose išsakytas susirūpinimas dėl tilto per Tatulą būklės. Tiltas yra labai duobėtas, ištrupėjusia danga. Seniūnas informavo, kad jis neseniai buvo sutvarkytas, tačiau dėl sunkiasvorio transporto, važiuojančio tiltu, remontas būna trumpalaikis. Beje, dėl sunkiasvorio transporto nusiskundimų turime ir daugiau, skundžiasi Trečionių ir Alytaus gatvės gyventojai, kad didieji traktoriai ir didžiuliai sunkvežimiai važiuoja jų siaura, tam nepritaikyta gatvele, kad ardoma jų ir taip prasto kelio danga. 

Kaimo bendruomenės tarybai rūpi architektūrinio paveldo objekto – Raubonių malūno likimas. Jis stovi išdaužytais langais, kiauru stogu, trūkinėjančiomis sienomis. Prieš keletą metų muziejininko A. Stapulionio rūpesčiu šį problema buvo aprašyta spaudoje. Po to, malūnas išnuomotas privatiems asmenims, kurie jame planavo įkurti verslo ir turizmo įmonę, tačiau negavę ES paramos, malūną pamiršo. Tarėmės kreiptis į rajono savivaldybę su prašymu gelbėti šį svarbu architektūros paminklą ir jį restauruoti. Kaimo bendruomenė irgi galėtų prisidėti išsaugant mūsų kaimo pasididžiavimą. Mūsų manymu jame galėtų įsikurti Pasvalio karšto muziejaus filialas, juolab, kad jame išlikusi visa autentiška karšyklos-verpyklos technologinė įranga. Taip būtų propaguojamas turizmas, iš to naudos būtų ir rauboniečiams.

Kaimo bendruomenė kartu su kultūros namais organizuoja tradicinę vasaros šventę.Dėkojame daugeliui rėmėjų ir talkininkų, kad šventė buvo graži ir įdomi. 
Už puikų šventės įgarsinimą dėkojame Žygintui Simsonui.
Už linksmus atrakcionus – Salvinijai Mackutei ir Liolitai Baranauskienei. 
Už motorolerių ir dviračių varžybų organizavimą – Mariui ir Sigitui Baltaduoniams.
Už šaudymo varžybų organizavimą dėkojame seniūnui A. Mašalui, jų pravedimą – Daliui Kazėnui, Kazimierui Balčiūnui. 
Nuoširdžiai triūsė ir kaimo bendruomenės tarybos moterys – jos ruošė vaišes svečiams.
Ačiū ir šaunuolėms bendruomenės šeimininkėms: Vaidai Balčiūnienei, Sonatai Simsonienei, Annai Baltaduonienei ir jų vyrams, kad gardžiai maitino šventės dalyvius!

Pernai suorganizuota išvyka į Kernavę ir Trakus, kur liepos 9 dieną vyko tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje”. Taip pat aplankyti Trakai. 

Rugsėjo mėnesį įvyko vaiko dienos centro atidarymas. Dėkojame seniūnui už nuoširdžią pagalbą, rūpestį įrengiant dienos centrą. Didelį indėlį į centro atidarymą įnešė norvegė Inger Bekkevik, nes be jos piniginio indėlio nebūtų buvę taip jauku, šviesu ir šilta kaip yra šiandien. Norvegų paaukotų lėšų dėka buvo pakeista stogo danga, suremontuotos patalpos, pakeistos grindys ir durys, nupirkti šildymo radiatoriai, langų žaliuzės. Visa paaukota suma jau perkopė 15000 litų.
Moterys sutvarkė aplinką, į pagalbą atskubėjo ir patys vaikai bei jaunimas. Už tai reikia padėkoti Vaidai Balčiūnienei ir Stasei Vaiteikūnienei. Kaimo bendruomenės tarybos iniciatyva buvo surengta graži atidarymo šventė, kurioje dalyvavo daug svečių iš Norvegijos, nes atidarymas sutapo su Pasvalio miesto švente, skirta Pasvalio ir Norvegijos draugystės 20-mečiui.

Džiaugiamės, kad centro atidarymas labai pasiteisino, ten visada pilna lankytojų, visos patalpos išpuoštos vaikų darbeliais. Jau antrą kartą vaikų darbelių parodėlės surengtos ir kaimo bendruomenei. Su vaikais dirba šauni vadovė Kristina Kondrotienė, kuri nestokoja gerų įdėjų ir minčių, yra kūrybinga, ne kartą prisidėjo organizuojant bendruomenės renginius. 

Kaip ir kasmet, surengta kalėdinė eglutė vaikams. Paaukojusių bendruomenei 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio bei bendruomenės narių vaikų dovanėlėms skirta po 10 litų. Išdalintos 28 dovanėlės. Dar 34 dovanėles ir pučiamiuosius muzikos instrumentus atvežė mūsų draugė norvegė. Dėkojame pajiešmeniečiui Vaidui Gikiui, kuris entuziastingai, negailėdamas laiko, be jokio atlygio ėmėsi mokyti vaikus jais groti.

Išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau antrus metus padeda išdalinti sveikinimus.

Dėkojame visiems rauboniečiams, kurie atsiliepė į bendruomenės prašymą padėti nuo gaisro nukentėjusiai mūsų bendruomenės slaugytojos Loretos Banienės šeimai. 

Tarybos narės – Birutė Simsonienė ir Albina Gelažienė rūpinasi Jonu Darčka. Moterys ne tik nuneša jam maisto, bet sutvarkė ir namus: pakeitė patalynę, užuolaidas, nuvalė langus, kai prisireikia vyriškos pagalbos – padeda ir jų vyrai. Jų rūpesčio sulaukia ir Svajūno Briedžio šeima, kurioje du mažamečiai vaikučiai. Tai tikrų tikriausias savanorystės pavyzdys.

Metų pabaigoje surengtas padėkos vakaras, kurio metu išdalinta 15 padėkų žmonėms, kuriuos taip pagerbti pasiūlė rauboniečiai.

Kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus dėl geriamojo vandens kokybės. Kai kurie kaimo gyventojai išvis neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Gyventojų sueigos metu mero pavaduotojas P. Balčiūnas pažadėjo šią problemą padėti išspręsti. Bendruomenės susirinkimo metu jis kartu su „Pasvalio vandenys“ direktoriumi Mataičiu, atsakė į žmonėms rūpimus klausimus.

Kartu su partneriais parengėme paraišką projektui „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida”, kuris teikiamas Lietuvos kaimo tinklui finansuoti. Iš kiekvienos bendruomenės į kelionę po minėtas šalis išvyks po 10 jaunų žmonių. 

Kartu su minėtais partneriais parengėme dar vieną paraišką projektui „Atžalyno, Raubonių, Pajiešmenių ir Krinčino bendruomenių sveikos gyvensenos vystymo strategija“, kuris pateiktas Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programai.
Pasvalio rajono savivaldybei pateiktas projektas “Kuriame orkestrą”, natų stovams ir instrumentų tepalams įsigyti.

Sveikatinimo projektui „Pradėkime gyventi sveikiau” įgyvendinti gavome 1500 litų. Planuojame kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengti paskaitą apie sveikos gyvensenos esmę, šiaurietiško vaikščiojimo pamokas bei išvyką į baseiną.

Užpildyta paraiška projektui „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“. Numatyta suremontuoti bendruomenės patalpas, įsigyti biuro baldus, kompiuterinę ir įgarsinimo įrangą, sporto inventorių. Bendruomenės verslumui skatinti būtų organizuojamos audimo pamokos, įsigytos tam reikalingos priemonės. 

Paraiška projektui „Kaip gera sugrįžt ir pabūti kartu…“, būtų skirta kaimo jubiliejui paminėti, kraštiečių susitikimui organizuoti. Susitikimo metu būtų pristatyta knyga „Raubonių istorijos vingiais“.

Labai džiaugiamės atgavę mokyklos muziejaus eksponatus, kurie buvo išvežti į Pajiešmenius, gaila, bet dėl prastų laikymo sąlygų kai kurie labai nukentėjo. Planuojame mokyklos antrajame aukšte įrengti muziejų, kuris reprezentuotų mūsų kaimą. 

2010 metai
Bendruomenės taryba rinkosi kartą per mėnesį, svarstė įvairius aktualius klausimus, sprendė problemas, aptarė savo veiklą. Posėdžiuose taip pat dalyvavo seniūnas A. Mašalas ir seniūnaitė S. Vaitiekūnienė.

Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo bei tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Jie surinko šiukšles iš pakelių, išgrėbė ir sutvarkė parko teritoriją. Šiemet taip pat ketiname dalyvauti visuotinėje švarinimosi talkoje, kuri vyks balandžio 16 dieną, todėl jau iš anksto kviečiame visus aktyviai prisidėti.

Tarybos posėdyje buvo apsvarstytas pasiūlymas buvusios mokyklos patalpose įrengti vaikų dienos centrą. Buvo nutarta kreiptis į savivaldybės tarybą su prašymu dėl vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centro įsteigimo mūsų kaime. Labai džiaugiamės, kad mūsų prašymas rajono savivaldybės tarybos buvo išgirstas ir toks centras nuo š. m. rugsėjo 1 dienos jau atvers duris.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Už daug metų pavyzdingai tvarkomas sodybas padėkota: Albinai ir Aloizui Gelažiams, Birutei ir Petrui Simsonams ir Agotai Ilgutienei. Už labai gražiai tvarkomas sodybas padėkota Rasai ir Denizui Jarašiūnams ir Emilijai ir Rimučiui Cucėnams. Už gražiai tvarkomas – Birutei Ginaitienei, Danguolei ir Jonui Ranoniams, Aldonai ir Albinui Jankauskams. Už originalumą apdovanoti Agnė ir Darius Audikai, Jūratė Svirplienė ir Genė Stankūnienė. Už meniškumą padėkota Vaidai ir Algimantui Balčiūnams, už išradingumą Stasei Vaitiekūnienei ir Henrikui Juzėnui. Konkurso metu išrinkta ir gražiausiai tvarkoma daugiabučio aplinka – tai pagrindinėje Draugystės gatvėje esantis daugiabutis, kuriame gyvena Juzefa Putrienė, Gitana Milčiūtė, Juzė ir Antanas Kiekšos bei Augustina Norkuvienė. Rajono savivaldybė pernai spalio pradžioje pakvietė gražiai besitvarkančius į nemokamą išvyką po Vilniaus universiteto botanikos sodą. Keletas rauboniečių taip pat dalyvavo šioje išvykoje.

Buvo parengtas projektas „Gražiname savo kaimo aplinką“ ir rajono savivaldybė jo įgyvendinimui skyrė 1000 litų. Už gautus pinigus sutvarkytos ir perdažytos skulptūros, padaryti suoliukai, įrengtas apžvalgos takelis. Nuoširdžiai dėkojame seniūnui A. Mašalui, seniūnijos darbininkams, kurie visą savaitę triūsė, kol skulptūros buvo sutvarkytos ir pastatytos parke. Taip pat dėkojame ūkininkui Vydui Gabriūnui, kuris skyrė savo techniką skulptūroms pakelti ir pastatyti.

Buvo suorganizuota talka apžvalginiam takeliui iš lauko akmenų padaryti. Akmenų jau iš anksto atvežė seniūnijos transportas, o juos pakrovė Vaidos Balčiūnienės ir Reginos Tirylienės suorganizuota talka. Į takelio darymo talką susirinko 26 kaimo gyventojai.

Pernai kaimo bendruomenės taryba kreipėsi į seniūną su prašymu iškirsti pakelėje augančius menkaverčius medžius, jų vietoje pasodinti kitus – liepas. Žiemą medžiai buvo nupjauti, o balandžio mėnesį į jų vietą pasodinta 31 plačialapė liepa, kurias nupirkome iš kaimo bendruomenės lėšų. 

Mūsų kaimo bendruomenės taryba aktyviai dalyvauja rajono bendruomenių sąjungos veikloje. Birželio pradžioje Krinčine vyko rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo ir rauboniečiai. Kartu su Saločių bendruomene, liepos mėnesį dalyvavome respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, vykusiame Klaipėdos rajone, Karklėje, kur atstovavome Pasvalio rajoną. Stasė Vaitiekūnienė sukūrė gražias gėlių kompozicijas, kuriomis papuošė kiemelį, Regina ir Birutė priraitė aukštaitiškų virtinių, kuriais vaišino visus sąskrydžio dalyvius.

Pernai vykusioje Pasvalio miesto šventėje kartu su žilpamūšiečiais bei salotiečiais dalyvavo ir mūsų kaimo bendruomenės atstovai, ėjo karnavalinėje eisenoje, bei sukūrė erdvinę gamtinių medžiagų kompoziciją – laivą. Jos autoriai: Henrikas Juzėnas, Stasė Vaitiekūnienė ir Birutė Simsonienė.

Prieš Kalėdas taryba savo posėdyje apsvarstė Birutės Simsonienės siūlymą organizanizuoti gerumo akciją, kuri padėjo jaunai besikuriančiai Svajūno Briedžio šeimai. 

Jau ketvirtą kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Jų išdalinta 26. Gruodžio pradžioje kaimą aplankė mūsų draugė norvegė Inger Bekkevik. Šį kartą ji atvyko ne viena o su savo kolegomis. Jie atvežė ir išdalino kalėdines dovanėles. Šiemet jas gavo 36 mažieji rauboniečiai. Dovanėlėmis buvo apdovanota ir kaimo bendruomenės taryba. Svečiai paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie buvo išdalinti kaimo gyventojams. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. Pirmąją jie atvežė pavasarį, balandžio mėnesį. O, kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas ji buvo išdalinta kaimo gyventojams.

Priešpaskutinį metų vakarą kultūros namuose vyko padėkos vakaras, kurio metu įteiktos 9 padėkos, už mažus ir didesnius 2010 metų darbus. Visiems nominantams padovanoti suvenyrai.

Pernai pavasarį bendruomenė dalyvavo Pasvalio pedagogų švietimo centro rengtame projekte dėl nemokamų kompiuterio raštingumo mokymų organizavimo. Šiemet džiaugiamės sulaukę žinių, kad kompiuterio raštingumo mokymai prasidėjo kovo 21 dieną, Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Juose dalyvauti užsirašė 17 norinčių, pirmojoje grupėje mokysis 10 rauboniečių, o kiti mokslus pradės rudenį. 

Šiemet parengėme projektą “Sužinok, išmok, padaryk ir pamatyk”, kuri pateikėme savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisijai. Tikimės gauti finansavimą. Už gautas lėšas planuojame organizuoti rankdarbių kursus, vėliau nuvykti į Kernavę, kur liepos pradžioje vyksta amatų dienos, taip pat aplankyti Trakus. Tokios išvykos jau seniai pageidavo mūsų bendruomenės nariai. Viename posėdyje kartu su seniūnu svarstėme klausimą dėl priešgaisrinio tvenkinio aplinkos sutvarkymo. Šiandien, seniūnijos dėka, tvenkinio aplinka jau sutvarkyta. 

Kaime problemų dar nemažai: kai kurie kaimo gyventojai neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Dėl to kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus. Apie tai jau buvo kalbėta kaimo gyventojų ir rajono savivaldybės vadovų susitikime, vasario 23 dieną. Dar viena rimta problema esanti mūsų kaime tai geriamo vandens kokybė. Rajono savivaldybės vadovai pažadėjo išspręsti šią problemą ir įrengti vandens gerinimo įrenginius. 

Gyvenvietėje dar yra neasfaltuotų gatvių, dėl kurių bendruomenės taryba girdi nusiskundimų. Viename savo posėdyje kartu su seniūnu svarstėme kaip tas gatves sutvarkyti, gal būt ir išasfaltuoti. Kad nėra pinigų, tą mes žinome, bet vis tiek norime gyventi švariau ir geriau. Tikimės, kad seniūnas pagal išgales tą klausimą išspręs.

Taryba dažnai girdi kaimo gyventojų reiškiamą nepasitenkinimą buvusių šiltnamių griuvėsiais, kurie želia piktžolėmis, krūmais ir labai gadina bendrą gyvenvietės vaizdą. Posėdžiuose apie tai ne kartą buvo diskutuojama, siūloma vietoj jų pasodinti parką, šį darbą atliktų pati kaimo bendruomenė, jei tik tie griuvėsiai būtų likviduoti. Kol kas realių situacijos sprendimo būdų nežinome. Gal mums galėtų pagelbėti seniūnija ar savivaldybės taryba?

Jau prieš kelis metus prašėm galinčių paaukoti 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, kuriuos norėjom skirti atributikos įsigijimui. Šiandien Jums pristatėm vėliavą ir kitą atributiką, kurią įsigijome iš Jūsų paaukotų pinigų. Už pernai paaukotus 2% kaimo bibliotekai užsakėme „Lietuvos ryto“ metinę prenumeratą ir įsigijome nešiojamą kompiuterį. Ačiū visiems remiantiems mūsų kaimo bendruomenę.


2009 metai

2009 m. bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo ir tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Mokyklos mokiniai kartu su mokytojomis surinko šiukšles iš pakelių. Talkos metu buvo išgrėbta ir sutvarkyta parko teritorija.

Balandžio pradžioje kartu su Saločių seniūnijos bendruomenėmis suorganizuota išvyka į žemės ūkio parodą „Ką pasėsi“ Kaune. Iš mūsų bendruomenės važiavo 10 žmonių.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Sodybų kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vandos Simsonienės sodyba, antrąją – Rasos ir Denizo Jarašūnų sodyba, trečiąją – Zitos ir Vytauto Baltrušiūnų sodyba. Daugiabučių namų kategorijoje nugalėjo Gitanos Milčiūtės, Juzės ir Antano Kiekšų ir Juzefos Putrienės kiemai. Džiaugiamės, kad žmonės nori gyventi gražiai ir tvarkingai, kaime kasmet vis daugėja puoselėjančių savo aplinką.

Pernai parengti du projektai: „Kaimo jubiliejų pasitinkant“ ir „Stipri bendruomenė – vieningas kaimas“. Pirmasis teiktas rajono savivaldybei finansuoti, o antrasis pateiktas Žemės ūkio ministerijai, Valstybės paramai gauti. Pinigų reikalingų projektui įgyvendinti gavome tik iš rajono savivaldybės, o žemės ūkio ministerija, dėl lėšų stokos, mūsų projekto nefinansavo. O iš savivaldybės gautus 2100 litų panaudojome vasaros šventei – Kraštiečių susitikimui organizuoti. Buvo nupirkti dažai spausdintuvui, popierius, išleistas lankstinukas, darytos foto nuotraukos, pirkti rėmeliai, įsigyti suvenyrai, dangaus žibintai, kurių dėl blogo oro negalėjome paleisti, todėl jie laukia kitos šventės.

Dar 2008 metais, pablogėjus rajoninių autobusų tvarkaraščiui, kaimo bendruomenės taryba išgirdo rauboniečių prašymą pasirūpinti tarpmiestinių autobusų sustojimu Raubonių stotelėje. Pernai mes kreipėmės į Seimo narį Antaną Matulą su prašymu padėti išspręsti šią problemą. Ir ačiū jam, šiandien tarpmiestiniai autobusai Raubonyse sustoja.

Vos tik susikūrusi bendruomenė jau turėjo svajonę, surinkti medžiagą apie kaimą ir išleisti knygą. Ir jau tada, 2003 metais, buvo paprašyta kaimo literatės Ksaverijos Skujienės atlikti tą darbą. Ir kai 2009 metų pavasarį susirinkom į susitikimą su mūsų kraštiete Nele Narbutaite–Griciene, prasidėjo knygos parengimo ir ruošimo spaudai darbai. Prie minėtų knygos sudarytojų prisijungus Gražinai Paškevičienei ir Zitai Ranonienei, per kelių mėnesių laikotarpį šis sunkus ir atsakingas darbas buvo padarytas. Jau rugpjūčio pradžioje knyga atsidūrė spaustuvėje, o rugpjūčio 24 dieną buvo atsiimta ir parvežta į Raubonis.

2009 metais paskutinį vasaros šeštadienį suorganizuotas pirmasis kraštiečių susitikimas, į kuri susirinko apie 200 dalyvių. Jo metu buvo pristatyta knyga „Raubonys ir rauboniečiai“. Atidengtas ir palaimintas stogastulpis, skirtas Lietuvos Tūkstantmečiui, kuri mūsų bendruomenei padovanojo seniūnas. O jį išdrožė raubonietis Petras Kazėnas. Ruošiantis šiai šventei daug padėjo seniūnijos darbininkai. Ačiū už visus darbus, o ypač už sutvarkytą ir atnaujintą senąjį Raubonių kaimo kryžių, už sumūrytą bendruomenės aukurėlį dėkojame Remigijui Kiežai, Remigijui Trasauskui.

Prieš pat šventę kaime lankėsi „Ambulatorija ant ratų“, suvažiavę gydytojai tikrino gyventojų sveikatą, mokė teikti primąją pagalba.

Pirmą kartą pernai prieš Kalėdų šventes įžiebta eglutė lauke.

Jau trečią kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Nors kaime pradinės mokyklos nebėra, bet mokytojos Birutės Simsonienės kvietimu mūsų kaimą aplankė norvegė Inger Bekkevik. Atvyko ne tuščiomis, bet atvežė 24 dovanėles vaikučiams.

Šiemet prieš užgavėnes mūsų kaimą maloniai nustebino auksinis virtuvės šefas Linas Samėnas, atvykęs su visa TV3 filmavimo komanda. Tai mūsų bendruomenės narės Stasės Vaitiekūnienės staigmena rauboniečiams.

Dar pernai spalio mėnesį bendruomenės taryba svarstė klausimą apie kaimo pakraštyje esančių 4 medžio skulptūrų sutvarkymą. Buvo nutarta jas perkelti į parką, šalia jau stovinčios Nykštuko skluptūros, įrengti lauko akmenų takelį ir suoliukus. Skulptūras reikėtų atnaujinti ir nudažyti. Nutarta rengti projektą ir teikti jį rajono savivaldybei finansuoti. Iš to paties projekto lėšų planuojama nupirkti medelių ir juos atsodinti vietoj nupjautų pakelėje augusių tuopų. Planuojame pirkti liepas arba klevus.

Pernai bendruomenės taryba ir vėl kreipėsi į geros valios kaimo gyventojus, kad padėtų nelaimės metu sunkiai nukentėjusiam rauboniečiui Mariui Baltaduoniui pasveikti. Žmonės buvo supratingi, aukojo kiek kas galėjo. Buvo surinkta 2385 litai. Labai ačiū visiems.Šiemet startuos Vietos veiklos grupių (VVG) projektai. Mūsų kaimo bendruomenė jau pateikė planuojamų teikti projektų sąrašą: 1. Raubonių kaimo administracinio pastato renovacija, projekto vertė 200 000 litų. 2. Raubonių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas, projekto vertė 25 000 litų. 3. Jaunimo ir vaikų meno studijų įkūrimas, laisvalaikio organizavimas, veiklai reikalingų priemonių įsigijimas, projekto vertė 35 000 litų.