Ataskaita už 2022 metus

Per 2022 m. įvyko 9 bendruomenės tarybos posėdžiai ir 1 bendruomenės ataskaitinis susirinkimas.
Įgyvendinti 4 projektai. Pradėtas įgyvendinti 1 projektas.

Projektas „Stiprinkime psichinę sveikatą 3“, finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės sveikatos rėmimo programos lėšų, projekto biudžetas 800 eurų. Projektas įgyvendintas rugsėjo – lapkričio mėnesiais.
Projektas „Tradicinė šventė – Vasaros spalvos 2022“, kurį finansavo Žemės ūkio ministerija iš nacionalinės paramos lėšų – 2000 eurų ir Pasvalio rajono savivaldybė iš NVO rėmimo programos lėšų – 780 eurų. Šventė įvyko liepos 30 dieną.
Projektas „Septintasis tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilnonės dienos“. Projektas gavo Lietuvos kultūros tarybos finansavimą – 6000 eurų, taip pat dalinį finansavimą skyrė Pasvalio rajono savivaldybė – 2571 eurus, bendruomenė 354 eurus, rėmėjų lėšos – 500 eurų. Bendra festivalio suma 9425 eurai. Festivalis įvyko rugpjūčio 27-28 dienomis.
Projektas „Bendraukime, keliaukime, pažinkime 2“, finansuotas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos lėšomis.Projektui įgyvendinti skirta 1510 eurų. Įgyvendinant projektą liepos 24 dieną, Raubonių kaimo bendruomenė suorganizavo išvyką į Zarasų kraštą. Išvykoje dalyvavo visų Saločių seniūnijos bendruomenių atstovai, viso 50 žmonių. Išvykos metu buvo aplankytas Mažasis Dusetų miestelis, Skulptūrų parkas, Sartų pakrantė, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia, Dusetų dailės galerija. Pamatėme Antazavės miestelyje  išlikusį Antazavės dvarą, Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčią. Buvo aplankytas Stelmužės ąžuolas, Stelmužės Bažnytinio meno muziejus, Viešpaties Jėzaus   Kristaus Bažnyčia. Zarasuose turėjome galimybę pasivaikščioti Apžvalgos ratu, pamatyti Sėlių aikštę ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, Zaraso ežero Didžiąją salą. Kelionė buvo tęsiama link Šlyninkos vandens malūno. Ten laukė susitikimas su veiklia ir energinga bendruomene, kuri gamina ir parduoda tautinio paveldo statusą turinčius produktus. Keliautojams buvo sudaryta galimybė dalyvauti edukacijoje ir degustacijoje. Vėliau apžiūrėtas Tiltiškių malūnas, kur vyko Radio aparatų kolekcijos pristatymas. Antalieptėje laukė susitikimas su bendruomene, buvo apžiūrėtas Basųjų karmelitų vienuolynas. Kelionėje dalyvavo 15 Raubonių bendruomenės narių.

2022 metais spalio mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Partnerystės įgūdžiai puoselėjant krašto tradicijas ir papročius“ Nr. PASV-LEADER-6B-K-10-12-2022/42VS-PV-22-1-04115-PR001 Projektas finansuojamas iš Pasvalio rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Bendruomenių veiklos įvairinimas, bendruomeniškai svarbios veiklos rėmimas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ lėšų. Bendra projekto suma 17482,53 eurai. Paramos lėšos 13986,02 eurų. Projekto partnerio Pasvalio rajono savivaldybės lėšos 3496,51 eurai.
Vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru suorganizuoti jogos užsiėmimai. Vyko 10 užsiėmimų, juose dalyvavo per 100 žmonių. Balandžio mėnesį suorganizuota šiukšlių rinkimo ir aplinkos tvarkymo talka. Gegužės 31 d., birželio 21 d., rugpjūčio 15 d. spalio 9 d. Bendruomenės kulinarinio paveldo grupė pristatė edukacinę programą „Raubonių virtieniai ir tradicinės muzikos garsai“. 2022 m. rugpjūčio 15 d. programa pristatyta Ustukiuose, spalio 8 dieną šį programa pristatyta parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“, Kaune. Lapkričio 12 dieną Raubonių malūne.
Liepos 24 d. Raubonių bendruomenė kartu su kitomis Saločių seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo išvykoje po Zarasų kraštą. Išvykoje dalyvavo 15 Raubonių bendruomenės narių.
Liepos 28 d. suorganizuota talka, kurios metu sutvarkytas parkas – sugrėbta nupjauta žolė, surinktos šakos, šiukšlės, atnaujintas takelis, perdažytas tiltelis ir suoliukai. Liepos 30 d. įvyko tradicinė šventė „Vasaros spalvos 2022“.
Rugpjūčio 27-28 dienomis septintąjį kartą vyko tarptautinis amatų ir meno festivalis “Vilnonės dienos”, padovanojęs nepamirštamus įspūdžius, geras emocijas, šypsenas, širdžių ir pirčių šilumą. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie jo organizavimo.
Spalio – lapkričio mėnesiais įgyvendintas projektas „Stiprinkime psichinę sveikatą 3“. Jo metu buvo suorganizuoti 2 garso, judesio ir meno terapijos užsiėmimai.
Lapkričio mėnesį buvo suorganizuota kaimo parko tvarkymo talka. Pagrindinis darbas – lapų grėbimas. Dėkojame visiems prisidėjusiems. Ačiū Saločių seniūnijos darbuotojams už pagalba tvarkant parką, lapų sugrėbimą ir išvežimą bei sukompostavimą.
Lapkričio 11 dieną surengta kraštotyros ekspedicija į Gulbinų kaimą, Biržų rajone. O lapkričio 31 dieną į Pušaloto miestelį, Pasvalio r. Lapkričio 26 dieną įvyko pirmasis edukacinis užsiėmimas „Pasidainavimai“ su etnomuzikologe Lina Viliene. Gruodžio 3 dieną įvyko edukacinis užsiėmimas „Šiaudinių žaisliukų gamyba“ su tautodailininke Loreta Lichtarovičiene.
Gruodžio mėnesį suruoštos saldžios dovanėlės ir aplankyti 35 rauboniečiai, kurie nebeišeina arba mažai išeina iš namų. Lapkričio – gruodžio mėnesiais surengtos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu padaryti šventiniai sveikinimo atvirukai, kurie švenčių proga įteikti visiems bendruomenės nariams, taip pat ir aplankytiesiems namuose rauboniečiams. Gruodžio 17 d. surengta tradicinė Advento šviesos šventė „Sugrįžtuvės“. Prieš Kalėdas įvyko eglutės įžiebimas, vaikučiams Kalėdų senelis išdalino dovanėles. Įvyko tradicinis Metų padėkos vakaras. Jo metu išdalintos 2022 metų padėkos. Jas gavo 10 nominantų.
2022 metais pasveikinti 1 garbingą jubiliejų atšventusi raubonietė, lapkričio mėnesį paminėtas 90-metis. Taip pat pasveikinti 9 bendruomenės jubiliatai, kurie šventė apvalius jubiliejus.
2022 m. Raubonių bendruomenė kartu su VšĮ „Prie Raubonių malūno“, Atžalyno kaimo bendruomene, Namišių krašto bendruomene, dalyvavo Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonų Vietos veiklos grupės inicijuotame teritorinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ įgyvendinime. 2022 m. spalio 8 dieną turizmo klasteris pristatytas parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ vykusioje Kaune.
Bendruomenės pirmininkė G. Paškevičienė dalyvauja Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos valdybos veikloje ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje ir organizuojamuose renginiuose ir atstovauja Raubonių kaimo bendruomenę.


 

2021  m. Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės veikla

 Bendruomenėje yra 98  nariai. Per 2021 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt. Išsiųsta – 10 vnt., įvyko 9 bendruomenės tarybos posėdžiai. Trys iš jų nuotoliniai. 2021 m. gegužės 27 d. įvyko bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Vasario 16-osios proga sukurtas video filmas ir išsiųsti virtualūs sveikinimai Lietuvai iš Raubonių. Balandžio mėnesį suorganizuota šiukšlių rinkimo talka. Daugiausia šiukšlių surinko Raubonių dienos centro lankytojai. Liepos mėnesį suorganizuota talka, kurios metu sutvarkytas parkas – sugrėbta nupjauta žolė, surinktos šakos, šiukšlės, atnaujintas takelis, perdažytas tiltelis ir suoliukai. Bendruomenės gaspadinės tris kartus pristatė edukacinę programą „Raubonių virtieniai ir tradicinės muzikos garsai“. Liepos 24 d. įvyko penktasis kraštiečių susitikimas – „Kaip gera sugrįžti“. Rugpjūčio 21 d. Raubonių bendruomenė kartu su kitomis Saločių seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo išvykoje po Rokiškio kraštą. Išvykoje dalyvavo 27 Raubonių bendruomenės nariai. Rugsėjo 4-5 dienomis jau šeštajį kartą vyko amatų ir meno festivalis “Vilnonės dienos”, padovanojęs nepamirštamus įspūdžius, geras emocijas, šypsenas, širdžių ir pirčių šilumą. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie jo organizavimo. Rugpjūčio – spalio   mėnesiais įgyvendintas projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą“. Jo metu buvo suorganizuoti 3 garso ir meno terapijos užsiėmimai. Suorganizuota  paskaita „Kaip išgyventi su stresu“ ir trys meno terapijos užsiėmimai. Rauboniečiai noriai dalyvavo praktiniuose garso ir meno terapijos užsiėmimuose, kurie prasidėdavo Gongų garsais ir tęsėsi tapymu ant šilko bei tekstilės. Dalyvavo 57 žmonės. Buvo surengta padarytų darbų paroda. Rugsėjo 11 d. prie Raubonių malūno siautė Didžiosios orkestrų lenktynės VARIO AUDRA. Raubonių bendruomenė ne tik šiltai priėmė lenktynių dalyvius, bet ir įsteigė 60 eurų piniginį prizą, kurį laimėjo jaunieji putikai iš Paįstrio. Spalio 1 d. paminėtas Raubonių vaikų ir jaunimo dienos centro 10-metis. Surengta graži ir įdomi šventė, prie kurios organizavimo prisidėjo ir bendruomenė, pakvietė animatorę, o gaspadinės vaikams prikepė skanėstų. Lapkričio 12 dieną buvo suorganizuota kaimo parko tvarkymo talka. Pagrindinis darbas – lapų grėbimas. Gruodžio mėnesį suruoštos saldžios dovanėlės ir aplankyti 30 rauboniečių, kurie nebeišeina iš namų. Lapkričio – gruodžio mėnesiais surengtos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu padaryti šventiniai sveikinimo atvirukai, kurie švenčių proga įteikti visiems bendruomenės nariams, taip pat ir aplankytiesiems namuose rauboniečiams. Gruodžio 11 d. surengta Advento šviesos šventė „Sugrįžtuvės“, jos metu įvyko Kalėdinė mugė. Gruodžio 19 d. įvyko eglutės įžiebimas, vaikučiams iki 11 metų Kalėdų senelis išdalino dovanėles. Gruodžio 30 d. įvyko tradicinis Metų padėkos vakaras. Jo metu išdalintos 2021 metų padėkos. Jas gavo 9 nominantai. Įteikta pagrindinė 2021 metų padėka.2021 metais pasveikinti 3 garbingus jubiliejus atšventę rauboniečiai. Du jubiliatai atšventė 90-mečius ir vienas 95-metį. Taip pat pasveikinta 10 bendruomenės jubiliatų, kurie šventė apvalius jubiliejus. Vasario mėnesį nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, vyko renginiai Pasvalio r. gyventojams „Gerosios verslo patirties perėmimas“, juose dalyvavo bendruomenės tarybos narė L. Zagorskienė. 2021 m. Raubonių bendruomenė kartu su VšĮ „Prie Raubonių malūno“, Atžalyno kaimo bendruomene, Namišių krašto bendruomene, dalyvavo Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonų Vietos veiklos grupės inicijuotame teritorinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ įgyvendinime. Jau įvyko susitikimai 2021 m. lapkričio 9 d. Adomynės dvare, Kupiškio r. 2021 m. lapkričio 25 d. Šlyninkos malūne, Zarasų r. 2021 m. gruodžio 9-10 d.  Raubonyse, Pasvalio r. Juose dalyvavo bendruomenės pirmininkė G. Paškevičienė ir tarybos narė L. Zagorskienė. Bendruomenės pirmininkė G. Paškevičienė dalyvauja Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos valdybos veikloje ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje ir organizuojamuose renginiuose ir atstovauja Raubonių kaimo bendruomenę. 2021 metais įgyvendinti 4 projektai.

Projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą 2“, finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės sveikatos rėmimo programos lėšų, projekto biudžetas 850 eurų. Projektas įgyvendintas rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.
Projektas „Penktasis kraštiečių susitikimas – Kaip gera sugrįžti‘, kurį finansavo Žemės ūkio ministerija iš nacionalinės paramos lėšų – 1500 eurų ir Pasvalio rajono savivaldybė iš NVO rėmimo programos lėšų – 800 eurų. Susitikimas įvyko liepos 24 dieną.
Projektas „Šeštasis tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilnonės dienos“. Projektas gavo Lietuvos kultūros tarybos finansavimą – 4500 eurų, taip pat dalinį finansavimą skyrė Pasvalio rajono savivaldybė – 1928 eurus, festivalis įvyko rugsėjo 4-5 dienomis.
Projektas „Bendraukime, keliaukime, pažinkime“, finansuotas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 1550 eurų. Įgyvendinant projektą rugpjūčio 21 dieną, Raubonių kaimo bendruomenė suorganizavo išvyką į Rokiškio kraštą. Išvykoje dalyvavo visų Saločių seniūnijos bendruomenių atstovai, viso 50 žmonių. Išvykos metu aplankytas Rokiškio krašto muziejus, miesto centras, tapytų langinių gatvės. Apsilankyta Bajorų bendruomenės „Lėlių namuose“. O Juodupėje, susitikta su miestelio bendruomene. Ilzenbergo dvare dalyvauta ekskursijoje-edukacijoje-degustacijoje. Kelionėje dalyvavo 27 bendruomenės nariai.


 

Ataskaita už 2020 metus

Gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 9 vnt. Išsiųsta – 15 vnt., įvyko 8 bendruomenės tarybos posėdžiai. Vienas iš jų nuotolinis. Dėl pandemijos ir paskelbto karantino neįvyko bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Įgyvendinti 5 projektai.

Projektas „Plėtodami senas – kuriame naujas kultūrines tradicijas“ – 600 eurų. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 600 eurų.
Projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą“ – 1300 eurų. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Projektas „V-asis tarptautinis amatų ir meno festivalis Vilnonės dienos“ – eurai. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis – 3700, dalinį projekto finansavimą 1586 eurus skyrė Pasvalio rajono savivaldybė ir Raubonių kaimo bendruomenė – 1000 eurų.

2020 metų gegužės 29 d. suorganizuota talka, kurios metu sutvarkytas parkas – sugrėbta nupjauta žolė, surinktos šakos, šiukšlės, atnaujintas takelis, perdažytas tiltelis ir suoliukai. Dėkojame Saločių seniūnui už operatyvią pagalbą, seniūnijos darbininkams už parko nušienavimą, žemės ūkio bendrovei už dovanotą smėlį. Na, ir žinoma visiems visiems talkininkams, ir dideliems, ir mažiems didelis ačiū!
2020 m. birželio 21 d. Ąžuolpamūšės piliakalnyje vykusios Joninių šventės metu bendruomenės gaspadinės dalyvius vaišino dilgėlių sriuba.
2020 m.  liepos 6 d. Jau 11-ąjį kartą, kartu su viso pasaulio lietuviais 21 val. sugiedojome „Tautišką giesmę“! Raubonyse giesmė pakiliai sugiedota prie bendruomenės ąžuolo.
2020 m. rugpjūčio 1 d. Raubonių bendruomenė kartu su kitomis Saločių seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo išvykoje po Pumpėnų kraštą. Aplankyta poeto B. Brazdžionio gimtinė Stebeiklėlių kaime, Gegabrastos stačiatikių cerkvė, Niurkonių koplyčia, Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplerinės bažnyčia, įspūdingasis Banionių akmuo, Žaliojoje girioje esantis partizanų bunkeris. Vykom ir į Kriklinių bendruomenę, kurioje dalyvavome edukacinėje programoje “Bulvių kelias”, vaišinomės cepelinais. Išvyka buvo finansuota iš bendruomeninės veiklos stiprinimo lėšų. Išvykoje dalyvavo 24 Raubonių bendruomenės nariai.
2020 metų rugsėjo 4-5 dienomis vyko V-asis amatų ir meno festivalis “Vilnonės dienos”. Nuoširdžiausias ačiū visiems prisidėjusiems prie jo organizavimo, padėjusiems parengiamuosiuose darbuose. Ypatingai dėkui moterims pasidalinusioms savo mamų kraičių skryniose laikytais turtais – austomis lovatiesėmis. Ilgam prisiminsime jų nuostabius raštus, spalvas, nenusakomą grožį.
2020 m. rugpjūčio – spalio   mėnesiais įgyvendintas projektas “Savęs pažinimo link – per meno terapiją”. Suorganizuota  paskaita „Kaip išgyventi su stresu“ ir trys garso bei meno terapijos užsiėmimai. Rauboniečiai noriai dalyvavo praktiniuose garso ir meno terapijos užsiėmimuose, kurie prasidėdavo Gongų garsais ir tęsėsi tapymu ant šilko. Buvo surengta padarytų darbų paroda. Projekto veiklose dalyvavo 57 žmonės. 2020 m. spalio mėnesį baigtas įgyvendinti projektas „Raubonių bendruomenės vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas sutvarkant ir pritaikant viešąją erdvę“.  Buvo sutvarkyta viešoji erdvė, pastatytos supynės, karuselė, žaidimų aikštelė, gimnastikos kompleksas, atvežtas smėlis, kuris paskleistas sutvarkytoje erdvėje. Projekto tikslas turiningai leisti laisvalaikį. 2020 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo tvarkomas kaimo parkas. Pagrindinis darbas – lapų grėbimas. Dėkojame visiems prisidėjusiems. Bendruomenės taryba nutarė paskatinti aktyviausiai talkinusias ir daugiausiai lapų sugrėbusias šešias moteris. 2020 m. Kalėdos buvo neįprastos ir kitokios. Dėl karantino neįvyko daug suplanuotų renginių. Todėl kaimo bendruomenė kartu su kultūros namų darbuotojais  pakvietė prisidėti  prie Kalėdinio stebuklo kūrimo ir šventinėmis dekoracijomis papuošti erdvę prie bendruomenės ąžuolo taip sukuriant Kalėdinę nuotaiką patiems. 2020 m. pabaigta kurti Raubonių bendruomenės SAVA strategija 2020-2027 metams. 2020 m. bendruomenė dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamame Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurse ir sėkmingai įgyvendino savo idėją.
Bendruomenė sumanė savo kraštą pristatyti šiuolaikiškai. Ieškota būdo pristatyti bendruomenę skaitmeninėje erdvėje, supažindinti su lankytinomis vietomis bei suteikti reikiamą informaciją. Galiausiai nuspręsta sudaryti pažintinį turistinį maršrutą, kurio lankytinos vietos būtų pažymėtos QR kodais. Juos nuskenavus mobiliaisiais įrenginiais, informaciją apie objektą būtų galima sužinoti bendruomenės internetinėje svetainėje. 
Raubonių kaimo bendruomenė sudarė pažintinį maršrutą, kuriame siūloma ieškoti paslėptų „avyčių“. Kiekviena „avytė“ turi QR kodą, kurį nuskaičius galima sužinoti vietovės istoriją ar netgi legendą. „Avytė“ maršruto simboliu pasirinkta neatsitiktinai – Raubonių kaimas garsėja savo vandens malūnu, kuriame yra vilnų karšykla, taip pat, kaime organizuojamos edukacinės programos „Vilnos kelias“, „Vilnos vėlimas“, „Vilnonės pirties ypatumai“ ir „Virtienių virimas“. Žaisminga forma pateiktu maršrutu smagu keliauti ne tik mėgstantiems laisvalaikiu užsiimti turizmu, veikla ypač įtraukia jaunosios kartos atstovus, kurie iš naujo atranda savą kraštą interaktyviai. 2020 metais Raubonių bendruomenė kartu su partneriais – Namišių Atžalyno ir Daujėnų bendruomenėmis tęsė projekto „Partnerystės įgūdžiai per kulinarinio paveldo patirtį“ įgyvendinimą. Įrengta bendruomenės virtuvė, pasiūti rūbai, 7 rajono renginiuose pristatytos bendruomenių edukacinės kulinarinio paveldo programos. Pasvalio krašto kulinarinio paveldo pristatymai buvo surengti Pajiešmeniuose, Namišiuose, Diliauskuose, Daujėnuose, Raubonyse, Pasvalio mieste šventėje, Respublikinėje sutartinių atlikėjų šventėje, vykusioje ir Ąžuolpamūšės piliakalnyje.
2020 m. spalio 16 d. Raubonių bendruomenės atstovės  pirmininkė Gražina Paškevičienė ir tarybos narė Lidija Zagorskienė dalyvavo VšĮ „prie Raubonių malūno“ organizuotuose verslumo I dalies mokymuose Pasvalio r. gyventojams „Verslo veiklų planavimas: nuo vizijos iki konkretaus veiksmo“. Mokymai vyko „Tatulos vingiai“ kaimo turizmo sodyboje. 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko nuotoliniai II dalies mokymai. Juose dalyvavo bendruomenės tarybos narė L. Zagorskienė. Raubonių bendruomenė dalyvauja Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos valdybos veikloje ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje ir organizuotuose renginiuose. Pernai, festivalio „Vilnonės dienos“ metu vyko ir Pasvalio rajono bendruomenių sąskrydis. Bendruomenės pristatė savo krašto amatus, kulinarinio paveldo programas.


 

Ataskaita už 2019 metus

Gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt. Išsiųsta – 11 vnt. Įvyko 10 bendruomenės tarybos posėdžių. Įvyko 2 visuotiniai bendruomenės narių susirinkimai. Balandžio 12 d. vyko bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Dalyvavo 53 bendruomenės nariai. Spalio 18 dieną vyko bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Dalyvavo 57 nariai. Susirinkime buvo nutarta parduoti bendruomenės turimą nekilnojamą turtą – du pastatus.
Kaip ir kasmet suorganizuotos 2 aplinkos tvarkymo talkos.

Balandžio 24 d. vykusios kaimo talkos metu sutvarkyta parko teritorija, sugrėbti lapai, surinktos šiukšlės. Dalyvavo 34 žmonės. Gegužės 1 d. Ąžuolpamūšės piliakalnyje surengtoje aplinkos tvarkymo talkoje dalyvavo 11 rauboniečių.
Visus metus netrūko ir kultūrinių renginių. Gegužės 31 d. vyko literatūrinė popietė „Teka žodis lyg tyras vanduo“. Dėkojame už tokią puikią idėją ir įdėtą nuoširdų triūsą vakaro vedėjoms Birutei Simsonienei ir Zitai Baltrušiūnienei.
Birželio 23 dieną prie Raubonių malūno, Tatulos pakrantėje, suorganizuota Joninių šventė.
Liepos 6 d. Pakiliai ir džiugiai nuskambėjo Tautiška giesmė Raubonyse. Dalyvavo 40 žmonių. Ačiū šauniesiems kaimynams pajiešmenienčiams “Tibi-Dibi-Dachams” už padovanotą gerą nuotaiką, dėkojame visiems už bendrystę, nuoširdumą, skambias dainas! 
Liepos 13 d. Suorganizuota kelionė į Klaipėdą. Dalyvavo 47 žmonės. Kelionę suorganizavo tarybos narė Lidija Zagorskienė. Ačiū jai!
Liepos 31 d. Lietuvos Katalikių Moterų draugijos narės meldėsi Raubonių koplyčioje. Vėliau renginys vyko sodyboje „Tatulos vingiai“ Raubonyse. Bendruomenė pasveikino iš visos Lietuvos susirinkusias aktyvias moteris katalikes, joms skyrė koncertą. Dalyvavo 67 žmonės.
Liepos mėn. Įgyvendintas projektas „Tvarkome kaimo viešąsias erdves“ – 707,13 eurų. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 600 eurų, 107,13 eurų prisidėjo Raubonių kaimo bendruomenė. Viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai buvo įsigyta benzininė savaeigė vejapjovė. 
Rugpjūčio 17 d. Vyko Baltijos kelio 30-mečio minėjimas Žadeikiuose, kuriame kvietėme paskanauti Raubonių bendruomenės gaspadinių gaminamų „virtienių“!
Rugpjūčio 18 d. įvyko istorinio senovinės technikos žygio “Baltijos kelias klasika“ dalyvių sutikimas Raubonyse! Džiaugiamės ir dėkojame visiems dalyvavusiems! Už idėja ačiū B. Simsonienei ir Z. Baltrušiūnienei.
Rugpjūčio 20 d. vyko talka, tvarkėme šlaitą, kuriame vėliau sukūrėme kompoziciją. Reikėjo labai daug gėlių žiedų, ir daug darbščių rankų, kad šlaitas pražystų Baltijos valstybių vėliavų spalvomis. Rugpjūčio 22 dienos popietę kompozicija, skirta Baltijos kelio 30-mečiui, buvo baigta ir džiugino visų, vykstančių šiuo istoriniu keliu, širdis. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame visoms moterims, kurios iš savo darželių suskynė gražiausias gėles ir šauniesiems talkininkams už kompozicijos kūrimą!
Rugsėjo dienomis nuklegėjo, nušurmuliavo, numirgėjo, nuskambėjo IV-asis amatų ir muzikos festivalis “Vilnonės dienos”, padovanojęs nepamirštamus įspūdžius, geras emocijas, šypsenas, širdžių ir pirčių šilumą. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie jo organizavimo.
Rugsėjo 21 d. Raubonių bendruomenės tradicinės instrumentinės muzikos ir edukacinės programos „Pasvalio krašto kulinarinis paveldas“ pristatymas Pasvalio miesto šventėje, kiemelyje “Vys par to alo“. Dalyvavo 7 moterys.
Rugsėjo 24 d. mėn. Raubonyse, šalia malūno suskambėjo sakartveliečių dainos ir šokiai. Juos sutiko ir priėmė bendruomenės aktyvas. Svečiai buvo supažindinti su mūsų krašto tradicijomis ir papročiais, pavaišinti raubonietiškais „virtieniais“. 
Spalio – lapkričio mėnesiais įgyvendintas projektas “Savęs pažinimo link – per meno terapiją”. Rauboniečiai buvo pakviesti į praktinius garso ir meno terapijos užsiėmimus. Jie prasidėdavo Gongų garsais ir tęsėsi mandalų tapymu ant drobės. Dalyvavo 50 žmonių. Vėliau buvo surengta padarytų darbų paroda.
Spalio 26 d. Raubonių bendruomenės žmonės, kartu su kitomis Saločių seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo išvykoje į kaimyninį Biržų kraštą. Išvyką organizavo Žilpamūšio bendruomenė, o ji buvo finansuota iš bendruomeninės veiklos stiprinimo lėšų. Išvykoje dalyvavo 25 Raubonių bendruomenės nariai.
Gruodžio 15 d.  Raubonyse įvyko tradicinė advento šviesos šventė “Sugrįžtuvės”. Jos metu vyko koncertas, mugė. Buvo pristatyta mandalų paroda.
Gruodžio mėnesį buvo suorganizuota kalėdinė eglutė bendruomenės narių vaikučiams. Dovanėles gavo 40 vaikų. Vaikai dovanėles gavo ir nuo svečių iš Norvegijos.
Jau keletą metų bendruomenė vykdo gražią akciją – prieš Kalėdas aplanko iš namų nebeišeinančius bendruomenės narius. Buvo aplankyta ir pasveikinta 20 žmonių.
Gruodžio 28 d. vyko tradicinis metų padėkos vakaras „Ant gerumo sparnų“. Jo metu padėkota visiems gerus darbus atlikusiems asmenims ir tiems kas aktyviai prisidėjo prie bendruomenės veiklos. Dalyvavo 69 žmonės.
2019 m. pradėta kurti Raubonių bendruomenės SAVA strategija.
2019 metais Raubonių bendruomenė kartu su partneriais – Namišių, Atžalyno ir Daujėnų bendruomenėmis pradėjo projekto „Partnerystės įgūdžiai per kulinarinio paveldo patirtį“ įgyvendinimą. Įsigyti baldai, buitiniai elektros prietaisai, reikalingi bendruomenės virtuvei įrengti.
Gruodžio 2 d. bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė dalyvavo Panevėžio apskrities Vietos veiklos grupių tinklo organizuotame seminare „Pažangaus kaimo link“, kuris vyko Pasvalio rajone, Raubonių kaime, „Tatulos Vingiai“ kaimo turizmo sodyboje. Seminaro esmė susipažinti su pažangių kaimų koncepcija. Vyko diskusijos apie tai, koks turėtų būti pažangus kaimas Panevėžio apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi. Po seminaro dalyviai nepraleido progos susipažinti su Raubonių kaime įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, lankėsi Raubonių vandens malūne, vilnų karšykloje-verpykloje, susipažino su Pasvalio rajono vietos veiklos grupės Tarptautinio projekto metu, potencialaus pareiškėjo įsigyta vilnos-veltinio pirtimi, sužinojo jo teikiamą naudą.


Ataskaita už 2018 metus

Įgyvendinti 2 projektai.
Projektas „Kaimo kraštovaizdžio gerinimas ir aplinkos tvarkymas“ – 600 eurų. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos.
Projektas „Savęs pažinimo link“ – 600 eurų. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
2018 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 12 vnt. Išsiųsta – 16 vnt.
Per 2018 m. įvyko 2 visuotiniai ataskaitiniai susirinkimai, 10 bendruomenės tarybos posėdžių.
2018 m. sausio 26 d. bendruomenėje lankėsi LR Premjeras Saulius Skvernelis ir jį lydinti delegacija. Apsilankymo Raubonių vandens malūne vilnų karšykloje-verpykloje metu svečiai susipažino su veikiančiais vilnų karšyklos įrenginiais ir amatų centro veikla. Paskutinė Ministro Pirmininko stotelė Pasvalio rajone buvo susitikimas su Raubonių bendruomene. Ministras pirmininkas bendruomenei padovanojo 50 Lietuvos trispalvių. Jos išdalintos kaimo gyventojams.
2018 m. vasario 16 d. Rauboniečiai originaliai paminėjo ir Lietuvos šimtmetį – susirinkę istorinėje vietoje prie Raubonių vandens malūno, sugiedojo Tautišką giesmę, įsiamžino foto nuotraukoje. O vėliau stebėjo vilnonės trispalvės kelią, demonstruojamą antrąjį šimtmetį skaičiuojančiomis mašinomis.
2018 m. kovo 30 d. vyko bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 63 bendruomenės nariai. Išrinkta nauja bendruomenės taryba.
2018 m. balandžio 20 dieną, Saločiuose 100-mečio ąžuolyne žaliuos ir mūsų pasodintas Raubonių bendruomenės ąžuoliukas. Jo numeris 31.
2018 m. balandžio mėn. vyko 2 kaimo aplinkos tvarkymo talkos. Jų metu sutvarkyta parko teritorija, sugrėbti lapai, surinktos šiukšlės. Dalyvavo 34 žmonės.
2018 m. balandžio 28 d., kartu su asociacija „Aktyvus Pasvalys“, Ąžuolpamūšės piliakalnyje surengta aplinkos tvarkymo talka. Joje dalyvavo 11 rauboniečių.
2018 m. gegužės mėn. vyko 2 aplinkos tvarkymo talkos. Jų metu sutvarkyta Tatulos pakrantė ir senojo ąžuolo aplinka. Dalyvavo 15 žmonių.
2018 m. birželio 29 d. Pirmojo Pasaulio pasvaliečių suvažiavimo baigiamasis renginys vyko Raubonyse. Svečiai susipažino su Raubonių amatų centro  veikla, maloniai pabendravo  Tatulos vingių sodyboje, klausėsi folkloro ansamblio “Tatula” koncerto.
2018 m. Raubonių bendruomenė dalyvavo Delfi organizuojamoje socialinėje akcijoje „Bendruomenė 2018“. Surinkti beveik 22 tūkstančiai jūsų balsų.
2018 m.  liepos 6 d. Šimtmečio Tautiška giesmė skambėjo ir Raubonyse!
2018 m. liepos 28 d. Šauniosios bendruomenės gaspadinės rūpinosi, kad meninio projekto “Gustonys” dalyviai galėtų paskanauti tikrų aukštaitiškų “virtienių.
2018 m. liepos mėn. įgyvendintas projektas „Raubonių kaimo kraštovaizdžio gerinimas ir aplinkos sutvarkymas“. Projekto lėšomis bus sutvarkytos ir perdažytos medines skulptūros, sutvarkyta jų aplinka. Nudažytas tiltelis, perdažytas kryžius. Visus darbus atliko seniūnijos  įdarbintas Augustas Juzėnas. Suoliukus padovanojo Leonas Mažukna. Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis gražėja mūsų kaimo aplinka!
2018 m. rugpjūčio mėn. iš Pasvalio krašto muziejaus atkeliavo akcija „Prisijunk prie trispalvės juostos mezgimo“.  Prie šios akcijos prisidėjo ir Raubonių bendruomenės moterys, numezgusios kelis metrus trispalvės. Taip jos įsiamžino juostoje, skirtoje Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2018 m. rugpjūčio mėn. įvyko dar viena talka. Atsinaujinusios skulptūros kvieste kvietė sutvarkyti šalia esantį parko vaizdą, išgenėti šakas, krūmus. Nuspręsta parkui suteikti saulės šviesos, išryškinti atnaujintas skulptūras. Rezultatas pranoko pats save, prisėdus ant naujų suolelių, galima pasidžiaugti, pasigerėti kaimo vaizdu. Taip pat buvo išgenėtas bendruomenės ąžuolas, atvežta akmenų, jais papuošta teritorija. Ačiū iniciatoriams: B. P. Simsonams, R. Dinsmonui ir visiems prisidėjusiems!
2018 m. rugsėjo 16 d. bendruomenės gaspadinės dalyvavo Kulinarinio paveldo varžytuvėse, vykusiose Pasvalio miesto šventės metu. Laimėta antroji vieta.
2018 m. spalio mėn. Pasvalyje, kraštiečių 100-mečio ąžuolyne pasodintas Raubonių bendruomenės ąžuoliukas. Jo numeris 22.
2018 m. spalio 19 d. įvyko popietė skirta pagyvenusiems žmonės, kurią padėjo organizuoti ir bendruomenė.
2018 m. spalio mėn. Raubonių bendruomenės žmonės, kartu su kitomis Saločių seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo išvykoje į kaimyninį Biržų kraštą. Išvyką organizavo Saločių bendruomenė, o ji buvo finansuota iš bendruomeninės veiklos stiprinimo lėšų.
2018 m. lapkričio 14 dieną vyko bendruomenės visuotinis gyventojų susirinkimas. Dalyvavo 52 gyventojai.
2018 m. lapkričio ir gruodžio mėn. buvo įgyvendintas projektas „Savęs pažinimo link“. Jo metu buvo išbandyta garso ir meno terapija.
2018 m. gruodžio mėnesį 19 d. buvo suorganizuota kalėdinė eglutė bendruomenės narių vaikučiams, kurių amžius iki 11 metų. Prieš gražiausias metų šventes – Kalėdas, su dovanomis buvo aplankyti iš namų nebeišeinantys bendruomenės nariai. Gruodžio 28 d. vyko tradicinis metų padėkos vakaras „Ant gerumo sparnų“. Jo metu padėkota visiems gerus darbus atlikusiems asmenims, tiems kas aktyviai prisidėjo prie bendruomenės veiklos. Jau tapo gražia tradicija kasmet prieš Kalėdas papuošti eglutę lauke.
2018 metais Raubonių bendruomenė kartu su partneriais – Namišių, Atžalyno ir Daujėnų bendruomenėmis parengė paraišką projekto „Partnerystės įgūdžiai per kulinarinio paveldo patirtį“ įgyvendinimui. Ją pateikė Pasvalio r. VVG dėl finansavimo skyrimo. Dalyvauta Daujėnų bendruomenės jubiliejiniame renginyje „15+1“.
2018 m.  bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė dalyvavo  Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos valdybos veikloje ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje ir organizuotuose renginiuose.


Ataskaita už 2017 metus

Įgyvendinti penki projektai:
Projektas „Trečiasis amatų – Vilnonės dienos“. Jo finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės buvo gauta 1900 eurų.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos veiklos viešinimas“. Jo finansavimui iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 600 eurų. Projektas parengtas turistų srautų pritraukimui ir gerosios patirties viešinimui.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos lietaus nuvedimo sistemos įrengimas“ – iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto gauta 350 eurų.
Projektas „Bendrauk, išmok, padaryk, padovanok“. Jo finansavimui gauta 2018 eurų, pagal 2017 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.
Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“. Jo įgyvendinimui iš Pasvalio rajono sveikatos specialiosios rėmimo programos buvo gauta 800 eurų. Buvo suorganizuotos 4 išvykos į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 4 išvykos į Pasvalio PASP centro druskų kambarį, 2 paskaitos apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.Per 2017 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt., išsiųsta – 9 vnt. Įvyko 1 visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir 10 tarybos posėdžių.
Įgyvendinti penki projektai:
Projektas „Trečiasis amatų – Vilnonės dienos“. Jo finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės buvo gauta 1900 eurų.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos veiklos viešinimas“. Jo finansavimui iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 600 eurų. Projektas parengtas turistų srautų pritraukimui ir gerosios patirties viešinimui.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos lietaus nuvedimo sistemos įrengimas“ – iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto gauta 350 eurų.
Projektas „Bendrauk, išmok, padaryk, padovanok“. Jo finansavimui gauta 2018 eurų, pagal 2017 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.
Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“. Jo įgyvendinimui iš Pasvalio rajono sveikatos specialiosios rėmimo programos buvo gauta 800 eurų. Buvo suorganizuotos 4 išvykos į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 4 išvykos į Pasvalio PASP centro druskų kambarį, 2 paskaitos apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.
Per 2017 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt., išsiųsta – 9 vnt. Įvyko 1 visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir 10 tarybos posėdžių.
Balandžio mėnesį bendruomenė prisijungė prie akcijos „Darom – 2017“ ir tvarkė Ąžuolpamūšės piliakalnį. Dalyvavo 38 žmonės. Birželio ir liepos mėnesiais vyko dar kelios aplinkos tvarkymo talkos. Buvo tvarkomas parkas ir paminklinio akmens išnykusiems kaimams teritorija.
Įgyvendinti penki projektai:
Projektas „Trečiasis amatų – Vilnonės dienos“. Jo finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės buvo gauta 1900 eurų.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos veiklos viešinimas“. Jo finansavimui iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 600 eurų. Projektas parengtas turistų srautų pritraukimui ir gerosios patirties viešinimui.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos lietaus nuvedimo sistemos įrengimas“ – iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto gauta 350 eurų.
Projektas „Bendrauk, išmok, padaryk, padovanok“. Jo finansavimui gauta 2018 eurų, pagal 2017 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.
Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“. Jo įgyvendinimui iš Pasvalio rajono sveikatos specialiosios rėmimo programos buvo gauta 800 eurų. Buvo suorganizuotos 4 išvykos į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 4 išvykos į Pasvalio PASP centro druskų kambarį, 2 paskaitos apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.Per 2017 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt., išsiųsta – 9 vnt. Įvyko 1 visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir 10 tarybos posėdžių.
Įgyvendinti penki projektai:
Projektas „Trečiasis amatų – Vilnonės dienos“. Jo finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės buvo gauta 1900 eurų.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos veiklos viešinimas“. Jo finansavimui iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 600 eurų. Projektas parengtas turistų srautų pritraukimui ir gerosios patirties viešinimui.
Projektas „Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos lietaus nuvedimo sistemos įrengimas“ – iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto gauta 350 eurų.
Projektas „Bendrauk, išmok, padaryk, padovanok“. Jo finansavimui gauta 2018 eurų, pagal 2017 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą.
Projektas „Senjorų sveikatinimo gidas“. Jo įgyvendinimui iš Pasvalio rajono sveikatos specialiosios rėmimo programos buvo gauta 800 eurų. Buvo suorganizuotos 4 išvykos į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 4 išvykos į Pasvalio PASP centro druskų kambarį, 2 paskaitos apie sveiką gyvenseną ir fizinio aktyvumo naudą.
Per 2017 m. gauta raštų, pranešimų ir kitų dokumentų – 6 vnt., išsiųsta – 9 vnt. Įvyko 1 visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir 10 tarybos posėdžių.
Balandžio mėnesį bendruomenė prisijungė prie akcijos „Darom – 2017“ ir tvarkė Ąžuolpamūšės piliakalnį. Dalyvavo 38 žmonės. Birželio ir liepos mėnesiais vyko dar kelios aplinkos tvarkymo talkos. Buvo tvarkomas parkas ir paminklinio akmens išnykusiems kaimams teritorija.
Birželio mėnesį bendruomenės atstovai dalyvavo Saločių miestelio šventėje „Antaninės ant Mūšos“.
Liepos 15 dieną į 4-ąjį kraštiečių susitikimą susirinko Raubonyse ir aplinkiniuose kaimuose gimę, augę, dirbę, gyvenę ir dabar gyvenantys žmonės. Išnykusių Ąžuolytės, Našlėnų, Trečionių, Medomiškio kaimų atminimas įamžintas paminkliniame akmenyje.
Rugsėjo pradžioje vyko trečiasis amatų festivalis „Vilnonės dienos“. Dalyvavo daug amatininkų, kurie demonstravo amatus, vyko įvairios vilnonės varžybos, mugė, koncertavo folkloro ansambliai.
Spalio – gruodžio mėnesiais bendruomenė įgyvendino projektą „Bendrauk, išmok, padaryk, padovanok“. Įgyvendinant projektą įsigytos visos mokymo medžiagos ir priemonės, surengta 14 mokomųjų kūrybinių užsiėmimų septynių Saločių seniūnijos bendruomenių nariams. Jų metu Raubonių bendruomenės tradiciniame amatų centre vykusiuose mokymuose bendruomenių nariai turėjo galimybę bendrauti, išmokti vilnos amato ir savo rankomis sukurti veltus darbus. Buvo sukurti 107 veltinio darbai: 96 šlepetės, 4 kepurės, 2 šaliai, 2 pirštinės, 3 riešinės. Užsiėmimuose dalyvavo 112 dalyvių. Gruodžio 16 dieną Raubonių kultūros namuose vyko padarytų darbų paroda, o prieš šventes vyko socialinė akcija, kurios metu aplankyti seniūnijos vieniši ir senyvi žmonės gavo dovanų – veltų šlepečių.
Lapkričio 18 dieną vyko vakaras, skirtas Raubonių bendruomenės kultūrinės veiklos 60-mečiui paminėti. Jo metu padėkota bendruomenės saviveiklininkams, vyko foto nuotraukų paroda „Kelionė per šešis dešimtmečius“, vietos saviveiklininkų koncertas „Su daina ir šokiu, visada mes kartu“, vakaronė „Suėję į būry, pabūkim kartu“. Renginyje dalyvavo 159 dalyviai.
Gruodžio mėnesį buvo suorganizuota kalėdinė eglutė bendruomenės narių vaikučiams, kurių amžius iki 11 metų. Prieš gražiausias metų šventes – Kalėdas su dovanomis buvo aplankyti  iš namų nebeišeinantys bendruomenės nariai. Gruodžio 29 d. vyko tradicinis metų padėkos vakaras „Ant gerumo sparnų“. Jo metu padėkota visiems gerus darbus atlikusiems asmenims ir tiems, kas prisidėjo prie bendruomenės veiklos.
Gruodžio 17 d. bendruomenės pirmininkė G. Paškevičienė dalyvavo Pasvalio VVG surengtame renginyje „Kurkime bendruomenių ateitį kartu“. Buvo kalbama kaip rasti bendrą kalbą tarp skirtingų amžiaus grupių, koks turi būti bendradarbiavimas su valdžios atstovais, politikais.  Pasvalio VVG pirmininkė H. Simonaitienė pasidalino apie strategijų svarbą bendruomenėms.


Ataskaita už 2016 metus

Pernai vyko 1 kaimo bendruomenės narių visuotinis susirinkimas ir 12 tarybos posėdžių. Kaip ir pernai organizuota daug talkų, kurių metu toliau tvarkėme malūno teritoriją, Tatulos pakrantes, bendruomenės aikštelių teritoriją, parką. Kaimas kasmet vis gražėja. Tai talkų rezultatas. Ačiū visiems nors kartą dalyvavusiems talkoje.
Netrūko ir renginių. Birželio mėnesį dalyvavome Saločių miestelio šventėje „Antaninės ant Mūšos“, pristatėme programą „Vilnos kelias“. Taip pat buvome išvykę į Druskininkus. 
Liepos mėnesį vyko vasaros šventė, kurios metu buvo paskelbti gražiausiai tvarkomos aplinkos apžiūros rezultatai, įteikti kalendoriai su gražiausių sodybų ir kiemų nuotraukomis.
Rugsėjo mėnesį vyko antrasis amatų festivalis “Vilnonės dienos”, rudens lygiadienis.
Gruodžio mėnesį vyko Saločių seniūnijos bendruomenių sveikatinimo vakaronė, kurioje dalyvavo ir rauboniečiai. Ten pristatė nuotaikingą šou programą „Linksmos sveikuolės“, atliko įvairias užduotis.
Surengti tradiciniai kalėdiniai renginiai: eglutė vaikams, susitikimas su norvege, sušvito eglutė lauke, padaryti atvirukai ir išsiųsti sveikinimai, surengtas padėkos vakaras. Reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą šventinė eglutė papuošta ne tradiciniais žaisliukais, o vilnoniais darbeliais. 
Praėję metai buvo reklamos, išbandymų ir iššūkių metais. Metų pradžioje atvyko laidos „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“ kūrėjai, Kovo 11-ąja bendruomenė gavo „Metų deimančiuką“, pavasarį Raubonių malūne lankėsi naujienų portalo 15min. žurnalistai, „Lietuvos ryto“ televizijos laidos „Auginantiems savo kraštą“ kūrėjai, apie bendruomenę ir malūną rašė žurnalas „Šeimininkė“, „Ūkininko patarėjas“.
Rugsėjo 3 dieną Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyko I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė-mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginyje dalyvavo ir Pasvalio rajoną atstovavo Raubonių kaimo bendruomenė, kurį pristatė tradicinių amatų centro veiklą. Už suteiktą transportą esame dėkingi Pasvalio rajono savivaldybei.
Bendruomenės ir amatų centro veikla pristatyta ir Bendruomenių kontaktų mugėje Marijampolėje, “Gyvosios archeologijos dienoje Biržuose – Biržų laukas”, taip pat Lietuvos televizijoje – pavasarinės mugės metu. Vilnonėm spalvom nuspalvinom Panevėžio literatūrinę žiemą, kuri vyko gruodžio pradžioje Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.
Visa šį reklama išgarsino mūsų malūną ir ten įsikūrusi amatų centrą. Todėl visus metus netrūko lankytojų norinčių pamatyti, dalyvauti ir išmokti. 
Apie skaniuosius raubonių gaspadinių verdamus virtinius garsas pasklido plačiai, juos teko virti Saločiuose, Joniškėlyje, Pasvalyje, o Raubonyse nesuskaičiuojama kiekį kartų.
Pernai buvo įgyvendinti 4 projektai. Projektas “Gimtasis kraštas mano akimis”, buvo finansuotas Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis. Gauta 200 eurų. Už juos įsigytas pastatomas stendas ir dažai spausdintuvui.
Projektas “Raubonių bendruomenės šventė – Vasaros spalvos”, kuriam finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Buvo gauta 1500 eurų, jie panaudoti šventės pravedimui: suvenyrams, dovanėlėms ir šokoladui vaikams, batuto nuomai, įgarsinimui, kalendoriams, nuotraukoms, taurėms ir medaliams bei šventės svečių pavaišinimui. 
Projektas „Antrasis amatų festivalis – Vilnonės dienos“. Bendra projekto vertė 2628 eurai. 2000 eurų paramos lėšos, 500 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybė, 128 eurus prisidėjo Pasvalio kultūros centras. Įgyvendinant šį projektą buvo surengtas amatų festivalis, kurio metu vyko mugė, buvo demonstruojami įvairūs amatai, vyko kūrybiniai mokymai, 5 folkloro ansambliai pristatė savo krašto dainuojamą, šokamą ir pasakojamą folklorą. Buvo įsigytos reikalingos medžiagos, reklaminiai plakatai, išnuomota scena, sumokėta už įgarsinimo paslaugą, kolektyvų dalyvių maitinimą. Festivalio metu buvo siekiama šalies rekordo – mezgamos didžiausios pirštinės, kurios pabaigtos megzti per Pasvalio miesto šventę. 
Projektas „Senieji vilnos amatai Raubonių malūne”. Finansavimas gautas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bendra projekto vertė 11225 eurai. Paramos suma 9892 eurai, 1333 eurus skyrė Pasvalio rajono savivaldybė. Projekto tikslas – stiprinti Raubonių kaimo vietos tapatybę puoselėjant tradicinius amatus kultūros paveldo objekte. Įsigytos vilnos vėlimui būtinos priemonės ir medžiagos, taip pat baldai, kompiuterinė technika, foto įranga, palapinė, stalai, suolai reikalingi vilnos gaminių vėlimui ir pristatymui, sumokėta už mokymo paslaugas, projekto dalyvių maitinimą. Projekto įgyvendinimo metu vyko gerosios patirties sklaida, buvo suorganizuota pažintinė išvyka pas Vilniaus Dailės akademijos Tekstilės katedros studentus, įsikūrusius Mizarų kaime, Druskininkų rajone. Vėliau jie dalyvavo mūsų amatų festivalyje.


Ataskaita už 2015 metus

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 3 kaimo bendruomenės narių visuotiniai susirinkimai ir 12 tarybos posėdžių. 
Prabėgę 2015 metai įsimins dėl daugybės talkų, kurios buvo organizuotos nuo pat ankstyvo pavasario. Pirmoji talka įvyko kovo mėnesį. Talkos metu sutvarkyta malūno teritorija ir Tatulos pakrantės. Per šią talką susmulkinta 250 maišų šakų. Tai padaryti padėjo Kraštų bendruomenės technika. Ačiū draugiškiems kaimynams! Antroji talka buvo suorganizuota balandžio mėnesį. Kitos – gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Džiaugiamės visais talkininkais ir tariame jiems nuoširdų ačiū.
Gegužės 9 d. bendruomenė prisidėjo organizuojant Pasvalio dekanato jaunimo dieną. Džiaugiamės, kad nebuvo aplenkti ir Raubonys, kad jaunimą vežę autobusai sustojo mūsų kaime prie kryžiaus, kad mūsų koplytėlę aplankė Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Ačiū visiems, kas prisidėjo pinigais, naminio maisto produktais, kurie buvo įteikti svečiams. O už surinktus pinigus vaišinome piligriminės kelionės dalyvius. 
Birželio mėnesį buvome išvykę į Naisius. Šią kelionę suorganizavo B. Simsonienė. Dar į vieną Birutės organizuotą kelionę išsiruošėme liepos pabaigoje – buvome išvykę į kaimyninį Biržų kraštą, apžiūrėjome naujai pastatytą Kirkilų apžvalgos bokštą, aplankėme Linkevičių ir Cibų ūkius. Iš abiejų kelionių parsivežėme daug gerų ir teigiamų emocijų, nepakartojamų įspūdžių. Dėkojame Birutei už geras idėjas ir puikų organizacinį darbą. Lauksime naujų išvykų.
Liepą dalyvavome rajono bendruomenių jaunimo sąskrydyje Saločiuose. Vaikus ir jaunimą mokėme gaminti tradicinius aukštaitiškus virtinukus.
Liepos mėnesį net tris dienas vyko vilnos vėlimo mokymai. Džiaugiuosi, kad jie buvo populiarūs, kad šis amatas jau turi savo gerbėjų mūsų kaime. 
Praėję metai buvo dosnūs projektų. Jų įgyvendinome net keturis. Projektas “Tradicinių amatų centro kūrimas” finansuotas iš Pasvalio VVG lėšų. Bendra projekto vertė 64353,57 €. 57918,21 eurai yra paramos lėšos, prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Pasvalio rajono savivaldybė 5791,82 €, bei Raubonių kaimo bendruomenė savanorišku darbu už 643,54 €. Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie darbai: sutvarkyta elektrotechninė dalis: elektros darbai, vaizdo ir stebėjimo sistema, apsauginė signalizacija, žaibosauga, atliktas tecnologinės įrangos remontas, suremontuotos patalpos, įsigyti reikiami vidaus baldai, lauko bio tualetai, surengtos vilnos vėlimo pamokos, sumokėta už techninio projekto parengimą ir konsultanto paslaugas projekto įgyvendinimo klausimais. 
Projektas „Amatų festivalis – Vilnonės dienos“. Bendra projekto vertė 2500 eurų. 2000 eurų paramos lėšos, 200 eurų bendruomenės lėšos, 300 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybė. Įgyvendinant šį projektą buvo surengtas amatų festivalis, kurio metu vyko skirtingų etnografinių regionų folkloro ansamblių pasirodymas, amatų demonstravimas ir kūrybiniai mokymai, įsigytos reikalingos medžiagos, reklaminiai plakatai, išnuomota scena, sumokėta už įgarsinimo paslaugą.
Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas Raubonių bendruomenės poreikiams“. Bendra projekto vertė 6769,28 eurų. Paramos lėšos 5788,60 Eurai. Bendruomenės lėšos 480,63 eurų, 500 eurų prisidėjo Pasvalio rajono savivaldybės administracija. Įgyvendinant projektą sutvarkyta viešoji erdvė, įrengti pėsčiųjų takeliai, pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės, lauko treniruokliai. Įsigyti įrankiai erdvei sutvarkyti ir prižiūrėti. 
Projektas „Mus vienija bendra veikla ir noras pagrąžinti savo kaimą“. Iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos gauta 220 Eurų. Už juos įsigyti aplinkos tvarkymui ir priežiūrai reikalingi įrankiai.
Pernai rugpjūčio mėnesį bendruomenė įsigijo du pastatus. Džiaugiamės, kad tvarkant apleistą teritoriją ir griūvančius pastatus atsiliepė daugelis ir prisidėjo kuo gali – darbu, lėšomis, technika.
Rugsėjo įvyko I amatų festivalis “Vilnonės dienos”. Festivalis sutapo su Raubonių karšyklos amatų centro atidarymu. Šiam renginiui buvo pradėta ruoštis iš anksto. Nuo rugpjūčio pradžios organizuotos talkos, kurios vyko kiekvieną savaitę iki pat festivalio. Neįmanoma išvardinti visų talkininkų pavardžių, bet jie tikrai myli savo kaimą, nori, kad jis būtų gražesnis, švaresnis, šviesesnis. Ačiū visiems. 
Kaimas pagražėjo ir pašviesėjo, keičiasi Tatulos slėnis, malūno ir bendruomenės teritorijos, keičiasi kaimo parkas. 2015 metais noras pagrąžinti kaimą neliko nepastebėtas – bendruomenė buvo apdovanota Pasvalio miesto šventės metu, jai įteikta padėka už tėviškės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, bendruomenės kultūros ugdymą, bei pavyzdingą aplinkos tvarkymą.
Metams bėgant į pabaigą surengta eglutė vaikams, išsiųsti sveikinimai visiems bendruomenės nariams, surengta advento šviesos šventė, kalėdinė “Vilnonė mugė”, susitikimas su norvege I. Bekkevik, sušvito ir eglutė lauke, metų padėkos išdalintos tradiciniame padėkos vakare. Antrą kartą buvo aplankyti niekur iš namų nebeišeinantys kaimo gyventojai. 
2015-ieji buvo dosnūs iššūkių ir svarbių darbų, kurių bendruomenė neišsigando ir iš peties paplušėjusi – įveikė. Surinkusi 885 jūsų balsus, Raubonių kaimo bendruomenė “Metų deimančiukų” rinkimuose gavo “Metų bendruomenės” įvertinimą. Ačiū visiems už palaikymą, nuoširdžius linkėjimus ir sveikinimus.


Ataskaita už 2014 metus

Bendruomenė gyvuoja jau dvyliktus metus. Bendruomenėje 144 nariai. Per šį laikotarpį į bendruomenę įstojo 5 nariai, išstojo 5, mirė 2 nariai. 
2014 metais buvo parengtos paraiškos ir įgyvendinti projektai „Būsi sveikas ir aktyvus, būsi laimingas“ bei „Ir dirbame, ir švenčiame kartu“, juos finansavo Pasvalio rajono savivaldybės ir visuomenės sveikatos rėmimo programa. Pirmajam buvo skirta 500 lt, o antrajam – 212 lt. 
Kovo mėnesį vyko kaimo bendruomenės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Tą pačią dieną vyko ir Raubonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Daugiausiai balsų surinko ir rinkimus laimėjo Renė Tirylienė. 
Balandį organizavome tradicinę švarinimosi akciją – prisijungėme prie visuotinės tvarkymosi talkos „Darom 2014”. Jos metu buvo tvarkoma Raubonių malūno teritorija ir Tatulos pakrantės. „Bočių“ moterys talkininkams privirė gardžios košės, arbatos. 
Birželį vykom į Pasvalio VVG 10-mečio šventę. Ten pristatėme savo veiklą ir įgyvendintus projektus. 
Jau daug metų organizuojam tradicinę vasaros šventę. Prie šventės organizavimo prisidėjo gausus būrys talkininkų: Raubonių saviveiklininkai, daugiafunkcio centro lankytojai ir jų vadovė, jaunimas. Atrakcionus ir pramogines rungtis organizavo Ksaverija Skujienė, Liolita Baranauskienė ir Lukas Simsonas. Vakare salves iš savo padarytos patrankos iššovė Kazimieras Balčiūnas Triūsė šaunios šeimininkės Vaida Balčiūnienė ir Sonata Simsonienė. Esame dėkingi šventės rėmėjams: UAB “Indritus”, Eivydui Vaškevičiui, Kavinei „19-as kilometras“, UAB “R-vizija”, Annai ir Sigitui Baltaduoniams, Genovaitei ir Leonui Mažuknoms, Pranciškai ir Antanui Ranoniams, Gitanai ir Zenonui Ranoniams, Birutei ir Petrui Simsonams, Dianai ir Nerijui Svirpliams.
Keliaujančius Via Balticos keliu džiugino rauboniečių sukurta originali gėlių kompozicija, skirta Baltijos kelio 25-mečiui pažymėti. Padėkų už šią kompoziciją sulaukėm iš pačios “Baltijos kelio” atminimo įamžinimo organizatorės Angonitos Rupšytės ir Neringos miesto savivaldybės bei kitų žmonių.
Rugsėjį bendruomenės aktyvas ir dienos centro mergaitės dalyvavo Pasvalio miesto šventėje. Pasipuošėme bendruomenės atributika, pasigaminom skambų šūkį, o mergaitės pristatė rūbų kolekciją.
Gruodžio mėnesį buvo surengti net keli renginiai: popietė pagyvenusiems žmonėms, su kalėdinėmis dovanėlėmis atkeliavo Inger Bekkevik iš Norvegijos, surengta Kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. Išdalintos 42 dovanėlės. 
Buvo sukurtos sveikinimo atvirutės ir išsiųstos visiems bendruomenės nariams. 
Pernai, pasiūlius „Bočių“ nariams, buvo aplankyti niekur iš namų nebeišeinantys rauboniečiai. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie šios akcijos: A. A Gelažiams, B. P Simsonams, R. Tyrilienei, S. Vaitiekūnienei, S. Mackutei ir S. Paškevičienei. Ačiū, kad aplankė įvairaus amžiaus rauboniečius bei ąžuolpamūšiečius, viso 11 žmonių. 
Paskutinįjį metų šeštadienį suorganizuotas tradicinis padėkos vakaras. Buvo išdalintos Metų padėkos.
Pernai gruodžio mėnesį gauta parama iš „Maisto banko“. Išdalinta 500 kg kopūstų ir 1000 kg morkų. 
Bendruomenės tarybos posėdžiai vyko kiekvieną mėnesį. Juose apsvarstyta daug įvairių aktualių klausimų. Per ataskaitinį laikotarpį bendruomenė išsiuntė 18 įvairių dokumentų: daugiausia prašymų. Gavome 10 įvairių dokumentų, informacinių pranešimų, atsakymų.
Raubonių kaimo bendruomenės taryba kreipėsi su prašymu į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją rasti galimybių rekonstruoti tiltą per Tatulą bei pritaikyti juo važiuojančio transporto intensyvumui ir svoriui. Gavome Pasvalio rajono savivaldybės atsakymą, kad 2015 metais planuojama parengti tilto projektinę rekonstravimo dokumentaciją ir jo rekonstravimą įtraukti į vietinės reikšmės kelių priežiūros plėtros programos 2014-2020 metų objektų sąrašą.
Opus klausimas visada buvo ir yra gatvių tvarkymas ir asfaltavimas. Pernai B. Simsonienė surinko gyventojų parašus, ir pateikėme prašymą dėl Alytaus gatvės sutvarkymo, nes ši gatvė yra labai prastos būklės, jai būtinas remontas. Raubonių gyvenvietėje yra 10 gatvių, keturios iš jų neasfaltuotos ir yra prastos būklės. Tačiau atsakymo dar nesulaukėme. 
Prieš metus pasirašėme Raubonių vandens malūno panaudą, ėmėmės aktyviai ieškoti pagalbos šiam unikaliam tecnikos ir architektūros paminklui. Padedami Vaidoto Gikio, kuris kaip konsultantas parengė paraišką projektui “Tradicinių amatų centro kūrimas”, vasario mėnesį su Pasvalio VVG pasirašėme šio vietos projekto įgyvendinimo sutartį. Bendra projekto vertė 64353,57 €. 
Šiemet yra gauta lėšų iš Kultūros paveldo departamento išsamiems malūno projektavimo darbams atlikti. Atlikus šiuos darbus bus galima tikėtis lengviau gauti reikiamą finansavimą ir toliau tvarkyti malūną.
Pernai pradėtas kurti dokumentinis filmas apie šį paveldo objektą. Nufilmuoti jame dirbusių žmonių pasakojimai ir prisiminimai. Padaryta daug fotonuotraukų, nufilmuotas malūnas iš paukščio skrydžio. Kai bus baigtas šis filmas jį pristatysime visuomenei. 
Dar pernai Raubonių kaimo bendruomenė pradėjo tvarkyti malūno teritoriją ir Tatulos pakrantes. Šiuos darbus tęsia ir dabar. Teritorija labai apleista, prižėlusi krūmų, joje daug sausuolių, vėjo nuverstų medžių. 
Norime, kad kaimas būtų švarus, sutvarkytomis ir prižiūrimomis pakelėmis, kad jame būtų saugu ir gera gyventi. Pagal galimybes tvarkome: pasitelkdami viešuosius darbus turinčius atlikti asmenis, surenkame šiukšles iš pakelių. 
Su Biržų regioninio parko direktoriumi tarėmės, kaip pagelbėti senajam ąžuolui, augančiam netoli tilto per Tatulą. Jis žadėjo atvykti ir apžiūrėti ąžuolą bei visą teritoriją. Turime svajonių įrengti apžvalgos takus, kad prie gražuolių medžių būtų galima prieiti bet kuriuo metų laiku. Tačiau kai visa tai išdėstėme prašyme, sulaukėme Biržų regioninio parko nepritarimo, nes čia yra saugotina teritorija, kurioje veikla yra apribota. 
Į tarybą ne kartą kreipėsi rauboniečiai dėl piliakalnio skulptūrų. Mėginsime pateikti prašymą rajono savivaldybei, kad jas sutvarkytų ir prižiūrėtų. 
Bendruomenės tarybos prašymu buvo apgenėti prie centro augę žilvyčiai, gaila, bet visai neplanuotai kai kuriuos reikėjo nupjauti, nes jie buvo pažeisti grybo, išpuvę. Dabar jie atrodo nelabai kaip, tačiau žinome kaip greit žilvyčiai želia, tikimės, kad greit vėl sužaliuos ir toliau puoš kaimo centrą.
Už palaikymą, patarimus ir atliktus darbus dėkojame seniūnui A. Mašalui. Džiaugiamės, kad turime tokią aktyvią seniūnaitę: ji visada mielai padeda, mato ir žino kaimo problemas, stengiasi jas išspręsti. Dėkojame A. Jankauskienei už buhalterinių ataskaitų sutvarkymą, metų finansinių dokumentų parengimą. Ačiū aktyviems „Bočių“ nariams ir jų pirmininkei B. Simsonienei. 
Dėkojame visiems, kurie nelaukdami įvertinimo triūsia bendram labui. Juk kai kartu dirba buvusi, esama ir būsima bendruomenės taryba, lydi sėkmė. Bendruomenė – visų bendra veikla, kai žmonės kalbasi, tariasi, planuoja ir visi kartu dirba, o paskui džiaugiasi nuveiktais darbais, savo įdėtu triūsu.


Ataskaita už 2013 metus

Sausio 1 dieną bendruomenėje buvo 147 nariai. Per 2013 metus į bendruomenę įstojo 1, išstojo 3, mirė 3 nariai. 
Per praėjusius metus įvyko 11 tarybos posėdžių. Juose buvo svarstomi įvairiausi klausimai: dėl gatvių apšvietimo, jaunimo problemų, dėl atvirų neuždengtų šulnelių, koplyčios kėdžių perdažymo, bendruomenės patalpų remonto, dėl rūšiuojamų atliekų konteinerių aplinkos, dėl prastos būklės medžių nupjovimo gyvenvietės teritorijoje. Svarstytas ir žmonių prašymas Ąžuolpamūšės kapinėse nugriauti seną sukiužusią koplytėlę, taip pat dėl krūmų išpjovimo apie minėtas kapines, prašymas sutvarkyti senojo kaimo kryžių, patiesinti jį. Ne kartą svarstytas klausimas dėl palaidų šunų ir tilto per Tatulą būklės. Visus klausimus apsvarstome kartu su seniūnu, ir daugelis jų šiandien jau išpręsti. Už tai dėkojame seniūnui. 
Daug skundų sulaukiame dėl tilto per Tatulą būklės. Tilto danga labai prastos būklės, duobėta. Kai kurie žmonės net abejoja ar tiltas yra saugus, ar nekelia pavojaus žmonių gyvybei. Upėje besimaudydami jaunuoliai pastebėjo, kad tilto konstrukcijos suirusios, užpilus duobes viskas netrukus subyra į upę. 
Tarybos posėdžiuose ne kartą svarstytas klausimas ir dėl Raubonių vandens malūno su karšykla verpykla likimo. Vos tik pasitaikius progai visiems stengėmės priminti, kad tai svarbus kultūros paveldo objektas, laukiantis ir nesulaukiantis atitinkamų institucijų dėmesio. Šiame objekte lankėsi nemažai įvairaus rango svečių, visi žavisi, bet jokios realios paramos neskiria. Vis teisinasi, kad nelieka pinigų. Todėl šiandien šis klausimas įrašytas į susirinkimo darbotvarkę ir mes turėsime visi kartu nuspręsti kaip gelbėti ir prikelti antram gyvenimui šį reikšmingą ir įdomų objektą, mūsų kaimo seniausią statinį ir jame esančius įrengimus. 
Bendruomenėje vyksta daug įvairių renginių. Kartu su dienos centru, kultūros namais pernai buvo švenčiamos Užgavėnes, vyko Kaziuko kermošius, kaimą jau trečią kartą drebino pučiamųjų instrumentų orkestrų varžytuvės “Vario audra”. Pernai suorganizuoti net du gražūs ir dideli renginiai: balandžio mėnesį paminėtas kaimo bendruomenės 10-mečio jubiliejus ir rugpjūčio mėnesį suorganizuotas II kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis“. Šis susitikimas ypatingas tuo, kad kartu buvo švenčiamas kaimo 425-metis. Jam paminėti parengta ir išleista knyga „Raubonių istorijos vingiais“. Tai mūsų kraštietės N. Narbutaitės-Gricienės nuopelnas. Labai gražiai ir išmoningai kaimą jubiliejaus proga papuošė dienos centro vadovė Kristina su centro vaikais.
Bendruomenės draugė iš tolimosios Norvegijos Inger Bekkevik prieš kalėdas jau aštuntąjį kartą atvyko pasveikinti Raubonių kaimo bendruomenę. Neatsitiktinai susitikimas prasidėjo pučiamųjų orkestro garsais, nes I. Bekkevik jau prieš porą metų padovanojo keletą pučiamųjų instrumentų. O šįkart jų atvežė žymiai daugiau. Viešnia išdalino kalėdines dovanėles, kurias gavo per 40 mažųjų rauboniečių. 
Viešnia paliko dovanų daugiafunkcio centro lankytojams ir kaimo bendruomenei. Jos buvo išdalintos nuolatiniams bendruomenės talkininkams: pavasarinių švarinimosi talkų dalyviams, žmonėms visada atskubantiems į pagalbą organizuojant bendruomenės renginius, aktyviai prisidedantiems prie bendruomeninės veiklos vystymo. Vienas dviratis, bendruomenės tarybos sprendimu, atiduotas J. Darčkui. 
Džiaugiuosi, kad mažieji rauboniečiai labai noriai įsijungė į pučiamųjų instrumentų pamokėles, kurias veda mūsų kaimynas Vaidotas Gikys. Nuo sausio mėnesio vaikai mokosi groti šiais instrumentais. Pradžioje net 17 vaikučių lankė šias repeticijas. 
Pernai kalėdinėms dovanėlėms nupirkti skirta beveik 400 litų. Dovanėles gavo bendruomenės narių ir paaukojusių bendruomenei 2% vaikučiai iki 11 metų amžiaus. 
Metų pabaigoje suorganizuotas tradicinis padėkos vakaras įvyko ketvirtąjį kartą. Išdalinta dvylika padėkų, įteiktos dovanėlės.
Kaip ir kasmet pernai suorganizuota pavasarinė talka “Darom”. Sutvarkytas parkas, surinktos šiukšlės iš pakelių. Talkoje dalyvavo nemažas būrys talkininkų.
Gegužės mėnesį, Raubonių kaimo bendruomenėje įvyko susitikimas su svečiais iš Biržų rajono Vabalninko bendruomenės. 
Liepos mėnesį Namišiuose vyko VI rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Raubonių bendruomenės atstovai. Kiekviena bendruomenė pristatė kulinarinį paveldą. Raubonietės visus vaišino aukštaitiškais virtiniais. Apie juos papasakojo Salvinija Mackutė. Šventę tęsė alternatyvios mados drabužių pristatymas. Šaunią kolekciją iš gamtinių medžiagų sukūrė Kristina Kondrotienė, o pademonstravo jaunosios raubonietės. 
Rugsėjo mėnesį Aukštaitijos sostinėje – Panevėžyje, vykusioje miesto šventėje, raubonietės: Salvinija Mackutė, Birutė Simsonienė, Regina Tirylienė, Stasė Vaitiekūnienė pristatė aukštaitišką kulinarinį paveldą – virtinius. Kadangi jie visiems labai patiko, jais moterys vaišino ir Pasvalio miesto šventės metu. Prie minėtų moterų Pasvalyje prisijungė Vaida Balčiūnienė.
Per 2013 metus bendruomenė įgyvendino 4 projektus: 
“Elektromagnetinio lauko poveikio Raubonių kaimo gyventojų sveikatai, tyrimas“ – 700 litų. 
„Pradėję gyventi sveikiau – nesustokime“. Gauta 600 litų. 
„Raubonių kaimo jubiliejus“. Gauta 650 litų. 
Raubonių kaimo bendruomenės parengtas, ES paramos lėšomis finansuojamas projektas pagal Pasvalio VVG vietos plėtros vykdomą strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti, kraštiečių susitikimas „Gera sugrįžti į Raubonis“, kurio bendra vertė 14968,27.
Per 2013 metus gauta 2% paramos 1547 Lt. surinkta nario mokesčio 1430 Lt. 
Iš Saločių seniūnijos gauti 500 lt., tai Pasvalio rajono savivaldybei skirti 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio. Už juos nupirkta bendruomenės patalpoms langų žaliuzės už 300 litų, už 200 litų nupirkta dažų koplyčios kėdėms perdažyti. Pritrūkus dažų, jų dar buvo nupirkta iš bendruomenės lėšų už 150 litų. Kėdės buvo nudažytos pasitelkiant viešuosius darbus turinčius atidirbti asmenis.
Norime padėkoti aktyvistams, kurie prisideda prie bendruomenės veiklos vystymo. Tai Raubonių skyriaus „Bočiams“ ir jų vadovei Birutei Simsonienei. Aldutei Jankauskienei nuoširdžiausias ačiū už metinių finansinių ataskaitų ir balansų parengimą. 
Gražus mūsų kaimas, geri čia gyvenantys žmonės. Taip dainuojame savo bendruomenės dainoje. Jei visi būsime savo kaimo šeimininkais, gyventi jame bus gražiau, šviesiau, jaukiau.Ataskaita už 2012 metus

Per ataskaitinį, vienerių metų laikotarpį, bendruomenės taryba į posėdžius rinkosi kas mėnesį. Juose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose, kai galėjo, dalyvavo ir seniūnas, kuris yra nuolatinis kaimo bendruomenės rėmėjas ir pagalbininkas. 
Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai dienos centro vaikai kartu su savo vadove K. Kondrotiene rinko šiukšles iš pakelių. Kaimo jaunimas taip pat tvarkė jiems paskirtą teritoriją.
Mus ne kartą aplankė bičiulė norvegė Inger Bekkevik ir ją lydintys asmenys. Pavasarį viešnia paliko dovanų: vaikų dienos centrui tris dviračius bei norvegiškų pinigų. Kaimo bendruomenei paliko 30 maišų labdaros.
Bendruomenės taryba nutarė gautą labdarą išdalinti po talkos, kuri buvo organizuota birželio pradžioje. Talkoje dalyvavo net 45 įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Tik labai gaila, kad taip gražiai prasidėjęs tvarkymas baigėsi, paaiškėjus, kad ši, ilgai buvusi apleista, teritorija yra privatizuota. To teigė nežinoję nė bendrovės vadovai. Talkininkai įdėjo daug triūso, kad sutvarkytų šakų krūvas, sužėlusius krūmus, susivijusias vielas, šiukšles, plikomis rankomis surinktų stiklų duženas. Visi draugiškai dirbo, negailėdami jėgų, tikėdamiesi, kada nors šioje vietoje matyti parką. Tačiau bendruomenei šio sumanymo, ko gero teks atsisakyti.
Birželio 17 dieną Raubonių kaimą aplankė „Rožinio kaspino” autobusėlis, apkeliavęs šimtus atokiausių Lietuvos gyvenviečių. Gydytojas echoskopu ištyrė 54 moteris. Dėkojame projekto „Nedelsk” koordinatoriams, rėmėjams bei globėjams, kurių dėka Lietuvos moterys turi tokią galimybę rūpintis savo sveikata. 
Birželio mėnesį Pasvalyje vykusiame folkloro festivalyje raubonietės pristatė kulinarinį paveldą – aukštaitiškus virtinius. Bendruomenės narės: Regina, Salvinija, Jolanta uždirbo šiek tiek pinigėlių, kurie buvo panaudoti birželio 23 dieną vykusioje pučiamųjų instrumentų šventėje “Vario audra”. Mūsų kaimą tą dieną aplankė 7 orkestrai. Iš pačio ryto kaimą žadino pučiamųjų orkestrai, kurie šventiškai pasipuošę žygiavo pagrindine gatve, o prie kultūros namų žiūrovams dovanojo savo koncertines programas. Juos reikėjo tinkamai sutikti, todėl Jolanta prikepė meduolių, Kristina su vaikais pridarė gėlių kompozicijų, Sigitas padarė vartelius ir rodykles, Irena, Liolita ir Jūratė pripynė vainikų, Salvinija pasitiko orkestrantus.
Birželio 30 dieną Deglėnuose vyko rajono bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvavo ir mūsų bendruomenės atstovai. Sąskrydyje buvo pristatytas Kristinos talentas – kasų pynimas ir šukuosenų kūrimas. 
Liepos 14 dieną vyko tradicinė Vasaros šventė, kurioje netrūko atrakcijų, koncertų, pristatymų. Vėl neapseita be dienos centro vaikų ir vadovės Kristinos, kurie pristatė šaunią šukuosenų ir rūbų kolekciją. Visus nustebino ir nudžiugino jų sukurta rūbų kolekcija „Antrasis daiktų gyvenimas“. Šventę praskaidrino baikeriai, kuriuos pakvietė mūsų bendruomenės narys Žygintas. Jis rūpinosi ir šventės įgarsinimu bei diskoteka. Vaida ir Sonata kartu su vyrais kepė šašlykus, Rita, Nijolė ir Lilija vaišino baikerius, Irena ir Birutė – saviveiklininkus. Salvinija bei Liolita organizavo atrakcionus. Kazimieras – varžybas iš pneumatinio šautuvo. Džiugu, kad tiek daug talkininkų prisidėjo, todėl šventė buvo įdomi. Graži šventė nebūtų įvykusi be gausaus būrio dosnių rėmėjų. Visiems jiems tariame nuoširdų ačiū.
Liepos mėnesį surengta tradicinė aplinkos apžiūra. Pernykštė skyrėsi nuo kitų tuo, kad bendruomenės tarybos sudaryta komisija norėjo pastebėti ir paskatinti dar tik pradedančius kurti gražią aplinką bei niekada neapdovanotus sodybų savininkus. Atminimo dovanėles įteiktos: Jūratei Svirplienei, Sonatai ir Dariui Simsonams, Rasuolei ir Vaidui Mundurams, Rimai ir Sauliui Šimbeliams, Emilijai ir Bronislavui Jasilioniams, Irenai ir Juozui Putinams, Valei ir Romualdui Skvireckams, Augusto Juzėno šeimai. Kultūros namų foje buvo eksponuojama fotografijų paroda, kurioje užfiksuotos akimirkos iš aplinkos apžiūros.
Liepos 26 dieną, Raubonyse lankėsi dviračių žygio „Suk į dešinę“ dalyviai, kurie į mūsų kaimą užsuka jau antrą kartą. Pirmą kartą lankėsi 2006 metais. Vyko draugiškas ir šiltas aukščiausios šalies valdžios: premjero, ministrų, seimo narių ir rauboniečių bendravimas, diskusijos.
Liepos 30 dieną Raubonyse lankėsi ūkio ministras Rimantas Žilius. Domėjosi seniausiu kaimo statiniu Raubonių vandens malūnu bei karšykla-verpykla. Šiandien šis valstybės saugomas unikalus pastatas stovi nepelnytai pamirštas, kiauru stogu, sutrūkinėjusiomis sienomis, išdaužytais langais. Kartu su ministru atvykęs Seimo narys A. Matulas, susižavėjęs rūpestingai išsaugotu istoriniu paveldu, planavo, jog restauravus malūną turistams būtų galima rodyti, kaip girnomis malami grūdai, galbūt čia pat kepti duoną. Vilnų karšykloje galima būtų susipažinti su šio amato ypatumais. Ūkio ministras pritarė, jog tokie unikalūs objektai traukia turistus, o amatų gaivinimas yra vienas iš prioritetų, skirstant projektų lėšas. Tačiau ministrai keičiasi, tik nesikeičia istorinės vertės malūno likimas, kol kas jis stovi ir laukia savo atgimimo.
Dar vienas senovę menantis objektas mūsų kaime – Raubonių ąžuolas. Anksčiau buvo įrašytas į Valstybės saugomų gamtos paminklų sąrašą. Jam irgi šiandien labai reikia pagalbos – visas išpuvęs, kiauru kamienu, prašyte prašosi žmonių dėmesio. Apie tai jau irgi kalbėjomės su seniūnu, tarėmės ką būtų galima padaryti, kad šis gražuolis kuo ilgiau gyvuotų. 
Rugsėjo pabaigoje kaime vėl lankėsi norvegai. Jie dalyvavo vaikų dienos centro vienerių metukų šventėje. Svečiai bendruomenei paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie spalio 5 dieną buvo išdalinti kaimo gyventojams. Ją gavo 52 rauboniečiai. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. O kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas viskas buvo išdalinta.
Bendruomenė stengiasi vykdyti projektinę veiklą. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp keturių mūsų kaimo bendruomenių, pernai jų delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Šį projektą parengė Atžalyno bendruomenė, partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes. Projekto metu keturiasdešimties žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Projekto metu pasirašytos dvi tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.
Mūsų bendruomenė įgyvendino projektą „Pradėkime gyventi sveikiau“. Projekto įgyvendinimui buvo gautas finansavimas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 1500 litų. Taip pat prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Saločių seniūnija – nemokamai skyrė autobusą nuvykti į Pasvalio sporto mokyklą, kur rauboniečiai pasinaudojo puikiomis baseino paslaugomis: pirtimis ir vandens procedūromis. Kaimo bendruomenė pagal šį projektą įsigijo 4 šiaurietiško vaikščiojimo lazdų poras, todėl kviečiame visus susidomėti šią sporto rūšimi ir pradėti mankštintis.
Raubonių kaimo bendruomenė kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengė sveikatinimo renginių ciklą. Projekto įgyvendinimo eigoje rauboniečiai galėjo dalyvauti 6 sveikatinimo renginiuose. 
Iš Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektui „Kuriame orkestrą“ įgyvendinti buvo gauta 460 litų, už kuriuos įsigyti stovai natoms. Stovai naudojami pučiamųjų instrumentų repeticijose.
Pernai bendruomenė parengė dvi paraiškas, kurias pateikė Pasvalio VVG, projektams finansuoti. Jau pasirašyta pirmojo projekto „Kraštiečių susitikimas “Gera sugrįžt į Raubonis” vykdymo sutartis. Rengiamasi ir antrojo projekto „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“ vykdymo sutarties pasirašymui. 
Paskutinį lapkričio penktadienį, rauboniečiai rinkosi į tradicinę popietę pagyvenusiems žmonėms „Neskubėkime senti…“, kuri vyko jau trečią kartą. Renginyje dalyvavo Meškalaukio kaimo „Bočiai“. Pasidžiaugę meškalaukiečių veikla ir rauboniečiai tarėsi apie Lietuvos pensininkų sąjungos Pasvalio bendrijos Raubonių skyriaus įkūrimą. Belieka palinkėti, kad tai išsipildytų. 
Norvegė Inger Bekkevik mūsų kaimą aplankė gruodžio 11 dieną. Tai buvo jau šeštasis gerosios mūsų bičiulės Kalėdinis vizitas su dovanomis pas kaimo vaikučius. Šiemet svečiai atvežė ir išdalino virš 40 dovanėlių. 
Šventinių bendruomenės renginių ciklą pratęsė eglutės įžiebimas ir mažųjų rauboniečių susitikimas su Kalėdų seneliu, kuris šiemet buvo ypač dosnus ir išdalino 45 dovanėles kaimo bendruomenės narių ir paaukojusių bendruomenei 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. 
Metų pabaigoje rauboniečiai buvo pakviesti į tradicinį padėkos vakarą „Metai metams tiesia ranką“. Šiemet įteiktos keturios padėkos: Birutei Simsonienei ir Albinai Gelažienei, Kristinai Kondrotienei, Eimučiui Bartkevičiui.
Švenčių proga išsiuntinėti sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau trečius metus padeda juos išdalinti.
Taip pat dėkojame visiems dirbantiesiems, kurie skiria 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio mūsų bendruomenei. Tikimės, kad ir šiemet, kas dar nepaskyrėte, galite iki gegužės pradžios tą padaryti. Taip paremsite kaimo bendruomenės veiklą. Pernai pasikeitė beveik visa kaimo bendruomenės taryba. Naujoji taryba gan aktyviai ėmėsi veiklos: tęsė anksčiau pradėtus darbus, drąsiai ėmėsi naujų. Dėkojame visiems, kurie aukoja savo laiką, dalyvauja kaimo bendruomenės veikloje. Norėtusi paraginti ir kitus aktyviau įsijungti į bendruomeninę veiklą, juk visi norime, kad mūsų kaimas būtų gražus, kad jame būtų gera visiems – mažiems ir dideliems, jauniems ir seniems.


2011 metai

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 bendruomenės tarybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiamos aktualios problemos ir įvairūs klausimai. Posėdžiuose dalyvavo ir seniūnas, kuris padėjo išspręsti daugelį klausimų.

Pavasarį buvo surengta kasmetinė švarinimosi talka.

Bendruomenė pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis: su Pasvalio visuomenės sveikatos centru dėl bendruomenės sveikatinimo ir antroji – su Diliauskų, Pajiešmenių, Krinčino bendruomenėmis dėl jaunimo veiklos didinimo, aktyvesnio jo dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime. 

Pernai Kovo 25 dieną, įvyko rauboniečių susitikimas su Vaškų jaunimo iniciatyvine komanda “MARABU”. 

Birželio 4 dieną dalyvavome rajono bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Diliauskuose.

Birželio 11 dieną dalyvavome Respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Giruliuose, Klaipėdos rajone.

Lapkričio mėnesį bendruomenės atstovai dalyvavo Saločių seniūnijos bendruomenių susiėjime. Taip pat įstojome į Lietuvos kaimo tinklą.

Bendruomenė kartu su Pasvalio pedagogų mokymo centru suorganizavo nemokamus kompiuterių kursus, kuriuos baigė dvi grupės – 17 rauboniečių. Mokymai vyko Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje, juos vedė mokytoja Violeta Lazickienė. Vienos grupės mokymo trukmė 80 valandų. 

Aštuonerius metus kaimo bendruomenės taryba organizavo gražiai tvarkomos aplinkos konkursą. Pernai konkurso nebuvo, bet surengta aplinkos apžiūra, kurios tikslas pastebėti ir paskatinti tuos žmones, kurie nė karto nebuvo pagirti ir apdovanoti. Šiemet padėkota savo tvarkingumu išsiskyrusių sodybų šeimininkams – Irenai Poškuvienei, Vilmai ir Bronislovui Mikelinskams, Rimai ir Algirdui Gedaminskams, Aldonai Petronienei ir Vytautui Gasparavičiui. Gražiai tvarkytis ir puoselėti savo sodybų aplinką bei puošti kaimą mūsų žmonės sugeba, tačiau kaimo teritorijoje esančios žemės ūkio bendrovės plotai ir pastatai mūsų nedžiugina. Gal pagerės situacija ir dirbtuvių kiemas, pasikeitus savininkui pagražės. Tačiau kitoje kelio pusėje, buvusio šiltnamio teritorijoje, augantys brūzgynai kaimo tikrai nepuošia. Jau seniai posėdžiuose diskutuojame, kad neblogai būtų toje vietoje pasodinti bendruomenės parką. 

Vieno posėdžio metu buvo gautas pasiūlymas sutvarkyti per kaimą tekančios Tatulos upės pakrantes. Apsvarstėme šį klausimą, seniūnas irgi dalyvavo posėdyje. Kartu tarėmės kaip tą padaryti – gal reikėtų organizuoti talkas ir kviestis talkininkus iš viešųjų darbų. Tačiau mūsų kaimas yra Biržų regioninio parko teritorijoje, todėl tokius darbus reikia derinti su parko direkcija.

Ne kartą posėdžiuose išsakytas susirūpinimas dėl tilto per Tatulą būklės. Tiltas yra labai duobėtas, ištrupėjusia danga. Seniūnas informavo, kad jis neseniai buvo sutvarkytas, tačiau dėl sunkiasvorio transporto, važiuojančio tiltu, remontas būna trumpalaikis. Beje, dėl sunkiasvorio transporto nusiskundimų turime ir daugiau, skundžiasi Trečionių ir Alytaus gatvės gyventojai, kad didieji traktoriai ir didžiuliai sunkvežimiai važiuoja jų siaura, tam nepritaikyta gatvele, kad ardoma jų ir taip prasto kelio danga. 

Kaimo bendruomenės tarybai rūpi architektūrinio paveldo objekto – Raubonių malūno likimas. Jis stovi išdaužytais langais, kiauru stogu, trūkinėjančiomis sienomis. Prieš keletą metų muziejininko A. Stapulionio rūpesčiu šį problema buvo aprašyta spaudoje. Po to, malūnas išnuomotas privatiems asmenims, kurie jame planavo įkurti verslo ir turizmo įmonę, tačiau negavę ES paramos, malūną pamiršo. Tarėmės kreiptis į rajono savivaldybę su prašymu gelbėti šį svarbu architektūros paminklą ir jį restauruoti. Kaimo bendruomenė irgi galėtų prisidėti išsaugant mūsų kaimo pasididžiavimą. Mūsų manymu jame galėtų įsikurti Pasvalio karšto muziejaus filialas, juolab, kad jame išlikusi visa autentiška karšyklos-verpyklos technologinė įranga. Taip būtų propaguojamas turizmas, iš to naudos būtų ir rauboniečiams.

Kaimo bendruomenė kartu su kultūros namais organizuoja tradicinę vasaros šventę.Dėkojame daugeliui rėmėjų ir talkininkų, kad šventė buvo graži ir įdomi. 
Už puikų šventės įgarsinimą dėkojame Žygintui Simsonui.
Už linksmus atrakcionus – Salvinijai Mackutei ir Liolitai Baranauskienei. 
Už motorolerių ir dviračių varžybų organizavimą – Mariui ir Sigitui Baltaduoniams.
Už šaudymo varžybų organizavimą dėkojame seniūnui A. Mašalui, jų pravedimą – Daliui Kazėnui, Kazimierui Balčiūnui. 
Nuoširdžiai triūsė ir kaimo bendruomenės tarybos moterys – jos ruošė vaišes svečiams.
Ačiū ir šaunuolėms bendruomenės šeimininkėms: Vaidai Balčiūnienei, Sonatai Simsonienei, Annai Baltaduonienei ir jų vyrams, kad gardžiai maitino šventės dalyvius!

Pernai suorganizuota išvyka į Kernavę ir Trakus, kur liepos 9 dieną vyko tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje”. Taip pat aplankyti Trakai. 

Rugsėjo mėnesį įvyko vaiko dienos centro atidarymas. Dėkojame seniūnui už nuoširdžią pagalbą, rūpestį įrengiant dienos centrą. Didelį indėlį į centro atidarymą įnešė norvegė Inger Bekkevik, nes be jos piniginio indėlio nebūtų buvę taip jauku, šviesu ir šilta kaip yra šiandien. Norvegų paaukotų lėšų dėka buvo pakeista stogo danga, suremontuotos patalpos, pakeistos grindys ir durys, nupirkti šildymo radiatoriai, langų žaliuzės. Visa paaukota suma jau perkopė 15000 litų.
Moterys sutvarkė aplinką, į pagalbą atskubėjo ir patys vaikai bei jaunimas. Už tai reikia padėkoti Vaidai Balčiūnienei ir Stasei Vaiteikūnienei. Kaimo bendruomenės tarybos iniciatyva buvo surengta graži atidarymo šventė, kurioje dalyvavo daug svečių iš Norvegijos, nes atidarymas sutapo su Pasvalio miesto švente, skirta Pasvalio ir Norvegijos draugystės 20-mečiui.

Džiaugiamės, kad centro atidarymas labai pasiteisino, ten visada pilna lankytojų, visos patalpos išpuoštos vaikų darbeliais. Jau antrą kartą vaikų darbelių parodėlės surengtos ir kaimo bendruomenei. Su vaikais dirba šauni vadovė Kristina Kondrotienė, kuri nestokoja gerų įdėjų ir minčių, yra kūrybinga, ne kartą prisidėjo organizuojant bendruomenės renginius. 

Kaip ir kasmet, surengta kalėdinė eglutė vaikams. Paaukojusių bendruomenei 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio bei bendruomenės narių vaikų dovanėlėms skirta po 10 litų. Išdalintos 28 dovanėlės. Dar 34 dovanėles ir pučiamiuosius muzikos instrumentus atvežė mūsų draugė norvegė. Dėkojame pajiešmeniečiui Vaidui Gikiui, kuris entuziastingai, negailėdamas laiko, be jokio atlygio ėmėsi mokyti vaikus jais groti.

Išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai visiems bendruomenės nariams, už tai dėkojame mūsų laiškanešei Vaidai Armonienei, kuri jau antrus metus padeda išdalinti sveikinimus.

Dėkojame visiems rauboniečiams, kurie atsiliepė į bendruomenės prašymą padėti nuo gaisro nukentėjusiai mūsų bendruomenės slaugytojos Loretos Banienės šeimai. 

Tarybos narės – Birutė Simsonienė ir Albina Gelažienė rūpinasi Jonu Darčka. Moterys ne tik nuneša jam maisto, bet sutvarkė ir namus: pakeitė patalynę, užuolaidas, nuvalė langus, kai prisireikia vyriškos pagalbos – padeda ir jų vyrai. Jų rūpesčio sulaukia ir Svajūno Briedžio šeima, kurioje du mažamečiai vaikučiai. Tai tikrų tikriausias savanorystės pavyzdys.

Metų pabaigoje surengtas padėkos vakaras, kurio metu išdalinta 15 padėkų žmonėms, kuriuos taip pagerbti pasiūlė rauboniečiai.

Kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus dėl geriamojo vandens kokybės. Kai kurie kaimo gyventojai išvis neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Gyventojų sueigos metu mero pavaduotojas P. Balčiūnas pažadėjo šią problemą padėti išspręsti. Bendruomenės susirinkimo metu jis kartu su „Pasvalio vandenys“ direktoriumi Mataičiu, atsakė į žmonėms rūpimus klausimus.

Kartu su partneriais parengėme paraišką projektui „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida”, kuris teikiamas Lietuvos kaimo tinklui finansuoti. Iš kiekvienos bendruomenės į kelionę po minėtas šalis išvyks po 10 jaunų žmonių. 

Kartu su minėtais partneriais parengėme dar vieną paraišką projektui „Atžalyno, Raubonių, Pajiešmenių ir Krinčino bendruomenių sveikos gyvensenos vystymo strategija“, kuris pateiktas Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programai.
Pasvalio rajono savivaldybei pateiktas projektas “Kuriame orkestrą”, natų stovams ir instrumentų tepalams įsigyti.

Sveikatinimo projektui „Pradėkime gyventi sveikiau” įgyvendinti gavome 1500 litų. Planuojame kartu su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru surengti paskaitą apie sveikos gyvensenos esmę, šiaurietiško vaikščiojimo pamokas bei išvyką į baseiną.

Užpildyta paraiška projektui „Raubonių bendruomenės užimtumo skatinimas bei tradicijų puoselėjimas“. Numatyta suremontuoti bendruomenės patalpas, įsigyti biuro baldus, kompiuterinę ir įgarsinimo įrangą, sporto inventorių. Bendruomenės verslumui skatinti būtų organizuojamos audimo pamokos, įsigytos tam reikalingos priemonės. 

Paraiška projektui „Kaip gera sugrįžt ir pabūti kartu…“, būtų skirta kaimo jubiliejui paminėti, kraštiečių susitikimui organizuoti. Susitikimo metu būtų pristatyta knyga „Raubonių istorijos vingiais“.

Labai džiaugiamės atgavę mokyklos muziejaus eksponatus, kurie buvo išvežti į Pajiešmenius, gaila, bet dėl prastų laikymo sąlygų kai kurie labai nukentėjo. Planuojame mokyklos antrajame aukšte įrengti muziejų, kuris reprezentuotų mūsų kaimą.


2010 metai

Bendruomenės taryba rinkosi kartą per mėnesį, svarstė įvairius aktualius klausimus, sprendė problemas, aptarė savo veiklą. Posėdžiuose taip pat dalyvavo seniūnas A. Mašalas ir seniūnaitė S. Vaitiekūnienė.

Jau tapo tradicija pavasarį organizuoti švaros dienas. Pernai bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo bei tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Jie surinko šiukšles iš pakelių, išgrėbė ir sutvarkė parko teritoriją. Šiemet taip pat ketiname dalyvauti visuotinėje švarinimosi talkoje, kuri vyks balandžio 16 dieną, todėl jau iš anksto kviečiame visus aktyviai prisidėti.

Tarybos posėdyje buvo apsvarstytas pasiūlymas buvusios mokyklos patalpose įrengti vaikų dienos centrą. Buvo nutarta kreiptis į savivaldybės tarybą su prašymu dėl vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centro įsteigimo mūsų kaime. Labai džiaugiamės, kad mūsų prašymas rajono savivaldybės tarybos buvo išgirstas ir toks centras nuo š. m. rugsėjo 1 dienos jau atvers duris.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Už daug metų pavyzdingai tvarkomas sodybas padėkota: Albinai ir Aloizui Gelažiams, Birutei ir Petrui Simsonams ir Agotai Ilgutienei. Už labai gražiai tvarkomas sodybas padėkota Rasai ir Denizui Jarašiūnams ir Emilijai ir Rimučiui Cucėnams. Už gražiai tvarkomas – Birutei Ginaitienei, Danguolei ir Jonui Ranoniams, Aldonai ir Albinui Jankauskams. Už originalumą apdovanoti Agnė ir Darius Audikai, Jūratė Svirplienė ir Genė Stankūnienė. Už meniškumą padėkota Vaidai ir Algimantui Balčiūnams, už išradingumą Stasei Vaitiekūnienei ir Henrikui Juzėnui. Konkurso metu išrinkta ir gražiausiai tvarkoma daugiabučio aplinka – tai pagrindinėje Draugystės gatvėje esantis daugiabutis, kuriame gyvena Juzefa Putrienė, Gitana Milčiūtė, Juzė ir Antanas Kiekšos bei Augustina Norkuvienė. Rajono savivaldybė pernai spalio pradžioje pakvietė gražiai besitvarkančius į nemokamą išvyką po Vilniaus universiteto botanikos sodą. Keletas rauboniečių taip pat dalyvavo šioje išvykoje.

Buvo parengtas projektas „Gražiname savo kaimo aplinką“ ir rajono savivaldybė jo įgyvendinimui skyrė 1000 litų. Už gautus pinigus sutvarkytos ir perdažytos skulptūros, padaryti suoliukai, įrengtas apžvalgos takelis. Nuoširdžiai dėkojame seniūnui A. Mašalui, seniūnijos darbininkams, kurie visą savaitę triūsė, kol skulptūros buvo sutvarkytos ir pastatytos parke. Taip pat dėkojame ūkininkui Vydui Gabriūnui, kuris skyrė savo techniką skulptūroms pakelti ir pastatyti.

Buvo suorganizuota talka apžvalginiam takeliui iš lauko akmenų padaryti. Akmenų jau iš anksto atvežė seniūnijos transportas, o juos pakrovė Vaidos Balčiūnienės ir Reginos Tirylienės suorganizuota talka. Į takelio darymo talką susirinko 26 kaimo gyventojai.

Pernai kaimo bendruomenės taryba kreipėsi į seniūną su prašymu iškirsti pakelėje augančius menkaverčius medžius, jų vietoje pasodinti kitus – liepas. Žiemą medžiai buvo nupjauti, o balandžio mėnesį į jų vietą pasodinta 31 plačialapė liepa, kurias nupirkome iš kaimo bendruomenės lėšų. 

Mūsų kaimo bendruomenės taryba aktyviai dalyvauja rajono bendruomenių sąjungos veikloje. Birželio pradžioje Krinčine vyko rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo ir rauboniečiai. Kartu su Saločių bendruomene, liepos mėnesį dalyvavome respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje, vykusiame Klaipėdos rajone, Karklėje, kur atstovavome Pasvalio rajoną. Stasė Vaitiekūnienė sukūrė gražias gėlių kompozicijas, kuriomis papuošė kiemelį, Regina ir Birutė priraitė aukštaitiškų virtinių, kuriais vaišino visus sąskrydžio dalyvius.

Pernai vykusioje Pasvalio miesto šventėje kartu su žilpamūšiečiais bei salotiečiais dalyvavo ir mūsų kaimo bendruomenės atstovai, ėjo karnavalinėje eisenoje, bei sukūrė erdvinę gamtinių medžiagų kompoziciją – laivą. Jos autoriai: Henrikas Juzėnas, Stasė Vaitiekūnienė ir Birutė Simsonienė.

Prieš Kalėdas taryba savo posėdyje apsvarstė Birutės Simsonienės siūlymą organizanizuoti gerumo akciją, kuri padėjo jaunai besikuriančiai Svajūno Briedžio šeimai. 

Jau ketvirtą kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Jų išdalinta 26. Gruodžio pradžioje kaimą aplankė mūsų draugė norvegė Inger Bekkevik. Šį kartą ji atvyko ne viena o su savo kolegomis. Jie atvežė ir išdalino kalėdines dovanėles. Šiemet jas gavo 36 mažieji rauboniečiai. Dovanėlėmis buvo apdovanota ir kaimo bendruomenės taryba. Svečiai paliko 15 maišų labdaros: dėvėtų rūbų, kurie buvo išdalinti kaimo gyventojams. Tai jau antroji norvegų labdara atvežta pernai. Pirmąją jie atvežė pavasarį, balandžio mėnesį. O, kad jos mūsų žmonėms vis dar reikia, sako tai, jog per kelias valandas ji buvo išdalinta kaimo gyventojams.

Priešpaskutinį metų vakarą kultūros namuose vyko padėkos vakaras, kurio metu įteiktos 9 padėkos, už mažus ir didesnius 2010 metų darbus. Visiems nominantams padovanoti suvenyrai.

Pernai pavasarį bendruomenė dalyvavo Pasvalio pedagogų švietimo centro rengtame projekte dėl nemokamų kompiuterio raštingumo mokymų organizavimo. Šiemet džiaugiamės sulaukę žinių, kad kompiuterio raštingumo mokymai prasidėjo kovo 21 dieną, Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Juose dalyvauti užsirašė 17 norinčių, pirmojoje grupėje mokysis 10 rauboniečių, o kiti mokslus pradės rudenį. 

Šiemet parengėme projektą “Sužinok, išmok, padaryk ir pamatyk”, kuri pateikėme savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisijai. Tikimės gauti finansavimą. Už gautas lėšas planuojame organizuoti rankdarbių kursus, vėliau nuvykti į Kernavę, kur liepos pradžioje vyksta amatų dienos, taip pat aplankyti Trakus. Tokios išvykos jau seniai pageidavo mūsų bendruomenės nariai. Viename posėdyje kartu su seniūnu svarstėme klausimą dėl priešgaisrinio tvenkinio aplinkos sutvarkymo. Šiandien, seniūnijos dėka, tvenkinio aplinka jau sutvarkyta. 

Kaime problemų dar nemažai: kai kurie kaimo gyventojai neturi vandentiekio ir kanalizacijos. Dėl to kaimo bendruomenės taryba dažnai girdi žmonių skundus. Apie tai jau buvo kalbėta kaimo gyventojų ir rajono savivaldybės vadovų susitikime, vasario 23 dieną. Dar viena rimta problema esanti mūsų kaime tai geriamo vandens kokybė. Rajono savivaldybės vadovai pažadėjo išspręsti šią problemą ir įrengti vandens gerinimo įrenginius. 

Gyvenvietėje dar yra neasfaltuotų gatvių, dėl kurių bendruomenės taryba girdi nusiskundimų. Viename savo posėdyje kartu su seniūnu svarstėme kaip tas gatves sutvarkyti, gal būt ir išasfaltuoti. Kad nėra pinigų, tą mes žinome, bet vis tiek norime gyventi švariau ir geriau. Tikimės, kad seniūnas pagal išgales tą klausimą išspręs.

Taryba dažnai girdi kaimo gyventojų reiškiamą nepasitenkinimą buvusių šiltnamių griuvėsiais, kurie želia piktžolėmis, krūmais ir labai gadina bendrą gyvenvietės vaizdą. Posėdžiuose apie tai ne kartą buvo diskutuojama, siūloma vietoj jų pasodinti parką, šį darbą atliktų pati kaimo bendruomenė, jei tik tie griuvėsiai būtų likviduoti. Kol kas realių situacijos sprendimo būdų nežinome. Gal mums galėtų pagelbėti seniūnija ar savivaldybės taryba?

Jau prieš kelis metus prašėm galinčių paaukoti 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio, kuriuos norėjom skirti atributikos įsigijimui. Šiandien Jums pristatėm vėliavą ir kitą atributiką, kurią įsigijome iš Jūsų paaukotų pinigų. Už pernai paaukotus 2% kaimo bibliotekai užsakėme „Lietuvos ryto“ metinę prenumeratą ir įsigijome nešiojamą kompiuterį. Ačiū visiems remiantiems mūsų kaimo bendruomenę.


2009 metai

2009 m. bendruomenė prisijungė prie visuotinės aplinkos švarinimo talkos „Darom 2009“ ir balandžio 17 dieną suorganizavo parko ir pakelių švarinimo ir tvarkymo talką. Talkoje dalyvavo per 40 kaimo gyventojų. Mokyklos mokiniai kartu su mokytojomis surinko šiukšles iš pakelių. Talkos metu buvo išgrėbta ir sutvarkyta parko teritorija.

Balandžio pradžioje kartu su Saločių seniūnijos bendruomenėmis suorganizuota išvyka į žemės ūkio parodą „Ką pasėsi“ Kaune. Iš mūsų bendruomenės važiavo 10 žmonių.

Pernai liepos mėnesį vyko tradicinis gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas, kurio rezultatai buvo paskelbti ir nugalėtojai apdovanoti vasaros šventės metu. Sodybų kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vandos Simsonienės sodyba, antrąją – Rasos ir Denizo Jarašūnų sodyba, trečiąją – Zitos ir Vytauto Baltrušiūnų sodyba. Daugiabučių namų kategorijoje nugalėjo Gitanos Milčiūtės, Juzės ir Antano Kiekšų ir Juzefos Putrienės kiemai. Džiaugiamės, kad žmonės nori gyventi gražiai ir tvarkingai, kaime kasmet vis daugėja puoselėjančių savo aplinką.

Pernai parengti du projektai: „Kaimo jubiliejų pasitinkant“ ir „Stipri bendruomenė – vieningas kaimas“. Pirmasis teiktas rajono savivaldybei finansuoti, o antrasis pateiktas Žemės ūkio ministerijai, Valstybės paramai gauti. Pinigų reikalingų projektui įgyvendinti gavome tik iš rajono savivaldybės, o žemės ūkio ministerija, dėl lėšų stokos, mūsų projekto nefinansavo. O iš savivaldybės gautus 2100 litų panaudojome vasaros šventei – Kraštiečių susitikimui organizuoti. Buvo nupirkti dažai spausdintuvui, popierius, išleistas lankstinukas, darytos foto nuotraukos, pirkti rėmeliai, įsigyti suvenyrai, dangaus žibintai, kurių dėl blogo oro negalėjome paleisti, todėl jie laukia kitos šventės.

Dar 2008 metais, pablogėjus rajoninių autobusų tvarkaraščiui, kaimo bendruomenės taryba išgirdo rauboniečių prašymą pasirūpinti tarpmiestinių autobusų sustojimu Raubonių stotelėje. Pernai mes kreipėmės į Seimo narį Antaną Matulą su prašymu padėti išspręsti šią problemą. Ir ačiū jam, šiandien tarpmiestiniai autobusai Raubonyse sustoja.

Vos tik susikūrusi bendruomenė jau turėjo svajonę, surinkti medžiagą apie kaimą ir išleisti knygą. Ir jau tada, 2003 metais, buvo paprašyta kaimo literatės Ksaverijos Skujienės atlikti tą darbą. Ir kai 2009 metų pavasarį susirinkom į susitikimą su mūsų kraštiete Nele Narbutaite–Griciene, prasidėjo knygos parengimo ir ruošimo spaudai darbai. Prie minėtų knygos sudarytojų prisijungus Gražinai Paškevičienei ir Zitai Ranonienei, per kelių mėnesių laikotarpį šis sunkus ir atsakingas darbas buvo padarytas. Jau rugpjūčio pradžioje knyga atsidūrė spaustuvėje, o rugpjūčio 24 dieną buvo atsiimta ir parvežta į Raubonis.

2009 metais paskutinį vasaros šeštadienį suorganizuotas pirmasis kraštiečių susitikimas, į kuri susirinko apie 200 dalyvių. Jo metu buvo pristatyta knyga „Raubonys ir rauboniečiai“. Atidengtas ir palaimintas stogastulpis, skirtas Lietuvos Tūkstantmečiui, kuri mūsų bendruomenei padovanojo seniūnas. O jį išdrožė raubonietis Petras Kazėnas. Ruošiantis šiai šventei daug padėjo seniūnijos darbininkai. Ačiū už visus darbus, o ypač už sutvarkytą ir atnaujintą senąjį Raubonių kaimo kryžių, už sumūrytą bendruomenės aukurėlį dėkojame Remigijui Kiežai, Remigijui Trasauskui.

Prieš pat šventę kaime lankėsi „Ambulatorija ant ratų“, suvažiavę gydytojai tikrino gyventojų sveikatą, mokė teikti primąją pagalba.

Pirmą kartą pernai prieš Kalėdų šventes įžiebta eglutė lauke.

Jau trečią kartą surengta kalėdinė eglutė bendruomenės narių ir paaukojusių 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio vaikučiams. Dovanėlėms skirta po 10 litų. Nors kaime pradinės mokyklos nebėra, bet mokytojos Birutės Simsonienės kvietimu mūsų kaimą aplankė norvegė Inger Bekkevik. Atvyko ne tuščiomis, bet atvežė 24 dovanėles vaikučiams.

Šiemet prieš užgavėnes mūsų kaimą maloniai nustebino auksinis virtuvės šefas Linas Samėnas, atvykęs su visa TV3 filmavimo komanda. Tai mūsų bendruomenės narės Stasės Vaitiekūnienės staigmena rauboniečiams.

Dar pernai spalio mėnesį bendruomenės taryba svarstė klausimą apie kaimo pakraštyje esančių 4 medžio skulptūrų sutvarkymą. Buvo nutarta jas perkelti į parką, šalia jau stovinčios Nykštuko skluptūros, įrengti lauko akmenų takelį ir suoliukus. Skulptūras reikėtų atnaujinti ir nudažyti. Nutarta rengti projektą ir teikti jį rajono savivaldybei finansuoti. Iš to paties projekto lėšų planuojama nupirkti medelių ir juos atsodinti vietoj nupjautų pakelėje augusių tuopų. Planuojame pirkti liepas arba klevus.

Pernai bendruomenės taryba ir vėl kreipėsi į geros valios kaimo gyventojus, kad padėtų nelaimės metu sunkiai nukentėjusiam rauboniečiui Mariui Baltaduoniui pasveikti. Žmonės buvo supratingi, aukojo kiek kas galėjo. Buvo surinkta 2385 litai. Labai ačiū visiems.Šiemet startuos Vietos veiklos grupių (VVG) projektai. Mūsų kaimo bendruomenė jau pateikė planuojamų teikti projektų sąrašą: 1. Raubonių kaimo administracinio pastato renovacija, projekto vertė 200 000 litų. 2. Raubonių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas, projekto vertė 25 000 litų. 3. Jaunimo ir vaikų meno studijų įkūrimas, laisvalaikio organizavimas, veiklai reikalingų priemonių įsigijimas, projekto vertė 35 000 litų.