KULTŪROS NAMAI

KULTŪROS NAMAI

Pasvalio KC Raubonių skyriuje veikia šie meno saviveiklos kolektyvai: suaugusių folkloro ansamblis, vaikų vokalinė grupė, jumoro grupė „Kaimo keistuolės“, teatro studija, moterų vokalinis ansamblis „Radasta“, solistai, vokalinis duetas.

Folkloro ansamblis „Tatula“.

Kolektyvas susibūrė 2000 metais. Baigiantis 1999 metams į repeticijas pradėjo rinktis vyresnieji Raubonių kaimo gyventojai. 2000 m. atvelykiui ansamblis parengė pirmąją programą. Pradžioje ansamblio veikloje dalyvavo 12 narių. Vėliau prisijungė dar keletas. Dabar ansamblyje 16 narių. Ansamblis dalyvavo daugelyje renginių ne tik mūsų, bet ir kaimyniniuose Biržų, Pakruojo, Kupiškio, Joniškio, Panevėžio rajonuose. Ansamblis nuo 2013 m. dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse. 2018 metais ansamblis pirmą kartą koncertavo užsienyje, Lenkijoje. Dalyvavo XIII tarptautiniame folkloro festivalyje „Dainuoju Lietuvai“, Punske. 2009 metais ansambliečiai pasipuošė naujais tautiniais rūbais. 2010 metais ansamblis pasivadino per kaimą tekančios Tatulos vardu.

„Tatulos“ repertuare – aukštaitijos regiono liaudies dainos, šokiai, žaidimai bei rateliai, instrumentinė muzika, kalendorinių švenčių, darbo papročiai. Ansamblis savo programas paįvairina tarmiškai pasakojamomis pasakomis, sakmėmis, anekdotais, patarlėmis. Ansamblis yra parengęs per dešimt teminių programų, jų tarpe „Subatos vakarėlį“, „Žiemos vakarojimas“, „Rovėm, nurovėm linelius“, „Nupynėm varduvių vainiką“, „Dainuoju dainą, raminu širdį“, „Rugių kūlimo patalkis“, „Sulaukiam linksma pavasarėle“ „Susirinkam vakarot“, „Aprils“, „Vienužio dainos – širdies patieka“ ir kitos.

Moterų vokalinis ansamblis ,,Radasta“.

Kolektyvas susikūrė 2010 metais. Ansamblis dainuoja populiarias estradines, retro melodijas, harmonizuotas liaudies dainas, romansus. Koncertuoja Pasvalio, Biržų, Panevėžio rajonuose.

Mišrus vokalinis ansamblis „Šarma“.

2017 metais susikūrė senjorų mišrus vokalinis ansamblis „Šarma“, džiuginantis klausytojus jausmingomis dainomis.

Jumoro grupė „Kaimo keistuolės“ susikūrė 2006 metais.

Grupės veikloje dalyvavo 6, dabar – 4 moterys. Jos parengė kelias nuotaikingas programas. Savo pasirodymais džiugino rauboniečių ir kitų rajono gyventojų širdis.

Teatro studija

Vaikų vokalinė grupė susikūrė 2007 metais.

Vaikai kasmet parengia kalėdines ir kitas programas, kurias parodo savo ir aplinkinių kaimų žiūrovams. Grupės solistai dalyvauja koncertinėse išvykose kartu su kitais skyriaus kolektyvais. Nuotaikingos vaikų atliekamos dainelės žavi savo nuoširdumu.