Bendruomenes renginiai | 2013 m.

Bendruomenes renginiai | 2013 m.

Padėkos vakaras

Šventinių renginių ciklą užbaigė tradicinis padėkos vakaras, organizuojamas jau ketvirtąjį kartą. Žmonės tyliai daro didesnius ir mažesnius gerus darbus, už tai neprašydami jokio atlygio. Tačiau jie nelieka nepastebėti, o metų sandūra pats tinkamas laikas už juos padėkoti. Džiaugiamės, kad kaimo gyventojai vis aktyviau ir drąsiau įsijungia į šią akciją bei pastebėję gražius ir prasmingus darbus ar kitokius nuopelnus, patys pasiūlo kam įteikti Metų padėkas. 
 
Vakaras prasidėjo Raubonių kultūros namų saviveiklininkų pasveikinimu: gražiomis ir lyriškomis moterų ansamblio, vadovaujamo Lidijos Zagorskienės, dainomis, prasmingomis eilėmis, kurias padeklamavo Salvinija Mackutė ir nuotaikinga solisto Luko Simsono daina.

„Sulaukėme gražiausių metų švenčių, kai bent trumpam rūpesčiai ištirpsta lyg snaigė delne. Visi nejučia tampame geresni, dėmesingesni vienas kitam, stabtelėję pastebime, ką padarėme ir ko nesuspėjome per visus metus. Koks būtų pasaulis, jeigu jame neliktų žmoniškumo, nesavanaudiškos pagalbos vieni kitiems. Juk kažką gero padarydamas dėl kito apdovanoji ir save“ – kalbėjo bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė. Ji paprašė ateinančių 2014 metų simbolio – Žaliojo arkliuko (Silvija Balčiūnaitė) nuo šventinės eglutės nukabinti vokus ir atnešti juos į sceną. Perskaityti vokuose esančius padėkos laiškus buvo kviečiami Metų padėkas pasiūlę žmonės. 
Šiemet išdalinta dvylika padėkų:
Aloyzui Gelažiui ir Petrui Simsonui už nuoširdų ir nuolatinį rūpestį, gyvenimo bei buities sąlygų pagerinimą neįgaliam kaimynui Jonui. 
Virginijui Žukauskui ir Mariui Baltaduoniui, kurie nepagailėjo savo laiko, jėgų, išmonės, energijos ir nemokamai suremontavo kaimo bendruomenės patalpas.
Birutei Simsonienei už kaimo senjorų užimtumo didinimą, už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrijos Raubonių skyriaus įkūrimą.
Kristinai Kondrotienei už gražias, kūrybiškas idėjas, geranorišką pagalbą gražinant mūsų kaimą. 
Annai Baltaduonienei už draugiškumą, supratingumą, paslaugumą, gerą žodį, šypseną. 
Rimantui Dinsmonui už nuoširdžią pagalbą, rūpestį kaimo gyventojų augintiniais. 
Henrikui Juzėnui už tai, kad niekada neatsisako padėti įgyvendinant įvairiausius kūrybinius sumanymus ir idėjas.
Vaidai Armonienei už atsidavimą savo profesijai, nuoširdų bendravimą ir paslaugumą.
Aldonai Pankinienei už tai, kad su malonumu daug metų augintas eglaites padovanojo mūsų bendruomenei. 
Lukui Simsonui už tai, kad kartu su savo tėveliu ir seneliais sukūrė tikrą Šventinį šviesos stebuklą mūsų kaime.
Visiems įteiktos Metų padėkos ir dovanėlės.
G. Paškevičienė taip pat padėkojo visiems, kurie buvo kartu visus 2013 metus ir kurie mūsų kaimo žmonių gyvenimą daro gražesniu: kaimo bendruomenės tarybai, saviveiklininkams, aktyviems bendruomenės talkininkams, švenčių rėmėjams.
– Tikimės, kad ir kitais metais sutelkę jėgas darniai dirbsime drauge. – sakė ji. 
Visiems susirinkusiems savo koncertą dovanojo Diliauskų kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Gražinos Paliulienės, Giedriaus Gumbelevičiaus ir Audros Strekienės.

Koncerte netrūko trankių šokių, skambių dainų, nuotaikingų ir linksmų parodijų. Žavėjo gera nuotaika, repertuaro įvairovė, spalvingi atlikėjų kostiumai. 

Vakaras tęsėsi, vyko šventinė vakaronė, kurioje buvo linksma ir smagu, visi dalyvavo žaidimuose, atrakcionuose, ilgai netilo dainos, smagiai sukosi šokėjų poros. Gražiai pabaigę senuosius metus, netrukome įžengti į Naujus 2014-uosius. Tikimės, kad jie bus tokie pat geri, gražūs ir prasmingi.


Ataskaitinis susirinkimas, 2013-02-15

Vasario 15 dieną, Saločių seniūnas Algimantas Mašalas rauboniečiams pateikė išsamią veiklos informaciją už 2012 metus. Po to vyko Raubonių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo metu išklausytos ir patvirtintos 2012 metų veiklos ataskaitos – bendruomenės pirmininkės Gražinos Paškevičienės, bendruomenės revizoriaus Aloyzo Gelažio ir finansininkės Nijolės Ranonienės pateikti finansiniai dokumentai: balansas ir veiklos rezultatų ataskaita.

Šiemet sukanka 10 metų kai Raubonių kaimo bendruomenė pradėjo savo veiklą. Bendruomenės pirmininkė G. Paškevičienė informavo, kad jubiliejaus paminėjimo šventę planuojama organizuoti balandžio mėnesį. Po diskusijų nutarta šventę rengti balandžio 5 dieną. 
Pernai vykusio susirinkimo metu kaimo gyventojai iškėlė klausimą dėl mobiliojo ryšio stiprinimo antenų ant vandens bokšto. Atsiradus galimybei buvo parengta paraiška ir pateikta Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programai. Gavus finansavimą bus atlikti elektromagnetinio lauko poveikio matavimai ir nustatytas poveikis kaimo gyventojų sveikatai. Jei tyrimo rezultatai bus nepalankūs, bendruomenė sieks mobiliojo ryšio antenų perkėlimo toliau nuo Raubonių gyvenvietės.
Bendruomenės tarybos narė Salvinija Mackutė pateikė anketinės apklausos, vykdytos pernai, apibendrinimą.
Susirinkimo metu buvo įteikti pažymėjimai 25 naujiems nariams.
Tradicija tapo pasveikinti šiemet savo „apvalius” jubiliejus atšventusius, ar dar tik švęsiančius bendruomenės narius. Jubiliejų šiemet gausu, net 21. Visiems jubiliatams sugiedota „Ilgiausių metų” ir padovanotos knygos. 
Renginio vedėja Lidija Zagorskienė pasveikino visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ji pacitavo Aleksandro Stulginskio žodžius: „Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą“.
Šventinį koncertą „Mūsų žemė – Lietuva“, rauboniečiams dovanojo Žilpamūšio kultūros namų saviveiklininkai. Netrūko eilių, linksmų pasakojimų, skambių dainų, gražių melodijų, trankių polkų ir lyriškų valsų. 

Socialiniai tinklai

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė