Bendruomenės renginiai | 2016 m.

Bendruomenės renginiai | 2016 m.

Padėkos vakaras „Ant angelo sparnų”

Vėl prabėgo metai, ir norisi prisiminti kuo praėję metai buvo lemtingi, geri, dosnūs bendruomenei, taip pat pasidžiaugti žmonėmis, pildantiems šį gerų darbų aruodą. Norisi dėkoti … už rūpestį, meilę ir dėmesį, už palaikymą ir padrąsinimą įgyvendinant svajones.
„Metų senjoro” nominaciją pelnė Stasė Vaitiekūnienė.

„Metų įvykis” – sudie Raubonių kaminui. Už buvusios katilinės teritorijos sutvarkymą ir kaimo pagražinimą padėkota Petrui Uzėlai.

Nominacija „Metų anonsas” skirta Žemynai Gikytei už Raubonių vardo garsinimą. Ji pakvietė Zitą Kelmickaitę susipažinti su kaimu ir Raubonių malūnu bei vilnų karšykla-verpykla.

Nominacija „Metų kūryba” skirta Ritai Lauraitienei už Raubonių vardo garsinimą ir bendruomenei padovanotus karpinius. Konkurse „Nepamirškime gimtojo krašto istorijos“ Rita Lauraitienė tapo laureate nominacijoje „Originaliausias architektūros objektas“ pristačiusi karpinius: Raubonių malūnas-vilnų karšykla-verpykla; Raubonių tilto statyba; Raubonių karšyklos kasdienė duona – vilna.

Nominacija „Metų sodyba” įteikta Albinai ir Aloyzui Gelažiams už rūpestingai ir gražiai tvarkomą sodybą bei rajoniniame aplinkos apžiūros konkurse laimėtą pirmąją vietą.

Nominacija “Metų kaimynas”. Laimėje ir nelaimėje, džiaugsme ir varge ateina, padeda, pasidalina ir užjaučia Rimutė ir Borisas Korasiovai. (Padėka įteikta dukrai Daliai).

Garbingą „Metų padėkos” nominaciją laimėjo Stasė Vaitiekunienė. Naujoji „Bočių“ pirmininkė visada drąsiai ir energingai imasi iniciatyvos, niekada nenuleidžia rankų, nesibijo iššūkių. Ji į savo veiklą įtraukia visus šeimos narius.

Nuoširdžiausius linkėjimus, padėkos žodžius ir dainas visiems skyrė Raubonių saviveiklininkai.

Melodingas dainas dovanojo Biržų rajono Vabalninko kultūros namų vyrų duetas.

Socialiniai tinklai

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė