Kultūros renginiai | 2014 m.

Kultūros renginiai | 2014 m.

Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūra „Atspindžiai“

Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūra „Atspindžiai“ šiemet vyko 22-ąjį kartą. Spalio–lapkričio mėnesiais regioninėse šventėse Telšiuose, Šakiuose, Jonavoje, Pasvalyje žiūrovams ir komisijai buvo pristatyti 76 spektakliai.
Džiaugiamės, kad Pasvalyje vykusioje apžiūroje – šventėje dalyvavo ir Raubonių skyriaus teatro studija (rež. Gražina Paškevičienė) su Izabelės Lukšienės spektakliu „Brangutė“. 


„Rudens melodija“ 2014

Tradicinėje rajono vokalinių ansamblių šventėje – konkurse „Rudens melodija“, kuri vyko Pasvalyje, dalyvavo ir du Raubonių kultūros namų kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis „Radastėlės“ ir mišrus vokalinis tercetas.

Tercetas – Jolanta Miniauskienė, Vidutis Lauraitis ir Lidija Zagorskienė pirmą kartą pasirodė Raubonyse vykusioje vasaros šventėje. Labai džiugu, kad toks jaunas kolektyvas „Rudens melodijoje“ užėmė garbingą trečią vietą.


Vasaros išvykos

Bėgo ir prabėgo vasara, kupina gražių, saulėtų dienų ir nepamirštamų įspūdžių. Raubonių kultūros namų kolektyvams ji buvo dosni išvykų.
Birželio 29 dieną folkloro ansamblis „Tatula“, vadovaujamas Gražinos Paškevičienės, dalyvavo Šventėje Valstybės dienai ir Tautiniam kostiumui paminėti.

Gražiai sutvarkytame Likėnų parke, ant tvenkinio kranto, susirinko šventės dalyviai ir liaudiškos muzikos atlikėjai iš Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio rajonų. Po šventinio koncerto kartu su garbiais svečiais pasodinome keletą ąžuoliukų.

Liepos 19 dieną Krinčine vykusioje 460-ojo jubiliejaus šventėje „Tatula“ parodė žiūrovams programą „Šventa Jona laime“.

Liepos 26 dieną Kraštų kaime vykusioje Vasaros šventėje nuotaikingą koncertą dovanojo Raubonių kultūros namų daininkai, vadovaujami Lidijos Zagorskienės

ir Raubonių daugiafunkcio dienos centro šokėjos, vadovaujamos Kristinos Kondrotienės.

Liepos 27 dieną Pasvalio smegduobių parke vykusiame sekmadieniniame koncerte dalyvavo gausus Raubonių kultūros namų saviveiklininkų būrys.

Rugpjūčio 2 dieną Raubonių saviveiklininkai dalyvavo koncertinėje išvykoje Kurpalaukio kaimo bendruomenės organizuotoje Vasaros šventėje.
Folkloro ansamblis „Tatula” dalyvavo atidengiant Baltijos kelio atminimo ženklą.

Keliaujančius Via Balticos keliu džiugino rauboniečių sukurta originali gėlių kompozicija Baltijos kelio 25-mečiui pažymėti.

Džiaugiamės labai kūrybinga, veiklia vasara ir tikimės tokio pat gražaus rudens.


Vasaros šventė 2014-07-12

Šeštadienį Raubonyse vyko tradicinė vasaros šventė. Aplinkui juodavę tamsūs debesys nepratrūko ir neišgąsdino susirinkusio gausaus žiūrovų būrio.

Šventę pradėjo ir visus pasveikino bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė:
„Džiaugiuosi, kad šiandien, palikę visus namų ūkio darbus vėl susirinkome į tradicinę vasaros šventę. Ji lyg atokvėpis karštą vasaros dieną, galimybė pabūti visiems drauge, susitikti pažįstamus, kaimynus, neskubant pasikalbėti, pabendrauti.”
Šventė prasidėjo Raubonių saviveiklininkų koncertu. Skambias ir melodingas dainas visiems susirinkusiems skyrė moterų vokalinis ansamblis, mišrus tercetas ir duetas. Saviveiklininkams vadovauja Lidija Zagorskienė.

Linksmus gyvenimiškus nutikimus žiūrovams porino šmaikštuolės Regina Tirylienė ir Salvinja Mackutė.

Koncertą labai pagyvino ir nuspalvino daugiafunkcio centro lankytojų kūrybinė grupė teatralizuotai pristačiusi rūbų kolekciją „Vasarvydžio blyksnis“. Žiūrovus džiugino nuotaikingi mergaičių šokiai. Vaikus paruošė centro vadovė Kristina Kondrotienė.

Norintieji galėjo išbandyti jėgas sportinėse varžybose: tinklinio, svarsčių kilnojimo, virvės traukimo ir šaudymo iš pneumatinio šautuvo.

Įdomius atrakcionus ir pramogines rungtis suorganizavo Ksaverija Skujienė, Liolita Baranauskienė ir Lukas Simsonas.

Išradingai ir įdomiai aukcioną pravedė L. Zagorskienė ir S. Mackutė. Daugelis susigundė ir įsigijo įvairiausių daiktų.
Šventėje koncertavo Panevėžio rajono Berčiūnų liaudiškos muzikos kapelos „Sanžyla“, vadovė Sigita Čekavičienė.

Vakare pasirodė jaunimo iniciatyvinė grupė „Marabu“.

Sutemus, skambant dainai „Laužo liepsna“, nešini žvakutėmis ir deglais jaunuoliai nušvietė taką vedantį link šiaudinės skulptūros ir laužo.

Į dangų kylant žibintams, nuaidėjo patrankos salvės. Jas iš savo padarytos patrankos iššovė Kazimieras Balčiūnas.

Šaunią diskoteką pravedė DJ Tomi ir DJ Matve.
Šventės dalyvius skaniai maitino šaunios šeimininkės Vaida Balčiūnienė ir Sonata Simsonienė.
Organizatoriai dėkoja šventės rėmėjams: UAB “Indritus”, Eivydui Vaškevičiui, Kavinei „19-as kilometras“, UAB “R-vizija”, Annai ir Sigitui Baltaduoniams, Genovaitei ir Leonui Mažuknoms, Pranciškai ir Antanui Ranoniams, Gitanai ir Zenonui Ranoniams, Birutei ir Petrui Simsonams, Dianai ir Nerijui Svirpliams.


Dainų šventėje „Čia mano namai“

Džiaugiamės galėję dalyvauti gražioje ir šviesioje dainų šventėje „Čia mano namai“.

Klausėmės, žiūrėjome ir stebėjomės – visi draugiški ir gražūs, ir dainingi, ir orūs…
Didžiuodamiesi ant bendro visos Lietuvos „Laimos“ stalo nunešėme savo krašto duoną. Lai visada namai būna pilni skalsos ir soties.

Pabuvoję ČIA – tapome laimingesni. Gyvensime gražiais prisiminimais ir brandinsime kūrybinius sumanymus, kad galėtume čia vėl susitikti po ketverių metų.


Pavasario renginiai

Nuskubėjęs neįprastai šiltas pavasaris padovanojo rauboniečiams gražių renginių: šventėme Atvelykį, Motinos dieną.
Į Atvelykio šventę, nešini gražiais margučiais susirinko vaikučiai, jų tėveliai ir seneliai. Čia žaidė įvairiausius žaidimus, linksminosi, dainavo ir šoko.

Gražiomis dovanomis visus apdovanojo Velykų bobutė. Rinkome gražiausią, didžiausią, mažiausią ir stipriausią margutį.
Birutė Simsonienė visus nudžiugino angeliukų ir margučių paroda.

Per patį sodų žydėjimą mamytės ir močiutės buvo pakviestos į renginį „Baltų sodų žydėjimas – Motinai mano”.
Koncertą pradėjo debiutavęs pučiamųjų orkestras, sugrojęs du kūrinius, vadovas Vaidotas Gikys.

Raubonių kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Lidijos Zagorskienės, skyrė mamoms gražiausias dainas ir eiles.

Salę papuošė ir savo šokius mamytėms dovanojo Raubonių daugiafunkcio centro vaikai ir jų vadovė Kristina.

O šventę pravedė ir visiems gerą nuotaiką dovanojo Salvinija ir Lukas.


Popietė „Dainuoju Lietuvai ir Laisvei“

Turiningai ir gražiai Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, pažymėjo rauboniečiai.

Pirmiausia rankose laikydami trispalves visi drauge sugiedojo „Tautišką giesmę“.
Popietę „Dainuoju Lietuvai ir Laisvei“ eilėmis Tėvynei tęsė dienos centro vaikai, vadovaujami vadovės Kristinos Kondrotienės.

Visus pradžiugino Salvinijos Mackutės deklamuojamos eilės apie meilę savo kraštui ir šaliai.
Lietuvai ir Laisvei skirtas dainas dainavo moterų vokalinis ansamblis ir solistas Lukas, vadovaujami Lidijos Zagorskienės.

Bibliotekininkė Lolita Baranauskienė visiems priminė istorinę šios dienos reikšmę.
Šventėje dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503 pėstininkų kuopos savanoriai, kurie susirinkusiems pristatė savo veiklą, pademonstravo atsivežtą ginkluotę. Tai visus labai sudomino. Ginklais labiausiai domėjosi jaunieji rauboniečiai, kurie galėjo juos net išbandyti ir iššauti keletą mokomųjų šūvių.


Užgavėnės „Ant vieversio sparnų“

Į užgavėnes „Ant vieversio sparnų“ į kaimo centrą visus kvietė „žydai“, „ubagai“, „čigonės“, „raganos“, „daktarės“ ir kitokio plauko persirengėliai. Nosį kutenantis ant laužo kepamų įvairiausių blynų ir verdamo šiupinio kvapas viliojo gausiai ir riebiai pavalgyti, nes jau kitą dieną prasideda gavėnia.

Nosį kutenantis ant laužo kepamų įvairiausių blynų ir verdamo šiupinio kvapas viliojo gausiai ir riebiai pavalgyti, nes jau kitą dieną prasideda gavėnia.

Dūkom, šėlom ir linksminomės, nors žiema buvo švelni, bet negailėjom, vijom ją iš kiemo. Kanapinis supykęs maišu tvatino Lašininį ir įveikęs jį perėmė valdžią į savo rankas. Visus prigrąsino, kad nuo rytdienos nė vienas nedrįstų ragauti ir valgyti mėsiškų valgių.

Persivalgiusiems padėjo „daktarai“ – siūlė liekarstvų, gydė užkalbėjimais ir žavėjimais, gydomąja mankšta. Visiems matomoje vietoje buvo sudegintas Gavėnas, kad nebegundytų valgyt lašinių ir mėsos.

Besiskirstantys šventės dalyviai dar suskubo įsigyti ir namiškiams parnešti lauktuvių iš pavasarinės mugės. Kas pirko barankų karolius, kas naminio sūrio norėjo, kas įvairiausių darbelių įsigijo.


Vasario 16-oji

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga Raubonių kultūros namuose vyko minėjimas „Čia mano žemė“.

Vasario 16-osios proga rauboniečius pasveikino ir savo koncertą skyrė Namišių kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Gražinos Skujienės.

Socialiniai tinklai

Draugystės g. 2, Raubonių k., LT-39447 Pasvalio r.

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r.

Visos teisės saugomos 2009-2024 © Raubonių kaimo bendruomenė